Kategoria: Zawarcie umowy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-02-28

Mam umowę o pracę na czas określony (3 lata). Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. W momencie podpisywania umowy nie wiedziałam, że Kodeks pracy w przypadku umowy na czas określony przewiduje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Pracodawca nie poinformował mnie o tym, iż zapis z umowy dotyczący trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia jest dopuszczalny, jeśli jest to korzystne dla mnie, czyli pracownika. Czy pracodawca miał obowiązek mnie o tym poinformować?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

W przypadku umowy na czas określony okres wypowiedzenia, zgodnie z art. 33 Kodeksu pracy (K.p.), wynosi dwa tygodnie i musi być zastrzeżony w treści umowy o pracę, aby można było go zastosować. Dłuższy niż przewidziany przepisami Kodeksu pracy okres wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony jest więc najczęściej niedopatrzeniem bądź błędem popełnionym przez osobę sporządzającą umowę o pracę. Zdarza się też, że dłuższy niż dwutygodniowy okres wypowiedzenia jest zamierzony – np. gdy pracodawcy szczególnie zależy na danym pracowniku ze względu na jego wysokie kompetencje i duże doświadczenie zawodowe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jednakże, zgodnie z art. 18 § 1 K.p., postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Według art. 18 § 2 K.p. postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

To oznacza, że jeśli dłuższy okres wypowiedzenia był niekorzystny dla pracownika w momencie, gdy zawierano umowę o pracę, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy, a nie postanowienia tej umowy. Jeśli zaś postanowienia były korzystne – wiążąca będzie treść umowy.

Wynika tak m.in. z uchwały SN z 9 listopada 1994 r. (I PZP 46/94, OSNAPiUS 1995, nr 7, poz. 87), w której Sąd stwierdził, że zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia tej umowy przez zakład pracy jest dopuszczalne na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu pracy.

W wyroku z 10 stycznia 2006 r. (I PK 97/05) SN uznał, że ocena ważności postanowienia umowy o pracę wprowadzającego dłuższy okres jej wypowiedzenia musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności całokształtu regulacji umownych, w sposób zobiektywizowany uwzględniający warunki z chwili zawarcia umowy oraz „bilans korzyści i strat” dla pracownika.

W danej sytuacji należy więc przeanalizować, jakie korzyści dla pracownika wnosił dłuższy okres wypowiedzenia w momencie, gdy zawierano umowę o pracę. Pracodawca nie ma obowiązku informować pracownika o tym, że dłuższy okres wypowiedzenia jest możliwy do zastosowania tylko wtedy, gdy jest on korzystniejszy dla pracownika – wynika tak z samych przepisów Kodeksu pracy.

O tym, czy dłuższy okres wypowiedzenia był korzystny, decyduje w takim przypadku pracownik, odnosząc te korzyści do sytuacji, jaka istniała w momencie zawierania umowy o pracę.

To oznacza, że postanowienie umowy o pracę jest od samego początku nieważne, gdy jest mniej korzystne dla pracownika. Nie może się ono stać nieważne wraz ze zmieniającą się sytuacją stron stosunku pracy czy też w następstwie zmiennych oczekiwań lub ocen pracownika co do tego, co jest dla niego korzystniejsze, a co nie leży w jego interesie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »