Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składka zdrowotna ? obowiązkowa czy dobrowolna?

Autor: Dorota Kriger

Jestem zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie chciałbym założyć działalność gospodarczą, ale odstrasza mnie składka zdrowotna, którą co miesiąc trzeba płacić. Znajomy poinformował mnie, że nie trzeba płacić składki zdrowotnej za siebie jako osobę prowadzącą działalność (ponoć jest to dobrowolne), natomiast za pracowników obowiązkowo – czy to prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, przepisy w tym przypadku nie zezwalają na dobrowolność. Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia go obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, powinien opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne z każdego z tych tytułów odrębnie – np. wtedy, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność (lub współpracująca) jednocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub jest zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia.

Tak wynika z art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca z każdego z tych tytułów.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy więc opłacać i z tytułu np. wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Co istotne, osoby prowadzące kilka rodzajów pozarolniczej działalności opłacają więcej niż jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bo od każdej prowadzonej działalności.

Tylko w wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności nie było konieczne odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty bądź ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności przy spełnieniu innych, wskazanych ustawą warunków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info