Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-06-02

Moje pytanie dotyczy świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia. Jestem główną księgową w spółce z o.o., w której 100% udziałów ma powiat. Dostaję ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne (bez wyróżnienia, z jakich części się ono składa). W spółce istnieje regulamin wynagradzania, który obejmuje także zasady wynagradzania głównego księgowego. Na podstawie tego regulaminu są wypłacane m.in. wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny, dodatek stażowy. Czy taki zapis uprawnia mnie do otrzymywania dodatku stażowego?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, pragnę zauważyć, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.) osobom, o których mowa w art. 2, w tym głównemu księgowemu, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne.

Głównemu księgowemu mogą być przyznane świadczenia dodatkowe i nagroda roczna.

Zgodnie z art. 11 ustawy powołanej wyżej świadczeniami dodatkowymi są świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe – inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach.

Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139, z późn. zm.) osobom, o których mowa w powołanej wyżej ustawie, w tym głównemu księgowemu, mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:

  1. nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat;
  2. odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego;
  4. świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych;
  5. świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego

– w wysokości do 25% wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz w odrębnych przepisach.

W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań osobom, o których mowa wyżej, może być przyznana nagroda roczna. Wysokość nagrody nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Z powyższego wynika, choć przepisy ustawy nie przyznają dodatku stażowego, to regulamin wynagradzania daje prawo do wypłacenia takiego dodatku do wynagrodzenia, które Pani otrzymuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Mam 59 lat pracy i 30-letni staż, a jestem księgową w małej firmie (9 pracowników). Otrzymuję wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków....

 

Czy mogę domagać się wypłaty premii?

W 2012 i 2013 roku pracowałem w pewnej firmie. Pracodawca w załączniku do umowy o zasadach kształtowania premii napisał, że pracownikowi na moim...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Zwiększenie wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku

Podpisałam aneks do umowy zwiększający moje wynagrodzenie z 5500 brutto do 5900 zł brutto. Aneks miał wejść w życie za półtora miesiąca. Na kilka dni...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »