Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócenie urlopu macierzyńskiego

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-05-28

Czy jest możliwy powrót do pracy po 4 tygodniach urlopu macierzyńskiego?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego najwcześniej po 14 tygodniach tego urlopu. Wynika tak z poniższego przepisu:

„Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi–ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek” (art. 180 § 5 Kodeksu pracy).

Urlop macierzyński jest bowiem uprawnieniem przysługującym każdej pracownicy z tytułu urodzenia dziecka i uprawnienia tego matka dziecka nie może się zrzec, chyba że uczyni to na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

W celu rezygnacji z urlopu macierzyńskiego niezbędne jest spełnienie następujących warunków: pracownica musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu po urodzeniu dziecka oraz ojciec–pracownik wychowujący dziecko musi wystąpić z pisemnym wnioskiem o wykorzystanie pozostałej części urlopu przysługującego pracownicy.

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego należy złożyć na piśmie u pracodawcy najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy, a do wniosku należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika–ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę (art. 180 § 6 Kodeksu pracy).

Jeśli jednak nie jest możliwe wykorzystanie pozostałej części urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka, matka nie będzie mogła zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego chorobą

Jestem pracownikiem instytucji budżetowej. W lipcu rozpocząłem planowany 14-dniowy urlop wypoczynkowy. Po 11 dniach od jego rozpoczęcia na skutek choroby...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »