Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tydzień a odpoczynek tygodniowy

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-03-16

W związku z definicją tygodnia zawartą w art. 128 par. 3 pkt 2 K.p., który przewiduje, że przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, powstaje pytanie, jak należy poprawnie udzielać tego odpoczynku w końcówce danego miesięcznego okresu rozliczeniowego? W szczególności, chodzi o przypadek, kiedy pracownik zatrudniony w styczniu, w czwartym tygodniu otrzymuje odpoczynek tygodniowy przypadający na dni 22 i 23 stycznia. Następny tydzień nie jest pełny bo wynosi tylko trzy dni. Kolejny, zgodnie z definicją rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 7 lutego. Wobec tego, czy można uznać, że pracodawca udzielający pracownikowi kolejnego odpoczynku tygodniowego dopiero w dniach 6 i 7 lutego postępuje prawidłowo? Sprowadza się to do tego, że pracownik jest zatrudniony nieprzerwanie przez 11 dni na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tydzień a odpoczynek tygodniowy

Zgodnie z art. 133 § 1 pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Z art. 128 § 3 pkt 2 K.p. wynika definicja tygodnia, przewidująca, że jest to 7 kolejnych dni kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Definicja ta wskazuje, że mówiąc o tygodniu ustawodawca ma na myśli biegnące po kolei 7 dni począwszy od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że ustawodawca nie utożsamia tygodnia z pojęciem kalendarzowym. Tydzień, w tym rozumieniu może biec np. od środy do wtorku.

Pojęcie tygodnia, w rozumieniu art. 133 § 1 K.p. jest identyczne, z tym jednak zastrzeżeniem, że po pierwszym tygodniu biegnie drugi, po nim trzeci, .....piętnasty itd., bez względu na rozpoczynające się i kończące okresy rozliczeniowe czasu pracy. Odpoczynek tygodniowy spełnia rolę zapewnienia pracownikowi w każdym tygodniu niezbędnej ciągłej liczby czasu wolnego od pracy. Realizuje on zatem funkcje zasady prawa do wypoczynku.

W podanym przykładzie, błąd polega na tym, że przy rozliczaniu czasu pracy pominięto w styczniu dni 29, 30 i 31, w które pracownik pracował. Są to w rozumieniu art. 133 § 1 K.p. pierwsze trzy dni następnego tygodnia, do których trzeba dodać kolejne 4 dni z następnego okresu rozliczeniowego i w takim układzie sprawdzić, czy pracownikowi był zapewniony odpoczynek tygodniowy.

Innymi słowy, definicja tygodnia z art. 128 § 3 pkt 2 K.p. jest nam potrzebna, aby określić rozpoczęcie okresu rozliczeniowego czasu pracy. Zważywszy, że po jednym okresie rozliczeniowym (miesiącu) następuje drugi, trzeci itd., z punktu widzenia prawa do odpoczynku tygodniowego zmiana okresu rozliczeniowego czasu pracy nie ma znaczenia.

Okres rozliczeniowy służy wyłącznie ustaleniu, czy w danym przedziale czasowym wystąpiły, czy nie wystąpiły godziny nadliczbowe, czyli czy czas normatywny przewidziany dla danego okresu został przekroczony. Pojecie okresu rozliczeniowego czasu pracy nie ma jednak żadnego związku z prawem pracownika do odpoczynku dobowego, czy odpoczynku tygodniowego.

Zauważyć trzeba, że odmienny sposób postępowania powodowałby dla pracowników ewidentne braki w zakresie prawa do odpoczynku tygodniowego, co w skali roku kalendarzowego mogłoby pozbawić pracownika kilku 35 godzinnych odpoczynków tygodniowych. Taka sytuacja naruszałaby zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183a § 1 K.p.), ponieważ w zależności od układu haromonogramu czasu pracy, jeden pracownik w skali roku miałby zagwarantowany odpoczynek tygodniowy w każdym tygodniu, podczas gdy inny byłby części tego odpoczynku pozbawiony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowy o pracę pracowników niepełnozatrudnionych

W związku z wyjaśnieniem w Rzeczpospolitej, w którym wskazano na upływający termin dokonania uzupełnień umów o pracę pracowników niepełnozatrudnionych,...

 

Co czwarta niedziela wolna od pracy

Czy pracując na cały etat od niedzieli do piątku, przysługuje mi jedna wolna niedziela w miesiącu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »