Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem świadczenia pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-03-02

Jak wygląda strona prawna rozwiązania umowy o pracę na okres próbny 3–miesięczny, jeżeli umowa została podpisana wcześniej niż data rozpoczęcia pracy? Dokładnie umowę podpisałem 24.02, a pracę mam rozpocząć 01.04. Jak mam do tego się zabrać? Aktualna firma chce mnie zatrzymać oferując bardzo dobre warunki. Czy okres wypowiedzenia umowy na okresie próbnym też liczy się od nowego miesiąca, czy mogę wypowiedzieć umowę dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja jest dość nietypowa, ale z punktu widzenia prawa możliwa do rozwiązania.

Podobne zagadnienie było już w roku 2007 przedmiotem sprawy sądowej, w której Sąd Najwyższy wydał wyrok, o treści jak niżej:

„Wyrok z dnia 29 października 2007 r., II PK 56/07

1. Przepis art. 26 k.p. nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika.

2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.

3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika”.

Sąd Najwyższy w powyższym wyroku wskazał, że możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest zależna od nawiązania między stronami stosunku pracy, to znaczy od rozpoczęcia się okresu zatrudnienia. Oznacza to, że umowę o pracę można wypowiedzieć, zanim pracownik zacznie świadczyć pracę na jej podstawie.

Powyższe wynika z wykładni art. 26 Kodeksu pracy, zgodnie z którą należy odróżniać fakt zawarcia umowy o pracę od nawiązania na jej podstawie stosunku pracy. Umowa o pracę jest bowiem podstawą nawiązania stosunku pracy, do którego dochodzi dopiero w momencie rozpoczęcia pracy – zgodnie z art. 26 „stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy”.

W wyniku zawartej umowy do dnia rozpoczęcia okresu zatrudnienia powstaje specyficzny stosunek prawny, który zgodnie z wyżej przywołanym wyrokiem SN można rozwiązać na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie pracy jeszcze przed faktycznym przystąpieniem pracownika do świadczenia pracy.

Zgodnie z przywołanym wyrokiem okres wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem stosunku pracy wynosi tyle, co okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, to jest dwa tygodnie, chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.

Umowę zawartą na pewien czas przed jej rozpoczęciem można również rozwiązać w drodze porozumienia stron, pod warunkiem że obie strony umowy zgadzają się na jej zakończenie jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia pracy przez zatrudnionego.

W świetle powyższego może Pan wypowiedzieć zawartą umowę jeszcze przed rozpoczęciem pracy na jej podstawie, nie musi Pan też czekać na początek przyszłego miesiąca. Umowa rozwiąże się po upływie 2 tygodni od momentu złożenia wypowiedzenia, zgodnie z zasadą określoną w art. 30 § 21 Kodeksu pracy– okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo jego wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Przedwstępna umowa o pracę

Dnia 1 czerwca powinienem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres próbny. Podpisałem list intencyjny lub raczej umowę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony po trzydziestu latach pracy? Pracodawca chce, abym odpracował okres 3-miesięczny,...

 

Jak rozwiązać umowę z firmą w upadłości?

Wniosek o upadłość firmy, w której pracuję, został złożony prawdopodobnie w styczniu.  W tej chwili trwa wycena majątku firmy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »