Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie pracy w okresie wypowiedzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-07-27

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Zamierzam wypowiedzieć umowę o pracę. Mój okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia? Czy jestem zobowiązana do świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia? Czy pracodawca jest zobowiązany wypłacić mi wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, czy może nie zgodzić się na to, że w okresie wypowiedzenia nie będę świadczyła pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że okres wypowiedzenia liczy się od dnia, w którym wypowiedzenie dotarło do drugiej strony i mogła się ona z wypowiedzeniem zapoznać. Przy czym okres wypowiedzenia obejmujący tydzień, miesiąc bądź ich wielokrotność kończy się w terminach ustawowo oznaczonych – ostatni dzień miesiąca lub sobota. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy określone w tygodniach, ale złożone w innym dniu niż sobota, np. we wtorek, wywiera skutek po dłuższym okresie niż ten, który wskazują przepisy Kodeksu pracy.

Oznacza to, że jeśli Pani złoży wypowiedzenie jeszcze teraz (do końca kwietnia) to wypowiedzenie upłynie 31 lipca. Jednak jeśli Pani nie zdąży i wypowiedzenie złoży w dowolnym dniu maja – wypowiedzenie upłynie 31 sierpnia.

W okresie wypowiedzenia jest Pani obowiązana świadczyć pracę, chyba że pracodawca Panią od tego obowiązku zwolni.

Zgodnie z art. 362 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Oznacza to, że pracodawca może odmówić zwolnienia Pani z obowiązku świadczenia pracy.

Niezależnie od tego, czy będzie Pani świadczyć w okresie wypowiedzenia pracę, czy też zostanie Pani z tego obowiązku zwolniona – pracodawca musi Pani wypłacać wynagrodzenie.

W okresie wypowiedzenia może Pani także zostać zobowiązana do wykorzystania przysługującego Pani urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracodawca Panią do tego zobowiąże – nie może Pani odmówić.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy-zlecenia

Niedługo mam zacząć pracę w sklepie (praca wakacyjna) na umowę-zlecenie. Jak wygląda kwestia wypowiedzenia umowy? Chciałabym pracować do końca czerwca i 1...

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika będącego na urlopie wychowawczym

Jestem na urlopie wychowawczym jeszcze przez dwa lata. Chcę jednak wypowiedzieć umowę o pracę teraz, najchętniej bez zachowania okresu wypowiedzenia (mam...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Uzgodniłam z pracodawcą, że rozwiążemy moją umowę o pracę na czas nieokreślony za porozumieniem stron. Jeśli dobrze rozumiem, występuje...

Zmiany w firmie tuż po złożeniu wypowiedzenia przez pracownika

Mam pytanie związane z Kodeksem pracy. Złożyłem wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązują mnie 3...

Jak długi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Rozwiązuję umowę o pracę na czas nieokreślony. Czas trwania tej umowy nie przekracza 3 lat. Zgodnie z Kodeksem pracy czas wypowiedzenia wynosi 1...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »