Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadectwo pracy po umowie na czas określony

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-01-02

Pracownica miała umowę o pracę od 01.07.2008 do 30.06.2009, następnie od 01.07.2009 do 30.06.2011 i obecnie od 01.07.2011 na czas niekreślony. Nie otrzymała za wymienione okresy świadectwa pracy. Muszę wyprostować tę sprawę, gdyż „przegapiłam” ten obowiązek. Proszę o podpowiedź, jak to teraz rozwiązać, czyli jakie, za jaki okres muszę wydać pracownicy świadectwa? Wiem, że od 7 grudnia znowu zmieniły się przepisy odnośnie wydawania świadectw pracy, ale wydaje mi się że za tamte umowy terminowe powinnam pracownicy dać świadectwo (jedno czy dwa?).
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowe przepisy obowiązujące od 21 marca 2011 r., wprowadzone ustawą z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 18.02.2011 r. Nr 36, poz. 181), dość mocno skomplikowały zasady dotyczące wydawania świadectw pracy.


Pracodawca obecnie jest zobligowany do wystawienia świadectwa pracy w przypadku umów terminowych, tj. zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy według nowych zasad, czyli po upływie 24 miesięcy zatrudnienia na podstawie tych umów, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97. § 1[1]. K.p.).


Ze względu na okres przejściowy powyższego przepisu nie należy jednak stosować do umów, które zostały zawarte przed dniem 21 marca 2011 r. (art. 2. wymienionej ustawy). Pracodawca w przypadku rozwiązania umowy terminowej, która została zawarta przed 21 marca 2011 r., powinien wystawić świadectwo pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przed nowelizacją. Wcześniej treść art. 97 § 11 Kodeksu pracy brzmiał: „w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie”. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie był zobligowany do wystawienia świadectwa pracy, jeśli zatrudnienie było kontynuowane, bez względu na to, czy kolejna umowa była na czas określony, czy nieokreślony. Świadectwo pracy przy kontynuacji zatrudnienia było w ówczesnym stanie prawnym wystawiane jedynie na żądanie pracownika.


W taki sam sposób należało postąpić w sytuacji opisanej w pytaniu – w przypadku pierwszej umowy zawartej na czas określony pracodawca, stosując dotychczasowe przepisy, nie był zobowiązany do wystawienia świadectwa, gdyż bezpośrednio po umowie tej zawarto kolejną. Również po zakończeniu ostatniej umowy terminowej, zgodnie z dotychczasową treścią art. 97 § 11 K.p., pracodawca nie był zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy, gdyż pracownik w dalszym ciągu kontynuuje zatrudnienie. Jeśli w zaistniałej sytuacji pracodawca uważa, że jednak powinien wystawić świadectwo pracy, to przede wszystkim powinien wystawić jeden dokument, obejmujący wszystkie okresy zatrudnienia do dnia rozwiązania ostatniej umowy na czas określony. W świadectwie pracy nie należy zaś ujmować aktualnie trwającej umowy zawartej na czas nieokreślony.


 Reasumując – pracodawca nie był zobowiązany wystawić świadectw pracy w związku z zakończonymi umowami na czas określony, nie popełnił więc wykroczenia. Nowe przepisy mają bowiem zastosowanie do umów terminowych zawartych po dniu 21.03.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę)....

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Odmowa ZUS wydania zaświadczenia A1

Agencja pracy tymczasowej deleguje osoby zatrudnione na zlecenie do Niemiec – opieka nad osobami starszymi. ZUS chce odmówić wydania zaświadczenia A1,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »