Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy przez pracownika ? ile dni urlopu mi przysługuje?

• Autor: Dorota Kriger

Z dniem 21.09 podpisałam umowę o pracę na okres 6 miesięcy. Chcę złożyć wypowiedzenie, obowiązuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Jeśli złożę je dziś (30.10), to rozumiem, że wypowiedzenie skutkuje z dniem 15.11? Ile dni urlopu muszę dostać przed odejściem z pracy (przysługuje mi 20 dni rocznie)? Czy przysługuje mi za listopad całość, czyli 1,66 dnia, czy powinnam to jeszcze podzielić przez pół, jako że pracować będę tylko pół miesiąca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rozwiązanie umowy przez pracownika ? ile dni urlopu mi przysługuje?

Wcześniejsze rozwiązanie poprzez wypowiedzenie umowy na czas określony

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy ma Pani prawo wypowiedzieć obowiązującą Panią umowę.

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 33) możliwość wcześniejszego rozwiązania poprzez wypowiedzenie umowy na czas określony przysługuje tylko wtedy, kiedy umowę zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Uwzględniając powyższe, należy przyjąć, że umowa zawarta na okres 6 miesięcy (lub na czas krótszy niż 6 miesięcy) nie podlega wypowiedzeniu określonemu w art. 33 Kodeksu pracy. Zawarcie w umowie na czas określony na okres równy 6 miesiącom (lub krótszy) klauzuli o możliwości wcześniejszego dwutygodniowego wypowiedzenia powoduje, że klauzula ta jest nieskuteczna.

Umowę taką można rozwiązać na mocy porozumienia stron lub w pozostałych sytuacjach, określonych w Kodeksie pracy, wyłączając wyżej przywołane dwutygodniowe wypowiedzenie.

Jeśli umowa jest na czas dłuższy niż 6 miesięcy i w umowie przewidziano możliwość wcześniejszego jej rozwiązania, to pracownik lub pracodawca mogą zakończyć umowę przed czasem, składając drugiej stronie stosowne oświadczenie woli, czyli wypowiedzenie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu oświadczenia woli drugiej stronie stosunku pracy, kończy się zaś w sobotę – zgodnie z art. 30 § 21 Kodeksu pracy: „Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”.

Jeśli więc ma Pani prawo wypowiedzieć umowę i złoży Pani wypowiedzenie 30 października, to przyjąć należy, że bieg wypowiedzenia rozpocznie się dnia następnego, tj. 31 października, a zakończy się zgodnie z Pani przypuszczeniami: 15 listopada.

Urlop, jaki Pani przysługuje w trakcie jeszcze trwającego stosunku pracy, powinien zostać obliczony i udzielony proporcjonalnie, zgodnie z art. 1551 § 1 Kodeksu pracy: „W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

  1. u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze”.

Urlop w pierwszym i kolejnym roku pracy

Urlop za listopad w takiej sytuacji należy naliczyć w całości, zgodnie z art. 1552a § 3, który nakazuje dotychczasowemu pracodawcy niepełny miesiąc kalendarzowy pracy zaokrąglić do pełnego miesiąca.

Jeżeli jednak jest to Pani pierwsza praca lub kolejna w pierwszym roku pracy i dotyczy Pani art. 153 § 1 Kodeksu pracy, to urlop zostanie naliczony za każdy pełny miesiąc pracy. Jeśli jest to Pani pierwsza praca, to pracodawca udzieli urlopu, niestety, tylko za jeden miesiąc pracy (czyli za okres 21.09-20.10 br.).

Ilość dni urlopowych, przysługujących do końca aktualnego zatrudnienia, jest, jak widać z powyższego, zależna od tego, czy jest to pierwszy rok pracy, czy też kolejny. Znaczenie ma także to, czy w tym roku kalendarzowym, zanim podjęła Pani aktualne zatrudnienie, pracowała Pani u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info