Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-05-29

Mam orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Podczas wykonywania badań wstępnych lekarz medycyny pracy wskazał, że powinienem mieć skrócony czas pracy. Czy muszę się zastosować do tych zaleceń? Wolałbym pracować w pełnym wymiarze.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecnie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) stanowią, że czas pracy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, niezależnie od jej stopnia, wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę (40 godzin tygodniowo), pracownik zaś o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może skorzystać ze skróconego czasu pracy, czyli maksymalnie 7 godzin na dobę (35 godzin tygodniowo), jeśli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem niepełnosprawnym wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconego czasu pracy. Lekarz, wystawiając zaświadczenie, nie określa, w jakim wymiarze godzin może on pracować, tylko wskazuje, że stosowanie skróconych norm czasu wobec danego pracownika jest celowe.

Należy zwrócić uwagę na to, że zaświadczenie to pozyskiwane jest niezależnie od orzeczenia lekarskiego (np. wystawianego w przypadku badań kontrolnych).

To w interesie niepełnosprawnego pracownika jest więc pozyskanie takiego zaświadczenia. Mówi o tym art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym zaświadczenie o celowości stosowania skróconego czasu pracy mogą otrzymać pracownicy niepełnosprawni, którzy wystąpią z takim wnioskiem.

Jeśli jednak pracownik pozyska takie zaświadczenie, to pracodawca będzie nim związany od dnia jego przedłożenia. Pracodawca powinien bowiem respektować zaświadczenia wystawione zarówno przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników, jak i przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną – o ile brakowało lekarza medycyny pracy.

Jeśli więc pracownik nie chce korzystać ze skróconego czasu pracy to: albo nie powinien występować o takie zaświadczenie, albo nie powinien przedstawiać pracodawcy takiego zaświadczenia. Decyzję w tym przypadku podejmuje na własne ryzyko i z pełną świadomością, że pracodawca nie będzie ponosił konsekwencji w związku z niezastosowaniem się do treści tego zaświadczenia.

To też oznacza, że bez pisemnego oświadczenia pracownika, w przypadku gdy przedłożył on już zaświadczenie od lekarza o celowości stosowania skróconego czasu pracy, ale chce jednak pracować w większej liczbie godzin, pracodawca nie będzie mógł powierzać temu pracownikowi pracy w wymiarze przekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Jest to bowiem uprawnienie pracownika, z którego może on, lecz nie musi, korzystać, pracodawca zaś musi je uwzględniać i minimalizować ewentualne konsekwencje wynikające z niestosowania się do zaleceń lekarza medycyny pracy. Dlatego pracodawca, który otrzyma takie zaświadczenie, ma prawo domagać się pisemnego oświadczenia, jeśli pracownik chce pomimo zaświadczenia pracować w normalnym czasie pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czas pracy logopedy

Pracuję jako nauczyciel logopeda w ośrodku oświatowym. Pracuję jak pozostali nauczyciele: 45 minut + przerwa. Podczas przerw obowiązują mnie dyżury. Dyrektor...

 

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18....

 

Rozliczenie ryczałtu za używanie samochodu osobowego do celów prywatnych

Pracuję w firmie na umowę o pracę. Otrzymuję miesięczny ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Czy za dni,...

 

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki...

 

Dni wolne w systemie 4-brygadowym

Dni wolne w systemie 4-brygadowym

Praca w systemie 4-brygadowym. W jakim terminie trzeba oddać pracownikowi dzień wolny (np. za 15 sierpnia 2015 r.)?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »