Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obowiązek opłacania składek na FGŚP

Autor: Dorota Kriger

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek na FGŚP? Czy obowiązek ten dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność, który nie zatrudnia żadnych pracowników?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Obowiązek opłacania składek na FGŚP

Czy pracodawca ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynika z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i obciąża pracodawcę zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.). Zgodnie z art. 1 ww. ustawy reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy. W świetle jej art. 9 w związku z art. 2 ust. 1 przepisy ww. ustawy dotyczące opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczą przedsiębiorcy, który zatrudnia zgodnie z przepisami polskiego prawa co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Składki opłacane są za pracownika, czyli za osobę, która zgodnie z przepisami polskiego prawa:

  1. jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy,
  2. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  3. wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  4. wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną

    – jeśli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z wyjątkiem małżonka pracodawcy, a także jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Ustawa wymienia również sytuacje, w których obowiązek zapłaty składki za poszczególnych pracowników jest zniesiony.

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, nie ma więc obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info