Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dłuższy okres wypowiedzenia

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-06-08

Pracuję w jednej firmie od 9 lat. Aktualnie mam możliwość zmiany zatrudnienia. Z tego co pamiętam w aktualnej umowie o pracę mam zapisany 14-dniowy okres wypowiedzenia. Czy w myśl Kodeksu pracy jest to aktualny (ważny) okres, czy pracodawca może wyznaczyć dłuższy okres wypowiedzenia np. 3-miesięczny? Jakie inne uwarunkowania mogą jeszcze wystąpić?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od następujących czynników:

– rodzaju zawartej umowy (czy jest to umowa na czas nieokreślony, na czas określony, umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika, umowa na czas wykonywania określonego zadania, czy też umowa na okres próbny),

– czasu na jaki została zawarta umowa – dotyczy to szczególnie umów terminowych,

– okresu zatrudnienia u danego pracodawcy – ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Okres wypowiadania umowy na czas nieokreślony, uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy,

1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące przy przeprowadzeniu co najmniej 3 lat.

Jeśli jest to umowa na czas określony – strony mogą przewidzieć możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

O ile ustalenie przez strony w zawieranej umowie na czas nieokreślony dłuższego okresu wypowiedzenia jest pod pewnymi warunkami dopuszczalne, o tyle nie jest możliwe wprowadzenie do umowy klauzuli przewidującej krótszy okres wypowiedzenia. Byłoby to niezgodne z podstawową zasadą prawa pracy, wynikającą z art. 18 K.p.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W razie zastosowania przez pracodawcę okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany wypowiedzenie jest skuteczne, ale umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, czyli następuje przedłużenie okresu wypowiedzenia z mocy prawa. Pracownikowi przysługuje też wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. Jak się wydaje, podobnie należy ocenić zastosowanie krótszego okresu wypowiedzenia przez pracownika.

Zatrudniony na czas nieokreślony może żądać skrócenia wypowiedzenia z trzech miesięcy do jednego, jeśli to jest dla niego korzystne – uznał Sąd Najwyższy.

Jeśli pracownikowi bardzo na tym zależy, to może zapewnić sobie możliwość szybkiego zmieniania pracodawcy. Sąd Najwyższy nie widzi przeszkód, aby w umowie o pracę skrócić z trzech do jednego miesiąca okres wypowiedzenia przysługującego po ponad trzech latach pracy na czas nieokreślony (II PK 175/13).

Wyrok zapadł w sprawie pracownika, który od początku zatrudnienia w 2007 r. w kolejnych umowach o pracę zwracał się o miesięczny okres wypowiedzenia umowy. W 2011 r., gdy miał już umowę na czas nieokreślony, złożył w firmie wypowiedzenie, ale pracodawca nie chciał się z nim tak szybko rozstać. Powołał się na art. 36 ust. 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim po trzech latach pracy okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. Gdy po upływie miesiąca zatrudniony przestał przychodzić do pracy, firma wysłała mu zwolnienie w trybie dyscyplinarnym. Wtedy pracownik odwołał się do sądu z pozwem o ustalenie długości okresu wypowiedzenia.

Podsumowując – jeśli umowa łącząca Pana z pracodawcą jest umową na czas nieokreślony to co do zasady powinien Pana obowiązywać 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W umowie można było ten okres skrócić tylko na wyraźny Pana wniosek. Oznacza to, że mimo że to zapewne pracodawca zaproponował owo dwutygodniowe wypowiedzenie – Pan będzie musiał w razie sporu udowodnić, że wniosek wyszedł od Pana.

Tak więc, jeśli pracodawca nie zechce rozwiązać z Panem stosunku pracy wcześniej (po 14 dniach) to obowiązuje Pana 3-miesięczny okres wypowiedzenia (i ewentualnie roszczenie do sądu o uznanie krótszego wypowiedzenia za zgodne z prawem).

Innych niespodzianek ze strony pracodawcy spodziewać się Pan nie musi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Treść świadectwa pracy

Jestem pracodawcą, moja firma jest malutka i zatrudniam dwie osoby. Jedna osoba jest zatrudniona na stałe a druga na czas określony. Wkrótce dobiegnie ona do końca. Miesiąc przed upływem tej umowy poprosiłam pracownicę, że jeżeli ma zamiar zrezygnować z pracy a tym samym z umowy na czas nieokreślony, proszę żeby mi o tym powiedziała abym ja miała czas na znalezienie nowego pracownika, zgodziła się. Jednak nie dotrzymała słowa. Teraz mam poważny problem pracownica pełniła bardzo ważną rolę w mojej firmie i zostawia mnie jak to się potocznie mówi na lodzie, złośliwie. Mam pytanie, czy w związku z tym mogę na świadectwie pracy pomimo tego, że umowa była zawarta na czas określony napisać, że pracownik sam rezygnuje na własne życzenie z przedłużenia umowy o pracę, jeśli tak to w której rubryce; w miejscu podania powodu z jakiego zostaje pracownik zwolniony czy w uwagach o pracowniku.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Mam umowę o pracę na czas określony do 30.11.2007. Chciałbym ją rozwiązać. Mam pytanie, czy da się to zrobić na mocy porozumienia stron z dniem 31.10.2007? Albo druga wersja - wypowiedzenie miesięczne z tym, że bez świadczenia pracy? Po prostu nie chcę już przychodzić do pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika będącego na urlopie wychowawczym

Jestem na urlopie wychowawczym jeszcze przez dwa lata. Chcę jednak wypowiedzieć umowę o pracę teraz, najchętniej bez zachowania okresu wypowiedzenia (mam 3-miesięczny; umowa na czas nieokreślony). Wiem jednak, że pracodawca może się na to nie zgodzić i wtedy chcę złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pytanie: czy muszę faktycznie pracować przez te trzy miesiące, czy mogę nadal być na urlopie wychowawczym? Czy powinnam na przykład wysłać oba wypowiedzenia pocztą i niech pracodawca wybierze, które mu odpowiada? Ile czasu ma pracodawca na udzielenie mi odpowiedzi i w jakiej formie musi to zrobić?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracownika

Chciałbym złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia w moim przypadku wynosi 3 miesiące, jednak chciałbym, aby pracodawca zwolnił mnie z obowiązku świadczenia pracy. Czy pracodawca musi zgodzić się na takie rozwiązanie? Czy istnieją jakieś wzory dokumentów, które mógłbym wykorzystać, składając takie wypowiedzenie?

Ustne ustalenie zwolnienia z obowiązku pracy

Pracowałam u pracodawcy przez na umowie o pracę na czas nieokreślony. Niedawno złożyłam wypowiedzenie umowy za porozumienie stron. W chwili dawania wypowiedzenia dogadałam się z szefem, że przeszkolę pracownika na moje stanowisko przez 2 tygodnie, a później odejdę z pracy, na co on się zgodził, jak również zgodził się na wypłatę mojego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dziś stwierdził, że nie wypłaci mi tej kwoty i że mam chodzić do końca do pracy. Niestety wcześniejsze ustalenia są tylko ustne, a podpisane jest wyłącznie porozumienie–wypowiedzenie. Czy mogę jakoś żądać ustalonego zwolnienia z obowiązku pracy?

Rezygnacja z przedwstępnej umowy o pracę

Podpisałam przedwstępną umowę o pracę, jednak chciałabym z niej zrezygnować. Czy muszę napisać wypowiedzenie umowy? Dodam, że w umowie brakuje daty jej zawarcia i określenia stanowiska pracy. Termin i stanowisko były ustalone tylko słownie. W jaki sposób mogę uniknąć kary za rozwiązanie umowy?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »