Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szkolenie okresowe dla pracowników BHP

• Autor: Łukasz Obrał

Pracownik zawarł umowę z pracodawcą z dniem 10 lutego, a termin rozpoczęcia pracy to 20 lutego. Z jaką datą należy wypisać kwestionariusz dla pracownika? Czy będzie to 10.02. czy 20.02? Kiedy pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie BHP?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Nie wymaga się jednak szkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy, jeżeli pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Natomiast według art. 2373 § 2 K.p. szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Z uwagi na powyższe przepisy należy uznać, że szkolenie wstępne powinno się odbyć w czasie pracy, a więc wówczas, kiedy zgodnie z umową pracownik podejmie już pracę. Dlatego najlepiej przeprowadzić szkolenie w pierwszym dniu pracy pracownika.

Jeżeli pracownik się na to zgodzi, nie ma przeszkód, by szkolenie odbyło się przed terminem obowiązywania umowy o pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info