Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szkolenia z BHP dla nowych pracowników

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-04-12

Czy po ukończeniu okresowego szkolenia dla pracowników administracyjnych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, mogę przeprowadzać wstępne szkolenia z BHP dla nowych pracowników? Chodzi mi o instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  1. szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Konstrukcja powyższego przepisu jest bardzo ogólna i nie precyzuje, co ustawodawca rozumie pod pojęciami „zasobu wiedzy”, „doświadczenia zawodowego” czy „przygotowania dydaktycznego”, można więc przyjąć, że jak w każdej dziedzinie edukacji, wykładowca szkoleń z zakresu BHP musi po prostu posiadać wiedzę merytoryczną, którą będzie potrafił przekazać uczestnikom szkolenia. Przepis nie określa, czy, a jeżeli tak, to jakim dyplomem powinna legitymować się taka osoba (np. ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie BHP, tytułem technika BHP itp.). Wykładowca ma po prostu dobrze znać omawiane przez siebie zagadnienia. To samo dotyczy „doświadczenia zawodowego”. Przepisy nie nakazują, aby wykładowca szkoleń okresowych z zakresu BHP posiadał np. co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP. Jest to sprawa wybitnie uznaniowa.

Z powyższego wynika, że jeśli posiada Pani odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, może Pani przeprowadzać instruktaż ogólny.

Jeśli chodzi o instruktaż stanowiskowy, to osoba, którą pracodawca wyznaczy do przeprowadzenia takiego instruktażu dla danego pracownika, powinna – oprócz stosownej wiedzy – posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające ukończone szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla osób kierujących pracownikami, obejmujące organizację i metodykę szkolenia w zakresie BHP (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z BHP?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »