Kategoria: Uzp, regulaminy i przekształcenia organizacyjne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koniec układu zbiorowego pracy

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2008-09-22

W dniu 1 lipca br. przestał obowiązywać układ zbiorowy pracy. Było w nim zapisane m.in. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w soboty, niedziele i święta. Wysokość dodatku z tego tytułu wynosiła średnio 250 zł. W zaproponowanym regulaminie wynagradzania pracodawca pomija tę kwestię i kategorycznie nie chce wprowadzić odpowiedniego zapisu. Związki zawodowe, które reprezentuję, po otrzymaniu projektu regulaminu i przedstawieniu wspólnego stanowiska z Solidarnością postanowiły nie podpisywać regulaminu bez uzyskania zapisów, które ochronią płace pracowników. Brak takiego zapisu spowoduje zmniejszenie płacy pracowników średnio o 250 zł. Moje pytanie brzmi: jeżeli przestał obowiązywać uzp i nie podpisano regulaminu wynagradzania, to jakie przepisy będą obowiązywać pracodawcę. Czy będzie on mógł nie płacić pracownikom dodatku, jaki mieli w uzp?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Kiedy w firmie przestaje obowiązywać dotychczasowy układ zbiorowy pracy i nie wprowadzono regulaminu wynagrodzeń z uwagi na brak „uzgodnień” ze związkami – gdyż zgłosiły one negatywne stanowisko – to pracodawca może regulować warunki pracy i płacy według powszechnego prawa pracy – tj. według powszechnie obowiązujących przepisów z Kodeksu pracy i ewentualnie przepisów szczególnych w danej branży (wyrok SN z 5 kwietnia 2007 r., I PK 255/06). Zawsze podstawą indywidualną jest takie wynagrodzenie, jakie przewiduje umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą (umowa o pracę).

Z uwagi na powyższe bezkompromisowość i upór organizacji związkowej czasami, niestety, pogarsza sytuacje finansową pracownika, bo nie korzysta on ani z układu zbiorowego pracy, ani z regulaminu wynagradzania.

Merytorycznie od 1 lipca pracodawca nie jest związany treścią „starego” układu pracy, a wyłącznie regułami Kodeksu pracy, który w art. 772 § 4 mówi: „Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania”.

Takie uzgodnienia oznaczają wspólne stanowisko, a nie przyjmowanie warunków ze starego układu zbiorowego czy też dyktowanych przez związki. W orzecznictwie określenie „w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych” oznacza, że wykonywanie przez pracodawcę kompetencji (które powinny być uzgodnione z działającą w zakładzie zoz) zależy od przeprowadzenia rokowań z przedstawicielami organizacji, w wyniku których zostanie zaaprobowana treść wspólnie wypracowanego rozstrzygnięcia. Milczenie związkowców oraz fakt, że nie podjęli rokowań, nie może być uznane za dorozumianą (domniemaną) aprobatę propozycji pracodawcy (uchwała Sądu Najwyższego z 28 maja 1998 r., III ZP 13/98).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »