Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-02-28

Mam umowę o pracę na czas określony (3 lata). Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. W momencie podpisywania umowy nie wiedziałam, że Kodeks pracy w przypadku umowy na czas określony przewiduje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Pracodawca nie poinformował mnie o tym, iż zapis z umowy dotyczący trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia jest dopuszczalny, jeśli jest to korzystne dla mnie, czyli pracownika. Czy pracodawca miał obowiązek mnie o tym poinformować?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku umowy na czas określony okres wypowiedzenia, zgodnie z art. 33 Kodeksu pracy (K.p.), wynosi dwa tygodnie i musi być zastrzeżony w treści umowy o pracę, aby można było go zastosować. Dłuższy niż przewidziany przepisami Kodeksu pracy okres wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony jest więc najczęściej niedopatrzeniem bądź błędem popełnionym przez osobę sporządzającą umowę o pracę. Zdarza się też, że dłuższy niż dwutygodniowy okres wypowiedzenia jest zamierzony – np. gdy pracodawcy szczególnie zależy na danym pracowniku ze względu na jego wysokie kompetencje i duże doświadczenie zawodowe.

Jednakże, zgodnie z art. 18 § 1 K.p., postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Według art. 18 § 2 K.p. postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

To oznacza, że jeśli dłuższy okres wypowiedzenia był niekorzystny dla pracownika w momencie, gdy zawierano umowę o pracę, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy, a nie postanowienia tej umowy. Jeśli zaś postanowienia były korzystne – wiążąca będzie treść umowy.

Wynika tak m.in. z uchwały SN z 9 listopada 1994 r. (I PZP 46/94, OSNAPiUS 1995, nr 7, poz. 87), w której Sąd stwierdził, że zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia tej umowy przez zakład pracy jest dopuszczalne na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu pracy.

W wyroku z 10 stycznia 2006 r. (I PK 97/05) SN uznał, że ocena ważności postanowienia umowy o pracę wprowadzającego dłuższy okres jej wypowiedzenia musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności całokształtu regulacji umownych, w sposób zobiektywizowany uwzględniający warunki z chwili zawarcia umowy oraz „bilans korzyści i strat” dla pracownika.

W danej sytuacji należy więc przeanalizować, jakie korzyści dla pracownika wnosił dłuższy okres wypowiedzenia w momencie, gdy zawierano umowę o pracę. Pracodawca nie ma obowiązku informować pracownika o tym, że dłuższy okres wypowiedzenia jest możliwy do zastosowania tylko wtedy, gdy jest on korzystniejszy dla pracownika – wynika tak z samych przepisów Kodeksu pracy.

O tym, czy dłuższy okres wypowiedzenia był korzystny, decyduje w takim przypadku pracownik, odnosząc te korzyści do sytuacji, jaka istniała w momencie zawierania umowy o pracę.

To oznacza, że postanowienie umowy o pracę jest od samego początku nieważne, gdy jest mniej korzystne dla pracownika. Nie może się ono stać nieważne wraz ze zmieniającą się sytuacją stron stosunku pracy czy też w następstwie zmiennych oczekiwań lub ocen pracownika co do tego, co jest dla niego korzystniejsze, a co nie leży w jego interesie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Brak umowy o pracę w formie pisemnej

Mój mąż zajmuje stanowisko kierownicze. Miał podpisaną umowę o pracę na czas określony. Umowa wygasła, a pracodawca nie wręczył mężowi...

 

Aneksy do umowy zlecenie

Ponad rok temu podpisałam umowę zlecenie. Kilka miesięcy później dostałam pierwszy aneks do umowy, następnie kolejny. Jestem załamana, jak długo można...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »