Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Środki pieniężne z ZFŚS

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-11-29

W mojej jednostce postanowiono wypłacić pracownikom środki pieniężne z ZFŚS na święta. Jak wygląda kwestia podatku i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat
Serdecznie dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena, 53 lata
Jak zawsze, pełny profesjonalizm i fachowość.Polecam każdemu, kto ma problem.
Janusz, 62 lata, geodeta
Szybko, i bardzo profesjonalnie udzielona porada naprawdę godne polecenia pomoc skuteczna i bardzo przydatna
Grzegorz, 38 lat
Witam. Z porady prawnej jestem zadowolony. 
Dariusz
Dziękuje serdecznie Panu Mecenasowi Michałowi Berlińskiemu za udzielenie szybkich i jasnych odpowiedzi na moje pytania. Jestem bardzo usatysfakcjonowana wyznaczeniem Pana Mecenasa Berlińskiego, który został wybrany do zapoznania się z moja sprawa ponieważ wykazał się wiedzą w tym kierunku. Korzystałam z możliwości zadawania dodatkowych pytań i zawsze otrzymywałam odpowiedzi w szybkim czasie i były one wyczerpujące w każdej kwestii. 
Beata

Świadczenia pochodzące z ZFŚS lub funduszu związków zawodowych, które wypłaca się pracownikowi w formie pieniężnej, są zwolnione od podatku, gdy świadczenie jest wypłacane w ciągu roku łącznie do wartości 380 zł. Świadczenia te nie są także obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wynika tak z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.):

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...)

67) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”.

Dopiero przekroczenie kwoty 380 zł w ciągu roku dla danego pracownika będzie skutkowało koniecznością opodatkowania przekazywanych pracownikowi świadczeń podatkiem dochodowym.

Oznacza to, że pracodawca, który w ramach działalności socjalnej podaruje pracownikom świadczenia pieniężne ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, nie będzie musiał naliczać i odprowadzać podatku od wartości świadczenia nieprzekraczającej 380 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.; w skrócie rozporządzenie składkowe) podstawy wymiaru składek nie stanowią:

„19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

20) świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717)”.

Przepisy rozporządzenia składkowego stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, stąd od świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne nie jest także naliczana składka na to ubezpieczenie.

Powyższe wynika z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), zgodnie z którym do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Od świadczeń przekazanych pracownikom, finansowanych ze środków ZFŚS do wysokości odpisu na ten fundusz, nie nalicza się więc składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeśli jednak pracodawca sfinansuje świadczenia pieniężne z innych źródeł niż powyżej, np. ze środków obrotowych, to świadczenia takie będą podlegać opodatkowaniu i będą także podstawą naliczenia składek ZUS.

Należy pamiętać, że przyznanie świadczeń ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych w związku ze świętami jest nadal traktowane jak pomoc socjalna. Decydując o przyznaniu świadczeń w jakiejkolwiek formie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, należy więc uwzględnić całokształt sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika na tle pozostałych pracowników. Pod uwagę należy brać wszystkie kryteria socjalne łącznie, a także należy uwzględnić sytuacje wyjątkowe czy przejściowe, ale istotne w momencie przyznawania pomocy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »