Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga do PIP

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-04-22

W jaki sposób mogę wyegzekwować od pracodawcy wypłaty zaległych wynagrodzeń?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Trzeba się zwrócić do właściwego terenowo okręgowego inspektoratu pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Najlepiej opisać dokładnie sprawę i skierować wniosek o interwencję. PIP jest obowiązana zachować w tajemnicy takie skargi czy wnioski. Wobec tego można być spokojnym co do tego, że sprawa nie zostanie ujawniona pracodawcy.

Inspektor pracy podejmie typową kontrolę z urzędu. W jej ramach będzie kontrolował poprawność wypłacania wynagrodzenia za pracę. Tym sposobem musi ustalić nieprawidłowości jeśli takie istnieją. Po zakończeniu czynności kontrolno-nadzorczych powiadomi pisemnie o stwierdzonym stanie i podjętych działaniach.

Jeżeli należność wynagrodzeniowa ma charakter oczywisty - niesporny, wówczas inspektor może wydać tzw. nakaz płatniczy zobowiązujący pracodawcę do niezwłocznego wypłacenia tych należności. W przypadku nie wykonania takiej decyzji, podlega ona egzekucji administracyjnej, co może przyspieszyć wypłacenie należnego pracownikowi wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Opóźniona wypłata pensji

Mam problem z opóźnioną wypłatą pensji. Pracodawca według umowy o pracę ma przelać pieniądze do 10 każdego miesiąca, ale ostatnio tego nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »