Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z rozwiązaniem umowy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Wypowiedzenie umowy o pracę przed dniem ochrony emerytalnej

W obecnym zakładzie pracuję ponad 10 lat. Od 1 sierpnia 2007 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, zakończenie leczenia przewidziane jest w połowie marca 2008 r. 1 kwietnia 2008 r. kończę 56 lat. Czy w tej sytuacji zakład pracy może mi dać wypowiedzenie?

więcej ››

Porozumienie stron a odprawa

W moim zakładzie pracy nastąpiła likwidacja mego stanowiska pracy, zaproponowano mi pracę na innym – niższym rangą stanowisku. Czy mogę przyjąć zaproponowaną zmianę stanowiska i jednocześnie uzyskać odprawę zgodnie z ustawą?

więcej ››

Zawał serca a rozwiązanie stosunku pracy

Mój tata jest po zawale serca, którego doznał w trakcie wykonywania pracy. Czy po powrocie z pracy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę? Czy zawał serca może zostać uznany za wypadek przy pracy?

więcej ››

Restrukturyzacja firmy jako powód zwolnienia

Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Jako powód podał restrukturyzacja firmy - tymczasem zmieniły się jedynie nazwy działów. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?

więcej ››

Rozwiązanie umowy po zwolnieniu lekarskim

Po kilku miesiącach pracy w nowej firmie niefortunnie skręciłam sobie kostkę. Byłam na zwolnieniu lekarskim przez ok. 2 miesiące. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić?

więcej ››

Rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego wręczono mi rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem bez podania przyczyny z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Jestem pracownikiem firmy od 27.05.2002 - pierwsza umowa była zawarta na okres próbny 3 miesięcy, następna na czas określony 3 lat, ostatnia na czas określony od 01.08.2005 do 31.07.2015. Czy w związku z zaistniałą sytuacją mam jakieś szanse na wygranie sprawy w Sądzie Pracy i wypłatę odprawy / odszkodowania?

więcej ››

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę

Zostałem zwolniony z pracy po bezzasadnym wypowiedzeniu przez dyrekcję, wyrokiem Sądu Pracy zostałem przywrócony do pracy na poprzednich warunkach . Otrzymałem 1 miesięczną pensje wyrównania a utraciłem około 10 000 zł z wypłat. Czy mogę się starać o dodatkowe odszkodowanie ?

więcej ››

Zwolnienie po inwentaryzacji

Podczas inwentaryzacji pracodawca stwierdził braki i obciążył pracowników kosztami (mimo braku zbiorowej odpowiedzialności). Część pracowników zgodziła się płacić, część oddała sprawę do sądu pracy, który orzekł, iż działanie pracodawcy jest bezprawne. Jeden z pracowników, który wygrał sprawę został postawiony przed faktem zwolnienia - jeśliby się zgodził jednak zapłacić odszkodowanie pracodawcy dostanie zwolnienie w ramach redukcji, czyli wypowiedzenie plus odprawa, choć de facto nie zobaczy grosza z tych świadczeń, gdyż pójdą one na spłatę w/w, bądź też nie zgadza się w dalszym ciągu na uregulowanie owego odszkodowania, co też zrobił i w związku z tym dostał wypowiedzenie, którego powodem jest utrata zaufania do niego przez pracodawcę. Jakie są szanse w sądzie pracy na wygraną? Nie chodzi o przywrócenie do pracy, tylko o "właściwe" wypowiedzenie i świadectwo pracy.

więcej ››

Wysokość odprawy

W jakiej wysokości należy się odprawa dla pracownika przy rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony (pracownik zatrudniony 12 lat)? Rozwiązanie za wypowiedzeniem przez zakład pracy z przyczyny likwidacji stanowiska pracy. Ponadto nie jest to zwolnienie w ramach zwolnienia grupowego.

więcej ››

Podstępne zwolnienie z pracy

Moja koleżanka została zwolniona z pracy w ten sposób, że: w ostatni dzień zwolnienia lekarskiego przyniosła do swego zakładu pracy kolejne zwolnienie i wtedy Pani zajmująca się sprawami personalnymi podsunęła jej dokumenty do podpisania. Okazało się że to było świadectwo pracy za porozumieniem stron wystawione z datą wsteczną. Koleżanka, to kobieta w średnim wieku i dała sobie wmówić że jest to zgodne z prawem. Sprawa jest z przed kilku miesięcy. Co Ona może teraz zrobić?

więcej ››

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego a wynagrodzenie

Czy pracodawca ma prawo obniżyć płacę zasadniczą po wygaśnięciu umowy w związku z mianowaniem na stanowisko kierownicze? Wiem, że ma prawo zabrać dodatek funkcyjny, ale czy może obniżyć wynagrodzenie do wysokości tego sprzed mianowania?

więcej ››

Odprawa w przypadku zwolnienia

Zakład w którym pracowałam (OHP) zatrudniał 15 pracowników powiedzmy etatowych + 100 pracowników młodocianych. Czy pracownicy młodociani są wliczani do liczby 20 o których mówi ustawa? Zatrudniona byłam przez okres niecałych 3 lat, a rozwiązano ze mną umowę z przyczyn : likwidacja stanowiska pracy. Czy mogę po roku czasu od zwolnienia starać się o wypłatę odprawy?

więcej ››

Skierowanie pracownika do pracy w innej miejscowości

Na ile można delegować pracownika do innej lokacji firmy bez zmiany umowy?

więcej ››

Zwolnienie „za całokształt”

Mam długi staż pracy i oficjalnie nigdy nie było do mnie zastrzeżeń. Nie mam w aktach żadnych upomnień czy nagan. Zakład dobrze prosperuje i nie ma zwolnień. Czy pracodawca może mnie zwolnić „za całokształt"?

więcej ››

Odprawa przy przejęciu firmy przez inną

Firma, w której pracuję została przejęta przez inną. Dostałem nowe warunki zatrudnienia (niżej płatne stanowisko) z adnotacją o możliwości rozwiązania stosunku pracy za 7 dniowym wyprzedzeniem z czego skorzystałem. W firmie pracowałem 5 lat. Czy należy mi się odprawa?.

więcej ››

Zwolnienie w okresie ciąży

Pracodawca zwolnił mnie po trzech miesiącach przebywania na zwolnieniu lekarskim na mocy art 53 par 1 pkt 1a. Do momentu pójścia na zwolnienie pracowałam pięć i pół miesiąca co razem ze zwolnieniem lekarskim daje osiem i pół miesiąca zatrudnienia w firmie. Będąc na zwolnieniu lekarskim zaszłam w ciążę. Pracodawca rozwiązał ze mną umowę przysyłając mi świadectwo pracy, ja w ciągu siedmiu dni od otrzymania świadectwa wysłałam pismo mówiące o ciąży oraz zaświadczenie od lekarza stwierdzające ciążę. Pracodawca jednak teraz twierdzi ze nic nie wiedział w momencie rozwiązywania ze mną umowy o moim stanie i nie musi mnie przywracać do pracy. Równocześnie złożyłam pozew do sądu pracy, jakie mam szanse na wygranie sprawy? Czy słusznie zostałam zwolniona na mocy tego artykułu?

więcej ››

Likwidacja stanowiska pracy w czasie choroby

W ubiegłym roku zakład pracy podczas mojej nieobecności w pracy (chorobowe nieprzerwanie 180 dni) zlikwidował moją komórkę a tym samym moje stanowisko pracy ( kierownik działu).Chorobowe trwało od lipca do stycznia. Dział zlikwidowano z dniem 1 listopada. Czy osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie musi proponować nowych warunków pracy, gdy likwiduje jej stanowisko pracy? Czy pracodawca popełnił wykroczenie? Po powrocie z chorobowego otrzymałam propozycję pracy na stanowisku sprzątaczki bo jak usłyszałam: pani stanowiska już nie ma.

więcej ››

Zwolnienie po badaniach kontrolnych oraz odprawa

Po badaniach kontrolnych lekarz stwierdził brak zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Pracodawca zaproponował nowe bardzo niekorzystne warunki pracy i płacy. Odmówiłem przyjęcia. Po 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia otrzymałem świadectwo pracy z zapisem: Stosunek pracy ustał w wyniku Art.30 paragraf 1 pkt. 2 za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Jak to rozumieć? Czy na skutek takiego rozwiązania umowy o pracę przysługuje mi odprawa. Zakład zatrudnia powyżej 20 osób. Umowa na czas nieokreślony, 10 lat pracy. Czy utrata zdolności na skutek pracy w warunkach szkodliwych, może być uznana za moją winę. Przy propozycji nowej pracy nie wzięto pod uwagę orzeczenia lekarza. Nie skierowano mnie również na badania wstępne.

więcej ››

Roszczenia z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu

Byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony z klauzulą 2-tygodniowego wypowiedzenia. Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem nie podając powodu (wiem, że nie jest to wymagane), jednak podano go ustnie. Widząc przesłanki dyskryminacji przy zwalnianiu (inni pracownicy w analogicznej sytuacji nie zostali zwolnieni) składam pozew o odszkodowanie. [art.18 K.p.]. Czy klauzula 2-tygodniowego wypowiedzenia bez podania przyczyny może w takim przypadku być „zasłoną" dla dyskryminacji?

więcej ››

Zasiłek macierzyński w przypadku likwidacji firmy

Od grudnia pracuję w brytyjskiej firmie, a od 1 stycznia mam umowę o pracę na czas nieokreślony. To moja pierwsza umowa o pracę w życiu. Jestem jednym z dwóch kierowników i oficjalnych reprezentantów tej firmy w Polsce. Wedle nieoficjalnych informacji moja firma zamierza istnieć na rynku polskim jeszcze tylko kilka miesięcy. Podkreślam, iż nie są to informacje oficjalnie potwierdzone, ale dla mnie bardzo istotne, bo jestem w 4 tygodniu ciąży. Co się stanie, jeśli firma faktycznie zostanie zamknięta? Nie przysługuje mi jeszcze zasiłek dla bezrobotnych. Czy mam szansę na jakieś odszkodowanie od firmy, albo czy mogę liczyć na zasiłek lub macierzyńskie z ZUS-u? Najgorsze jest to, że po ewentualnym zamknięciu polskiego oddziału, „ściganie” firmy za granicą jest chyba z góry skazane na niepowodzenie... Dobrze zarabiam i decyzja o odejściu byłaby dla mnie bardzo trudna, ale może powinnam jak najszybciej szukać nowej pracy, dopóki ciąża nie jest jeszcze widoczna?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z rozwiązaniem umowy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »