Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika urzędu gminy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-07-20

Jestem od 10 lat pracownikiem urzędu gminy, zostałam zatrudniona na stanowisku inspektora ds. finansowo-księgowych (grupa zaszeregowania XV, na podstawie R.M. z 11.02.2003 r. Dz. U. Nr 33, poz. 264) dodatkowo mianowano mnie na zastępcę skarbnika. Otrzymałam 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę, od którego odwołałam się do sądu pracy z żądaniem przywrócenia do pracy. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak wymaganego wykształcenia na zajmowanym stanowisku zgodnie z R.M. z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W chwili podpisywania umowy miałam wykształcenie wyższe (ochrona środowiska) i 5 lat stażu w księgowości. Czy mam szansę wygrać w sądzie? I drugie pytanie: jeśli znajdę inną pracę, czy mogę skrócić okres wypowiedzenia, mimo że sprawa jest trafiła do sądu?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź uzyskana szybko. W pełni profesjonalnie nakreślone możliwości rozwiązania problemu ,może niekoniecznie po mojej myśli( co też zostało ujęte w odpowiedzi )wiadomo każda sprawa ma swoje oblicze ,ale mimo to polecam. Warto mieć świadomość ,że można z kanapy zasięgnąć porad fachowców.
Alina
Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) do zatrudnienia na stanowisku zastępcy skarbnika gminy w gminach:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • powyżej 100 tys. mieszkańców
  • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
  • do 15 tys. mieszkańców

    wymagane jest wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne oraz staż pracy- 3 lata.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jakie Pani ma szanse na wygraną w sądzie. Przepisy, na jakie powołuje się pracodawca, uzasadniając Pani zwolnienie, obowiązują od 2009 r. – już wtedy nie miała Pani wymaganego wykształcenia ekonomicznego dla stanowiska zastępcy skarbnika.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 36 § 6 przewiduje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia już po złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Zależy to od woli stron, które decydują też o terminie rozwiązania umowy. Skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia sposobu rozwiązania umowy o pracę, a zwłaszcza nie zamienia wypowiedzenia w porozumienie stron.

Ustawodawca dopuszcza możliwość ustalenia przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy. Użycie sformułowania: „po dokonaniu wypowiedzenia” wskazuje, że z taką propozycją wystąpić może każda ze stron dopiero po złożeniu oświadczenia woli w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę. Równocześnie złożenie tej propozycji z wypowiedzeniem umowy o pracę jest dopuszczalne. Za bezprawne natomiast należy uznać zgłoszenie tej propozycji przed dokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę.

Ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę ma ten skutek, że umowa rozwiązuje się w dniu, który strony przyjęły w drodze czynności prawnej. Do upływu ustawowego terminu rozwiązania umowy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, a okres ten wlicza się do jego stażu pracy.

Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania nie zmienia trybu ustania stosunku pracy. Oznacza to, że mimo ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania (do czego wymagana jest zgoda obu stron) stosunek pracy ulega rozwiązaniu wskutek wypowiedzenia przez jedną ze stron, a nie w drodze porozumienia.

Jeśli chciałaby Pani skrócić okres wypowiedzenia już po jego złożeniu, należałoby zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia i uzyskać jego zgodę. Jeśli pracodawca zgodę wyrazi, powinna Pani wycofać z sądu pozew o przywrócenie do pracy, gdyż w chwili skrócenia wypowiedzenia na Pani wniosek będzie on bezzasadny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »