Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dłuższy okres wypowiedzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-06-08

Pracuję w jednej firmie od 9 lat. Aktualnie mam możliwość zmiany zatrudnienia. Z tego co pamiętam w aktualnej umowie o pracę mam zapisany 14-dniowy okres wypowiedzenia. Czy w myśl Kodeksu pracy jest to aktualny (ważny) okres, czy pracodawca może wyznaczyć dłuższy okres wypowiedzenia np. 3-miesięczny? Jakie inne uwarunkowania mogą jeszcze wystąpić?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od następujących czynników:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– rodzaju zawartej umowy (czy jest to umowa na czas nieokreślony, na czas określony, umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika, umowa na czas wykonywania określonego zadania, czy też umowa na okres próbny),

– czasu na jaki została zawarta umowa – dotyczy to szczególnie umów terminowych,

– okresu zatrudnienia u danego pracodawcy – ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Okres wypowiadania umowy na czas nieokreślony, uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy,

1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące przy przeprowadzeniu co najmniej 3 lat.

Jeśli jest to umowa na czas określony – strony mogą przewidzieć możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

O ile ustalenie przez strony w zawieranej umowie na czas nieokreślony dłuższego okresu wypowiedzenia jest pod pewnymi warunkami dopuszczalne, o tyle nie jest możliwe wprowadzenie do umowy klauzuli przewidującej krótszy okres wypowiedzenia. Byłoby to niezgodne z podstawową zasadą prawa pracy, wynikającą z art. 18 K.p.

W razie zastosowania przez pracodawcę okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany wypowiedzenie jest skuteczne, ale umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, czyli następuje przedłużenie okresu wypowiedzenia z mocy prawa. Pracownikowi przysługuje też wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. Jak się wydaje, podobnie należy ocenić zastosowanie krótszego okresu wypowiedzenia przez pracownika.

Zatrudniony na czas nieokreślony może żądać skrócenia wypowiedzenia z trzech miesięcy do jednego, jeśli to jest dla niego korzystne – uznał Sąd Najwyższy.

Jeśli pracownikowi bardzo na tym zależy, to może zapewnić sobie możliwość szybkiego zmieniania pracodawcy. Sąd Najwyższy nie widzi przeszkód, aby w umowie o pracę skrócić z trzech do jednego miesiąca okres wypowiedzenia przysługującego po ponad trzech latach pracy na czas nieokreślony (II PK 175/13).

Wyrok zapadł w sprawie pracownika, który od początku zatrudnienia w 2007 r. w kolejnych umowach o pracę zwracał się o miesięczny okres wypowiedzenia umowy. W 2011 r., gdy miał już umowę na czas nieokreślony, złożył w firmie wypowiedzenie, ale pracodawca nie chciał się z nim tak szybko rozstać. Powołał się na art. 36 ust. 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim po trzech latach pracy okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. Gdy po upływie miesiąca zatrudniony przestał przychodzić do pracy, firma wysłała mu zwolnienie w trybie dyscyplinarnym. Wtedy pracownik odwołał się do sądu z pozwem o ustalenie długości okresu wypowiedzenia.

Podsumowując – jeśli umowa łącząca Pana z pracodawcą jest umową na czas nieokreślony to co do zasady powinien Pana obowiązywać 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W umowie można było ten okres skrócić tylko na wyraźny Pana wniosek. Oznacza to, że mimo że to zapewne pracodawca zaproponował owo dwutygodniowe wypowiedzenie – Pan będzie musiał w razie sporu udowodnić, że wniosek wyszedł od Pana.

Tak więc, jeśli pracodawca nie zechce rozwiązać z Panem stosunku pracy wcześniej (po 14 dniach) to obowiązuje Pana 3-miesięczny okres wypowiedzenia (i ewentualnie roszczenie do sądu o uznanie krótszego wypowiedzenia za zgodne z prawem).

Innych niespodzianek ze strony pracodawcy spodziewać się Pan nie musi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »