Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stan nieczynny dla nauczyciela przed mianowaniem

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-05-08

Jestem nauczycielem kontraktowym przed mianowaniem, mam umowę na czas nieokreślony. Rok temu zmieniono mi wymiar etatu z pełnego na 15/18. Obecnie otrzymałam rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych. Czy przysługuje mi prawo przeniesienia w stan nieczynny?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

Wypowiedzenie z tytułu art. 20 KN będzie jednak bezskuteczne, jeżeli zwalniany nauczyciel złoży w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Wniosek powinien być złożony na piśmie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy. Ważne jest to, że przeniesienie w stan nieczynny nie dzieje się na wniosek dyrektora, tylko na wniosek nauczyciela. Dyrektor może, ale nie musi zaproponować przeniesienie w stan nieczynny, jednakże nie wywoła to skutków prawnych. To nauczyciel musi wystąpić z wnioskiem.

Instytucja stanu nieczynnego jest sui generis (z łac. swoistą) alternatywą dla rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN. Opierając się na wykładni językowej, Sąd Najwyższy wskazał, że przepis ten nie ma zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Chodzi w nim o takie zmiany w działalności szkoły, które uniemożliwiają „dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć” (por. wyrok SN z dn. 16.05.2006 r., sygn. akt I PK 213/05). Uprawnienie do przejścia w stan nieczynny dotyczy nauczycieli pełnozatrudnionych, których etaty ze względu na wskazane wyżej okoliczności objęła redukcja zatrudnienia.

Trafnie ujął to SN w wyroku z dn. 04.12.1998 r. (sygn. akt I PKN 482/98), podkreślając, że przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny może nastąpić wówczas, gdy istnieje związek przyczynowy między zmianami organizacyjnymi szkoły a niemożnością dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Na uwagę zasługuje także wyrażony w orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym nauczyciel może zostać przeniesiony w stan nieczynny także wtedy, gdy częściowa likwidacja szkoły albo zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów szkoły nastąpiły z naruszeniem przepisów proceduralnych. KN nie wiąże możliwości skorzystania ze stanu nieczynnego ze ścisłym przestrzeganiem procedur dotyczących likwidacji bądź zmian organizacyjnych, istotne jest natomiast, by okoliczności te faktycznie miały miejsce (por. wyrok SN z dn. 04.04.2000 r., sygn. akt I PKN 581/99).

Wobec powyższego należy podkreślić, że każdy pełnozatrudniony nauczyciel, bez względu na to, na jakiej podstawie jest zatrudniony, ma prawo do skorzystania ze stanu nieczynnego. Jednakże z Pani pytania wynika, że była Pani zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, co powoduje, że ze stanu nieczynnego skorzystać Pani nie może.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »