Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci – wyjazd za granicę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-12-18

Pracownica, która chce wyjechać na wakacje za granicę, przyszła do mnie, bo okazało się, że jej dzieci nie są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, a książeczka dla członków rodziny została wystawiona (dzieci mają: 1 rok i 3 lata). Nie wiem, z jaką datą mam teraz zgłosić te dzieci do ubezpieczenia: z datą bieżącą czy z datą urodzenia? I na jakim druku to zrobić?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeżeli nie mają oni swojego tytułu do ubezpieczeń. Za członków rodziny uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne, traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
  • małżonka;
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (a więc rodziców, dziadków).

Każda z tych osób może zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny tylko przez jedną osobę i tylko z jednego tytułu, w tej sytuacji przez Państwa pracownicę w związku z opłacanymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy o pracę.

Członkowie rodziny ubezpieczonego uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dopiero po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązek zgłoszenia ma osoba ubezpieczona, która powinna to zrobić za pośrednictwem płatnika składek (np. pracodawcy). W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny ubezpieczonego należy wypełnić druk ZUS ZCNA.

Legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny, którą wystawiono na wniosek pracownika, sugeruje, że pracownik zwrócił się do pracodawcy także o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny, jednak z nieznanego powodu tak się nie stało.

Aktualnie płatnik składek, czyli pracodawca, powinien zgodnie z powyższym bezzwłocznie zgłosić członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZCNA. Data na zgłoszeniu powinna być bieżąca, objęcie ubezpieczeniem nie działa bowiem wstecz w tej sytuacji.

Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Pracuję w szkole od 10 lat. Lekarz wystawił mi zaświadczenie o konieczności odbycia urlopu dla poratowania zdrowia. Mój dyrektor nie wyraża zgody na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »