Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składki osoby współpracującej

Prowadzę działalność gospodarczą, żona natomiast jest zatrudniona w innej firmie na umowę-zlecenie i pobiera wynagrodzenie w kwocie 2200 zł brutto. Chciałbym zawrzeć z żoną umowę o dzieło na nieodpłatne wykonanie pewnej pracy dla mojej firmy. Czy mogę to zrobić? Czy muszę gdzieś zarejestrować taką umowę i opłacać składki ZUS i podatki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego).

Żona spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, tak więc w odniesieniu do ubezpieczeń społecznych będzie traktowana jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Zatem gdy przedsiębiorca chce zatrudnić żonę spełniającą warunki do uznania jej za osobę współpracującą, wówczas powstaje obowiązek zgłoszenia żony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako osobę współpracującą.

W sytuacji gdy żona posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, wówczas z tytułu współpracy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ubezpieczenia społeczne są dla niej dobrowolne.

Mąż jako płatnik składek powinien: złożyć formularz ZUS ZZA i ze współpracy zgłosić żonę do ubezpieczenia zdrowotnego.

Trzeba będzie również zapłacić podatki, jeśli żona osiągnie wynagrodzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info