Świadectwo pracy po umowie na czas określony

• Autor: Dorota Kriger

Pracownica miała umowę o pracę od 01.07.2008 do 30.06.2009, następnie od 01.07.2009 do 30.06.2011 i obecnie od 01.07.2011 na czas niekreślony. Nie otrzymała za wymienione okresy świadectwa pracy. Muszę wyprostować tę sprawę, gdyż „przegapiłam” ten obowiązek. Proszę o podpowiedź, jak to teraz rozwiązać, czyli jakie, za jaki okres muszę wydać pracownicy świadectwa? Wiem, że od 7 grudnia znowu zmieniły się przepisy odnośnie wydawania świadectw pracy, ale wydaje mi się że za tamte umowy terminowe powinnam pracownicy dać świadectwo (jedno czy dwa?).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Świadectwo pracy po umowie na czas określony

Zasady dotyczące wydawania świadectw pracy

Nowe przepisy obowiązujące od 21 marca 2011 r., wprowadzone ustawą z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 18.02.2011 r. Nr 36, poz. 181), dość mocno skomplikowały zasady dotyczące wydawania świadectw pracy.


Pracodawca obecnie jest zobligowany do wystawienia świadectwa pracy w przypadku umów terminowych, tj. zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy według nowych zasad, czyli po upływie 24 miesięcy zatrudnienia na podstawie tych umów, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97. § 1[1]. K.p.).


Ze względu na okres przejściowy powyższego przepisu nie należy jednak stosować do umów, które zostały zawarte przed dniem 21 marca 2011 r. (art. 2. wymienionej ustawy). Pracodawca w przypadku rozwiązania umowy terminowej, która została zawarta przed 21 marca 2011 r., powinien wystawić świadectwo pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przed nowelizacją. Wcześniej treść art. 97 § 11

Czy pracodawca podpisujący kolejną umowę powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Kodeksu pracy brzmiał: „w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie”. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie był zobligowany do wystawienia świadectwa pracy, jeśli zatrudnienie było kontynuowane, bez względu na to, czy kolejna umowa była na czas określony, czy nieokreślony. Świadectwo pracy przy kontynuacji zatrudnienia było w ówczesnym stanie prawnym wystawiane jedynie na żądanie pracownika.


W taki sam sposób należało postąpić w sytuacji opisanej w pytaniu – w przypadku pierwszej umowy zawartej na czas określony pracodawca, stosując dotychczasowe przepisy, nie był zobowiązany do wystawienia świadectwa, gdyż bezpośrednio po umowie tej zawarto kolejną.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podpisanie kolejnej umowy terminowej a wystawienie świadectwa pracy

Również po zakończeniu ostatniej umowy terminowej, zgodnie z dotychczasową treścią art. 97 § 11 K.p., pracodawca nie był zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy, gdyż pracownik w dalszym ciągu kontynuuje zatrudnienie. Jeśli w zaistniałej sytuacji pracodawca uważa, że jednak powinien wystawić świadectwo pracy, to przede wszystkim powinien wystawić jeden dokument, obejmujący wszystkie okresy zatrudnienia do dnia rozwiązania ostatniej umowy na czas określony. W świadectwie pracy nie należy zaś ujmować aktualnie trwającej umowy zawartej na czas nieokreślony.


 Reasumując – pracodawca nie był zobowiązany wystawić świadectw pracy w związku z zakończonymi umowami na czas określony, nie popełnił więc wykroczenia. Nowe przepisy mają bowiem zastosowanie do umów terminowych zawartych po dniu 21.03.2011 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »