Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie przedemerytalne a praca w gospodarstwie

Karol Jokiel • Opublikowane: 2008-10-01

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. Po złożeniu stosownych dokumentów do ZUS dostałam, niestety, negatywną odpowiedź. ZUS zaliczył mi 34 lata, 6 miesięcy i 3 dni pracy, natomiast nie zaliczył okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców (niespełna 2 lata), kiedy uczęszczałam do szkoły ponadpodstawowej. Uzasadnienie było takie, że do szkoły musiałam dojeżdżać, a zatem nie mogłam pracować. Czy mogę coś jeszcze zrobić, aby ZUS zmienił decyzję?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że ZUS-u Pani nie przekona. Nie do ZUS-u jednak należy ostateczne rozstrzygnięcie, czy należy się Pani wnioskowane świadczenie.

Jak zapewne została Pani pouczona w decyzji odmownej, przysługuje Pani odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych – sugeruję skorzystać z tej drogi. Odwołanie do sądu jest wolne od opłat sądowych i wnosi się je za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję odmowną. Jedynym kosztem, na jaki się Pani naraża, to koszt 60 zł za wynagrodzenie pełnomocnika procesowego ZUS, gdyby ze strony ZUS stawił się na rozprawie radca prawny. W praktyce zdarza się to bardzo rzadko, chcę jednak, by była Pani tego ryzyka świadoma. Innymi słowy, praktycznie niczym Pani nie ryzykuje, a uzyskuje Pani sposobność rozpoznania sprawy przez bezstronny i niezależny sąd.

Teraz kilka uwag dotyczących argumentów mogących świadczyć na Pani rzecz – do poruszenia w ewentualnym odwołaniu do sądu. Oczywiście okoliczność, że dojeżdżała Pani do szkoły, nie przesądza o tym, że nie świadczyła Pani pracy w gospodarstwie rodziców, jak twierdzi ZUS. Praca ta mogła przecież odbywać się – a zapewne tak było – przed szkołą, po szkole oraz w weekendy, w dni wolne od zajęć szkolnych czy w wakacje (chociażby przy żniwach). W odwołaniu na tę okoliczność warto byłoby powołać świadków, którzy mogliby zeznać, że świadczyła Pani pracę w gospodarstwie rodziców, i ewentualnie wytłumaczyć, na czym ta praca polegała oraz wnieść o przesłuchanie Pani jako ubezpieczonej (odwołującej się). Wnioskodawca może bowiem udowodnić wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi fakt i czasokres wykonania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu przez niego 16 roku życia. To do sądu orzekającego należy ocena, czy okres tej pracy może być uwzględniony i potraktowany jako okres, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) – tak podaje Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2004 r., III AUa 1326/2003.

Co prawda Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 1998 r. II UKN 433/97 OSNAPiUS 1998/22 poz. 668 wyraził pogląd, iż pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego rodziców świadczona przez dziecko uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej nie jest pracą w gospodarstwie rolnym, to jednak także Sąd Najwyższy (w innym wyroku i na tle obecnie obowiązującej ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) stwierdził, że przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczone przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także w czasie wakacji szkolnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Ponaglenie pracodawcy do wydania zaświadczenia dla ZUS

Ile czasu ma zakład pracy na wystawienie zaświadczenia potwierdzającego moje zatrudnienie – potrzebuję takiego dokumentu do emerytury dla ZUS?...

 

Umowa zlecenie a urlop macierzyński i zasiłek

Pracuję na umowę zlecenie i odprowadzam składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Spodziewam się pierwszego dziecka. Czy przysługuje mi urlop...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »