Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga do PIP

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-04-22

W jaki sposób mogę wyegzekwować od pracodawcy wypłaty zaległych wynagrodzeń?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Trzeba się zwrócić do właściwego terenowo okręgowego inspektoratu pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Najlepiej opisać dokładnie sprawę i skierować wniosek o interwencję. PIP jest obowiązana zachować w tajemnicy takie skargi czy wnioski. Wobec tego można być spokojnym co do tego, że sprawa nie zostanie ujawniona pracodawcy.

Inspektor pracy podejmie typową kontrolę z urzędu. W jej ramach będzie kontrolował poprawność wypłacania wynagrodzenia za pracę. Tym sposobem musi ustalić nieprawidłowości jeśli takie istnieją. Po zakończeniu czynności kontrolno-nadzorczych powiadomi pisemnie o stwierdzonym stanie i podjętych działaniach.

Jeżeli należność wynagrodzeniowa ma charakter oczywisty - niesporny, wówczas inspektor może wydać tzw. nakaz płatniczy zobowiązujący pracodawcę do niezwłocznego wypłacenia tych należności. W przypadku nie wykonania takiej decyzji, podlega ona egzekucji administracyjnej, co może przyspieszyć wypłacenie należnego pracownikowi wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki