Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki ZUS od umowy-zlecenia, gdy pracownik ma też umowę o pracę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-03-02

Zatrudniamy pracownika na 2 umowy-zlecenia. Pracownik ten jest również zatrudniony w innej firmie, ma tam stawkę godzinową. Czy od tych dwóch umów-zleceń należy potrącać składki emerytalne i rentowe? Dodam, że obie te umowy są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym.

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Pracownik – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o sus – co do zasady jest objęty ubezpieczeniami obowiązkowo tylko z tytułu stosunku pracy.

Jeśli jednak posiada inne tytuły ubezpieczenia, takie jak umowy-zlecenie, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może dojść do zbiegu tytułów ubezpieczeń (art. 9 ustawy o sus). Należy w takim przypadku sprawdzić, czy nie powstanie konieczność naliczania i odprowadzania składek także z tytułu tych umów. Taki obowiązek powstanie wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy tego pracownika, w przeliczeniu na okres miesiąca, będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 9 ust. 1a ustawy o sus).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o sus osoba, która spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku tytułów (w tym przypadku z dwóch umów-zleceń), będzie objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej (czyli z tytułu pierwszej zawartej umowy-zlecenia). W przypadku drugiej umowy-zlecenia osoba ta może dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym również z tego tytułu.

Jeśli zaś Państwa zleceniobiorca z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie w kwocie równej bądź wyższej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie – nie występuje konieczność naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych z nim umów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »