Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koniec układu zbiorowego pracy

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2008-09-22

W dniu 1 lipca br. przestał obowiązywać układ zbiorowy pracy. Było w nim zapisane m.in. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w soboty, niedziele i święta. Wysokość dodatku z tego tytułu wynosiła średnio 250 zł. W zaproponowanym regulaminie wynagradzania pracodawca pomija tę kwestię i kategorycznie nie chce wprowadzić odpowiedniego zapisu. Związki zawodowe, które reprezentuję, po otrzymaniu projektu regulaminu i przedstawieniu wspólnego stanowiska z Solidarnością postanowiły nie podpisywać regulaminu bez uzyskania zapisów, które ochronią płace pracowników. Brak takiego zapisu spowoduje zmniejszenie płacy pracowników średnio o 250 zł. Moje pytanie brzmi: jeżeli przestał obowiązywać uzp i nie podpisano regulaminu wynagradzania, to jakie przepisy będą obowiązywać pracodawcę. Czy będzie on mógł nie płacić pracownikom dodatku, jaki mieli w uzp?

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena

Kiedy w firmie przestaje obowiązywać dotychczasowy układ zbiorowy pracy i nie wprowadzono regulaminu wynagrodzeń z uwagi na brak „uzgodnień” ze związkami – gdyż zgłosiły one negatywne stanowisko – to pracodawca może regulować warunki pracy i płacy według powszechnego prawa pracy – tj. według powszechnie obowiązujących przepisów z Kodeksu pracy i ewentualnie przepisów szczególnych w danej branży (wyrok SN z 5 kwietnia 2007 r., I PK 255/06). Zawsze podstawą indywidualną jest takie wynagrodzenie, jakie przewiduje umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą (umowa o pracę).

Z uwagi na powyższe bezkompromisowość i upór organizacji związkowej czasami, niestety, pogarsza sytuacje finansową pracownika, bo nie korzysta on ani z układu zbiorowego pracy, ani z regulaminu wynagradzania.

Merytorycznie od 1 lipca pracodawca nie jest związany treścią „starego” układu pracy, a wyłącznie regułami Kodeksu pracy, który w art. 772 § 4 mówi: „Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania”.

Takie uzgodnienia oznaczają wspólne stanowisko, a nie przyjmowanie warunków ze starego układu zbiorowego czy też dyktowanych przez związki. W orzecznictwie określenie „w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych” oznacza, że wykonywanie przez pracodawcę kompetencji (które powinny być uzgodnione z działającą w zakładzie zoz) zależy od przeprowadzenia rokowań z przedstawicielami organizacji, w wyniku których zostanie zaaprobowana treść wspólnie wypracowanego rozstrzygnięcia. Milczenie związkowców oraz fakt, że nie podjęli rokowań, nie może być uznane za dorozumianą (domniemaną) aprobatę propozycji pracodawcy (uchwała Sądu Najwyższego z 28 maja 1998 r., III ZP 13/98).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę – czy pracownicy zostaną zwolnieni?

Pracuję w firmie, gdzie planuje się wydzielenie logistyki (odstąpienie) firmie zewnętrznej, prawdopodobnie razem z obecnymi pracownikami. Czy my, jako pracownicy,...

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej

Obecnie zatrudniamy 49 pracowników, wkrótce dojdzie 50 pracownik. Czy od tego momentu wystąpi obowiązek powołania rady pracowniczej? A może stan zatrudnienia...

Ustne oddelegowanie pracownika

Czy pracodawca może ustnie oddelegować pracownika do innej pracy (do innego oddziału tej samej placówki, na takie samo stanowisko)? Czy w takiej sytuacji nie...

Zmiana struktury organizacyjnej spółdzielni i wypowiedzenie zmieniające

Kilka lat temu zostałam powołana na członka zarządu przez radę nadzorczą spółdzielni (otrzymałam umowę na czas nieokreślony). Dwa miesiące temu...

Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę

Z dniem 08.07.2013 r. mój pracodawca w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zmienił ZUZP. W części dotyczącej wypłaty nagród jubileuszowych zostały...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »