Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składniki wynagrodzenia w umowie o pracę a premia uznaniowa

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-12-07

Dostałam pierwszą pracę na pełny etat. Wynagrodzenie na umowie o pracę na czas określony (3 lata) zostało ustalone w wysokości 921,90 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze) oraz 395,10 zł brutto (premia uznaniowa). Czy pracodawca postąpiłby prawidłowo, gdyby przyznał mi tylko 921,90 zł brutto za miesiąc pracy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie, pracodawca postąpiłby nieprawidłowo. Podział wynagrodzenia na poszczególne składniki, takie jak wynagrodzenie zasadnicze, premia czy prowizje, jest dozwolone.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem:

  • nagród jubileuszowych,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Do minimalnej wysokości wynagrodzenia nie należy wliczać dodatków, ze względu na ich charakter. W szczególności dotyczy to:

  • dodatków z tytułu pracy w porze nocnej (art. 1518 § 1 K.p.),
  • dodatki, o których mowa w przepisach dotyczących wynagrodzenia, takie jak dodatki z tytułu pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia pracownika.

Z samego nazewnictwa tych składników wynagrodzenia wynika, że są to składniki dodatkowe, a nie stałe składniki wynagrodzenia, dlatego nie powinny być wliczane w skład minimalnego wynagrodzenia.

Jednak bez względu na sposób podziału i wysokość poszczególnych składników wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Pamiętać należy, że art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ogranicza wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, wynagrodzenie to nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przyznane Pani miesięczne wynagrodzenie łącznie obecnie jest wyższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia, jednakże ze względu na uznaniowy charakter drugiego składnika (premia uznaniowa) pracodawca może odmówić wypłaty takiej premii. Jeśli odmówi przyznania tej premii, będzie zobowiązany do uzupełnienia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszym roku pracy do kwoty równej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w momencie jego wypłaty, a w latach kolejnych – do kwoty równej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Pomyłkowa podwójna wypłata wynagrodzenia

W miesiącu ubiegłym wypłaciłam pracownikom dwa razy wynagrodzenie i błędnie dwa razy zastosowałam koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną od...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »