Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą po urlopie macierzyńskim

Marek Gola • Opublikowane: 2014-10-17

Pracownica po urlopie macierzyńskim złożyła wniosek o obniżony wymiar czasu pracy. Aktualnie jest na urlopie wypoczynkowym. Czy można taką pracownicę zwolnić? Jaki można zastosować okres wypowiedzenia?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

Poniższa odpowiedź została oparta na faktach przedstawionych przez Pana w pytaniach i ich ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan pracodawcą, a Pana wolą jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą po urlopie macierzyńskim, która złożyła wniosek o obniżony wymiar czasu pracy. W chwili obecnej pracownica przebywa na urlopie wypoczynkowym.

Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 1868 K.p., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Dokonując wykładni literalnej ww. przepisu wskazać należy, iż ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy powstaje na skutek złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy od momentu złożenia wniosku o zmniejszony wymiar czasu pracy. Istotnym jest zatem moment wręczenia Panu, jako pracodawcy, wniosku z zamiarem powrotu do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Wyraźnie pokreślić należy jednak, iż ochrona przewidziana w przepisie art. 1868 K.p. ma miejsce nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Wolą Pana jest jednak rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą korzystającą z ochrony, z uwagi na złożony na podstawie art. 1868 K.p. wniosek.

Wyraźnie podkreślić należy, iż Pana sytuacja nie jest bez wyjścia. Pracodawca ma jednak możliwość rozwiązania umowy o pracę, w czasie 12 miesięcznego okresu ochronnego tylko w sytuacjach o których mowa w art. 1868 K.p. Sytuacje te są w sposób szczegółowy opisany i w żaden sposób nie można dokonywać wykładni rozszerzającej. Proszę zatem zwrócić uwagę na zdanie 2 ww. przepisu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Mniemam, iż pracownica zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W takiej sytuacji wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną i zawierać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (likwidacja pracodawcy, ogłoszenie upadłości pracodawcy) oraz pouczenie o prawie odwołania do sądu.

Rozwiązanie umowy o pracę następuje za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Długość okresu wypowiedzenie jest zatem zależna od stażu pracy u danego pracodawcy. Zwracam uwagę na zwrot „staż pracy u danego pracodawcy”, bowiem powyższe nie zawsze jest przez pracodawców dostrzegane. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Wyraźnie podkreślić należy, iż ustawodawca nie przewidział w tym zamkniętym katalogu, rozwiązania umowy o pracę z uwagi na likwidację stanowiska pracy. Ustawodawca wskazuje jedynie na likwidację pracodawcy. Mowa jest jednak o pracodawcy, a nie o stanowisku pracy. Nadto rozwiązanie umowy o pracę możliwe jest w przypadku ogłoszenia upadłości, jak i z powodów tzw. dyscyplinarnych, o których mowa w art. 52 K.p.

Reasumując, nawet gdyby Pan, jako pracodawca, zlikwidował dotychczasowe stanowisko pracy pracownicy, rozwiązanie umowy o pracę odbyłoby się w sposób sprzeczny z prawem.

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nie może być negatywnie rozpatrzony przez pracodawcę. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Ochrona obejmuje zarówno wypowiedzenie umowy o pracę, jak i wypowiedzenie, za wyjątkiem przedstawionych wyżej sytuacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »