Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z rozwiązaniem umowy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy

Chciałabym wypowiedzieć umowę o pracę. W umowie znajduje się sformułowanie "14-dniowy okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy". Co to dokładnie znaczy? Czy nie muszę pracować w okresie wypowiedzenia? I czy przysługuje mi wynagrodzenie?

więcej ››

Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia

Chcę rozwiązać umowę z moim dyrektorem za porozumieniem stron, niestety kierownik mojego działu po sprawdzeniu mojego projektu stwierdził że muszę jeszcze dużo poprawić. Nie mam na to czasu i nie mogę uzyskać wpisów na obiegówce. Co mam robić? Poza tym chcę zdać całą resztę dokumentów, które posiadam aby nie być posądzonym o jakieś machlojki.

więcej ››

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy

Jeżeli wypłatę pensji otrzymałem 3 dni później, to czy mogę rozwiązać umowę z pracodawcą z jego winy (jako ciężkie naruszenie jego obowiązków)? Pracodawca wypłacał mi pensję na czas tylko przez poprzednie 3 miesiące ale przez poprzednie 2 lata zawsze było to dużo później i w ratach, dopiero teraz stara się robić to na czas gdy wielu pracowników zwalnia się.

więcej ››

Wypowiedzenie za porozumieniem stron

Złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Szef przyjął, pisząc - do rozpatrzenia. Jak długo mam czekać na odpowiedź?

więcej ››

Zwrot narzędzi pracy w trakcie rozwiązania umowy

Aktualnie jestem w trakcie rozwiązania umowy z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron. Pracodawca zmusza mnie do zwrotu narzędzi pracy (telefon, karta paliwowa) przed końcem okresu zatrudnienia (przez okres do rozwiązania umowy będę przebywał na urlopie wypoczynkowym), czy ma do tego prawo? Czy może mi odmówić wypłaty premii „sprzedażowej", która należy mi się zgodnie z obowiązującym regulaminem, jeżeli jestem w okresie wypowiedzenia i na urlopie przez cześć okresu za który premia jest naliczana?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Mam umowę o pracę na czas określony do 30.11.2007. Chciałbym ją rozwiązać. Mam pytanie, czy da się to zrobić na mocy porozumienia stron z dniem 31.10.2007? Albo druga wersja - wypowiedzenie miesięczne z tym, że bez świadczenia pracy? Po prostu nie chcę już przychodzić do pracy.

więcej ››

Prawo do dodatku dla odchodzącego na emeryturę

Pracownik odchodzący na emeryturę wnosił do pracodawcy o przyznanie mu dodatku w określonej wysokości i za określony okres szczegółowo to uzasadniając. Uzyskał na piśmie odpowiedź, z której wynika, że jedynym powodem nie przyznania mu tego dodatku jest brak środków na ten cel. W żaden sposób nie była kwestionowana przez pracodawcę wysokość i okres przyznania dodatku. Dzięki staraniom pracownika środki na ten cel zostaną przekazane, o ile pracodawca o to wystąpi. Czy pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy otrzymania dodatku w podnoszonej wcześniej - na piśmie - wysokości i za określony czas?

więcej ››

Umowa na pół etatu

Mam umowę na 1/2 etatu na czas określony 10 lat ale pracuję po 8 godzin tzn. tak jakbym był na całym etacie. Pracuję u obecnego pracodawcy ponad 6 lat. Okres wypowiedzenia w umowie 2 tygodnie. Jaki wymiar odprawy przysługuje mi w razie zwolnienia z przyczyn pracodawcy?

więcej ››

Rozwiązanie umowy za porozumieniem a koszty szkolenia

Rozwiązałem z pracodawcą umowę o pracę na mocy porozumienia stron. W treści dokumentu nie ma żadnych innych zapisów, jak tylko termin zakończenia pracy. Podczas trwania umowy o pracę podpisałem zobowiązanie, że zwrócę koszty za odbyte szkolenie, jeżeli przed upływem 3 lat – cytuję – „pracownik rozwiąże stosunek pracy”. Czy porozumienie stron to rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika? Czy w tym przypadku jestem zwolniony od ewentualnych roszczeń ze strony pracodawcy?

więcej ››

Okres wypowiedzenia umowy terminowej

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. 5 grudnia 2003 roku podpisałem umowę na okres próbny. Miesiąc później tj. 5 stycznia 2004 roku w tej samej firmie podpisałem umowę na czas określony do 5 stycznia 2010 roku. Na tej umowie zawarto okres wypowiedzenia dwa tygodnie. Chcę złożyć wypowiedzenie. Czy okres wypowiedzenia rzeczywiście będzie wynosił dwa tygodnie czy będzie dłuższy?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Czy przed upływem terminu 6 miesięcznego zwolnienia lekarskiego (1 dzień przed upływem tego terminu) mogę wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę zawartą na czas nie określony, z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z rozwiązaniem umowy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »