Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawieszenie działalności a odprawa dla pracownika

• Autor: Adam Dąbrowski

Pracowałam u mojego dotychczasowego pracodawcy 2 lata w okresie 1999–2001. Od dnia 1 stycznia 2004 r. zatrudniona jestem ponownie na umowę o pracę w pełnym wymiarze na czas nie określony. Wobec konieczności zawieszenia działalności gospodarczej, mój pracodawca we wrześniu 2004 r. wręczył mi dwutygodniowe wypowiedzenie. Mam pytanie, czy należy mi się odprawa i w jakiej wysokości. Pracodawca uważa, że odprawa nie należy się, gdyż konieczność zawieszenia działalności jest okolicznością jego nie dotyczącą, lecz niezależną od niego (pozbawiony został lokalu w którym dotychczas funkcjonował).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zawieszenie działalności a odprawa dla pracownika

Wypowiedzenie na skutek zawieszenia działalności a odprawa

Odprawa przysługuje w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie działalności przez pracodawcę jest okolicznością nie leżącą po stronie pracownika, a zatem jest spełniona przesłanka warunkująca nabycie pracy do odprawy.

Należy przypomnieć, że ustawa o zwolnieniach „grupowych” uzależnia prawo do odprawy od tego, czy zwolnienie nastąpiło z przyczyn dotyczących pracownika, czy nie dotyczących pracownika a nie z przyczyn dotyczących lub nie dotyczących pracodawcy.

Do stażu pracy od którego zależy wysokość odprawy zalicza się cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy bez względu na przerwy w zatrudnieniu, dlatego z uwagi na łączny staż pracy wynoszący ponad 2 lata odprawa przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 2 miesiące.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info