Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie wypadkowe marynarza

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-09-30

Jaki jest zakres odpowiedzialności polskiego pośrednika pracy kierującego pracownika do pracy u obcego armatora w przypadku wypadku śmiertelnego? Jaki jest zakres odpowiedzialności samego armatora? Jakich roszczeń może dochodzić żona zmarłego marynarza przed sądem polskim w przypadku wypadku przy pracy u armatora zagranicznego? W załączniku przesyłam tłumaczenie umowy sporządzonej w Polsce po angielsku pomiędzy marynarzem a polskim pośrednikiem. Z tym samym pośrednikiem (agencją zatrudnienia) marynarz zawarł również umowę pośrednictwa, która zawiera wszystkie elementy wymagane w art. 85 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obie umowy mają tę samą datę, obie zostały sporządzone w Polsce i podpisane przez te same strony. Czy mąż podlegał pod nasze ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia wypadkowego?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Przede wszystkim należy sprawdzić tytuł ubezpieczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Członkowie załóg są objęci ubezpieczeniem, którego charakter zależny jest od bandery statku, na jakim pływają, lub od firmy zatrudniającej.

Istnieją jednak pewne ogólne zasady, którym powinny sprostać zawierane przez marynarzy kontrakty w kwestii ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za wypadki, które:

  • miały miejsce w związku z przestępstwem,
  • miały miejsce w związku z pijaństwem,
  • miały miejsce w związku ze stanem narkotycznym,
  • były spowodowane rozmyślnie,
  • były spowodowane na skutek rażącego niedbalstwa.

Okoliczności każdego nieszczęśliwego wypadku powinny być szczegółowo zbadane. Powinien być sporządzony protokół przez komisję powypadkową, świadectwo lekarskie o stanie zdrowia, świadectwo lekarskie stwierdzające zgon, wyciąg z dziennika okrętowego.

Co do zasady marynarz pracujący na statku jako pracownik najemny czy osoba prowadząca działalność na własny rachunek objęty jest ustawodawstwem państwa członkowskiego, pod którego banderą statek pływa.

Zasada ta przewiduje pewne wyjątki.

Mąż podlegałby pod nasze ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, gdyby wykonywał pracę najemną w przedsiębiorstwie, na terytorium państwa członkowskiego albo na statku pływającym pod banderą państwa członkowskiego, wysłany przez to przedsiębiorstwo w celu wykonywania pracy na jego rachunek na pokład statku pływającego pod banderą innego państwa członkowskiego.

Gdyby to było polskie przedsiębiorstwo, byłyby podstawy do roszczeń w kraju.

Mąż podlegałby wówczas w dalszym ciągu przepisom prawnym wysyłającego państwa członkowskiego.

Podstawa naliczania minimalnej składki to 32,55% minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Owe 32,55% jest to suma dwóch składników; 19,52% to składka emerytalna, a pozostałe 13% to składka rentowa. Ustawa nie dopuszcza natomiast możliwości dobrowolnego zawarcia ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego w innym przypadku.

Jeśli więc było to przedsiębiorstwo polskie, mąż podlega pod nasze ustawodawstwo. W innym wypadku – wyłącznie pod ustawodawstwo obcego państwa. Realizacja roszczeń nie może odbywać się więc w kraju. W żadnym wypadku pełnomocnik nie odpowiada za wypadek. Sądzę, że na takiej zasadzie podpisano umowę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Roszczenie o ustalenie wypadku przy pracy

Czy roszczenie o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy podlega przedawnieniu?

Zawał serca a rozwiązanie stosunku pracy

Mój tata jest po zawale serca, którego doznał w trakcie wykonywania pracy. Czy po powrocie z pracy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę? Czy zawał...

Skierowanie na badanie kontrolne po 30 dniach choroby

Przechodziłam mononukleozę zakaźną. Lekarz pierwszego kontaktu powiedział, że mogę już wrócić do pracy. Niestety pracodawca dał mi skierowanie do lekarza...

Szkodliwy wpływ pracy na zdrowie

Jestem geodetą od 20 lat. Rok temu zmienił się dyrektor naszej firmy i od tej pory byłam zmuszana do cięższej pracy, tj. robót ziemnych, wykopów itp.,...

Wypadek w drodze powrotnej do pracy po świętach

Po spędzeniu świąt u rodziny wracałem samochodem do pracy. Doszło do wypadku drogowego, w którym zostałem poszkodowany. Zgodnie z kartą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »