Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Koniec układu zbiorowego pracy

• Autor: Eliza Rumowska

W dniu 1 lipca br. przestał obowiązywać układ zbiorowy pracy. Było w nim zapisane m.in. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w soboty, niedziele i święta. Wysokość dodatku z tego tytułu wynosiła średnio 250 zł. W zaproponowanym regulaminie wynagradzania pracodawca pomija tę kwestię i kategorycznie nie chce wprowadzić odpowiedniego zapisu. Związki zawodowe, które reprezentuję, po otrzymaniu projektu regulaminu i przedstawieniu wspólnego stanowiska z Solidarnością postanowiły nie podpisywać regulaminu bez uzyskania zapisów, które ochronią płace pracowników. Brak takiego zapisu spowoduje zmniejszenie płacy pracowników średnio o 250 zł. Moje pytanie brzmi: jeżeli przestał obowiązywać uzp i nie podpisano regulaminu wynagradzania, to jakie przepisy będą obowiązywać pracodawcę. Czy będzie on mógł nie płacić pracownikom dodatku, jaki mieli w uzp?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy w firmie przestaje obowiązywać dotychczasowy układ zbiorowy pracy i nie wprowadzono regulaminu wynagrodzeń z uwagi na brak „uzgodnień” ze związkami – gdyż zgłosiły one negatywne stanowisko – to pracodawca może regulować warunki pracy i płacy według powszechnego prawa pracy – tj. według powszechnie obowiązujących przepisów z Kodeksu pracy i ewentualnie przepisów szczególnych w danej branży (wyrok SN z 5 kwietnia 2007 r., I PK 255/06). Zawsze podstawą indywidualną jest takie wynagrodzenie, jakie przewiduje umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą (umowa o pracę).

Z uwagi na powyższe bezkompromisowość i upór organizacji związkowej czasami, niestety, pogarsza sytuacje finansową pracownika, bo nie korzysta on ani z układu zbiorowego pracy, ani z regulaminu wynagradzania.

Merytorycznie od 1 lipca pracodawca nie jest związany treścią „starego” układu pracy, a wyłącznie regułami Kodeksu pracy, który w art. 772 § 4 mówi: „Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania”.

Takie uzgodnienia oznaczają wspólne stanowisko, a nie przyjmowanie warunków ze starego układu zbiorowego czy też dyktowanych przez związki. W orzecznictwie określenie „w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych” oznacza, że wykonywanie przez pracodawcę kompetencji (które powinny być uzgodnione z działającą w zakładzie zoz) zależy od przeprowadzenia rokowań z przedstawicielami organizacji, w wyniku których zostanie zaaprobowana treść wspólnie wypracowanego rozstrzygnięcia. Milczenie związkowców oraz fakt, że nie podjęli rokowań, nie może być uznane za dorozumianą (domniemaną) aprobatę propozycji pracodawcy (uchwała Sądu Najwyższego z 28 maja 1998 r., III ZP 13/98).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info