Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną ofertę. W jaki sposób mogę rozwiązać umowę?

więcej ››

Okres wypowiedzenia – jak obliczyć?

Jaki przysługuje okres wypowiedzenia, w sytuacji kiedy pracownik jest zatrudniony w tej samej firmie od ponad 4 lat, ale na podstawie różnych umów. Były to umowy o pracę, ale pierwsza na okres 6 miesięcy, potem na okres 2 lat i ostatnia na czas nieokreślony. Jaki obowiązuje okres wypowiedzenia?

więcej ››

Wypowiedzenie zmieniające ze strony pracownika?

Nabyłam prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Mam 29-letni staż pracy i umowę na czas nieokreślony – w obecnej firmie od 15 lat. Ponieważ została zawetowana ustawa o „bezlimitowym” dorabianiu przez rencistów, chciałabym zmienić etat na pół etatu, żeby pobierać całą rentę, a nie tylko jej część, bo tak będzie dla mnie korzystniej finansowo. Co w takiej sytuacji pracodawca musi, a co może dla mnie zrobić?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika, który zawarł umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy) od dnia 08.07.2008 r.? Jest to umowa na 1/2 etatu. Od kiedy zaczyna biec okres wypowiedzenia w razie przedłożenia go pracodawcy w dniu 07.01.2009 r.?

więcej ››

Dwa różne okresy wypowiedzenia

Chcę rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem. W umowie o pracę (zawartej na 12 miesięcy) mam informację, że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Ale w „Informacjach o warunkach zatrudnienia dla pracownika”, które otrzymałem od firmy, napisano: „Okres wypowiedzenia Pana umowy o pracę uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: (…) 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (…)”. A więc w dokumentach, które otrzymałem, jest sprzeczność. Czy mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z miesięcznym terminem wypowiedzenia?

więcej ››

Czy mogę wycofać wypowiedzenie pracy z powodu ciąży?

Od ponad roku byłam zatrudniona w pewnej firmie na podstawie umowy na czas nieokreślony. Dwa tygodnie temu złożyłam wypowiedzenie, w trakcie którego okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę wycofać wypowiedzenie i czy szef może mi odmówić powrotu do pracy? Wypowiedzenie jest do 8.12.2008 r., a zwolnienie lekarskie lekarz wypisał mi do 10.12.2008 r.

więcej ››

Rozwiązanie umowy przez pracownika – ile dni urlopu mi przysługuje?

Z dniem 21.09 podpisałam umowę o pracę na okres 6 miesięcy. Chcę złożyć wypowiedzenie, obowiązuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Jeśli złożę je dziś (30.10), to rozumiem, że wypowiedzenie skutkuje z dniem 15.11? Ile dni urlopu muszę dostać przed odejściem z pracy (przysługuje mi 20 dni rocznie)? Czy przysługuje mi za listopad całość, czyli 1,66 dnia, czy powinnam to jeszcze podzielić przez pół, jako że pracować będę tylko pół miesiąca?

więcej ››

Wypowiedzenie przez pracownika pracującego powyżej 3 lat w jednej firmie

Jaki jest okres wypowiedzenia przez pracownika, który pracuje powyżej 3 lat w danej firmie, bez porozumienia stron?

więcej ››

Dyscyplinarka – jak rozwiązać umowę z pracownikiem?

Muszę rozwiązać umowę z pracownikiem bez okresu wypowiedzenia. Pracownik któregoś dnia po prostu nie przyszedł do pracy. Wysłałam kwit, ale adresat nie odebrał go. W tym samym dniu, gdy wrócił kwit, wysłałam go ponownie. Myślę, że tym razem też nie zostanie odebrany. Więc co dalej? Czy wysłać po prostu świadectwo pracy, a jak wróci, włożyć do akt? Jeśli tak, to z jaką datą świadectwo? Z datą odrzucenia drugiej zwrotki?

więcej ››

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę – czy mam takie prawo?

Podjęłam pracę na czas określony: od 01.09.08 r. do 31.12.08 r., ale chcę z niej zrezygnować. Nie wiem jednak, czy mogę złożyć wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. Czytałam, że mam takie prawo, jeżeli umowa o pracę nie jest dłuższa niż 6 miesięcy. Czy to prawda?

więcej ››

Zwolnienie z pracy czy umowa na stałe?

Pierwszą umowę na czas określony dostałam 21.12.2005 r. i obowiązywała ona do dnia 31.07.2006 r. Następną podpisałam z dniem 01.08.2006 r. Ta umowa wygasa 31.07.2008 r. Od czerwca tego roku jestem na zasiłku chorobowym z powodu ciąży, zatem umowa została przedłużona do dnia porodu. Proszę mi wyjaśnić co z trzecią umową? Czy ta ostatnia jest traktowana jako trzecia, czy jest tylko przedłużenie drugiej?, Jeśli to trzecia, to czy nie powinna być na stałe? Czy po porodzie po prostu zostanę zwolniona?

więcej ››

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu

Chciałabym się dowiedzieć, czy będąc na urlopie opiekuńczym, a następnie wypoczynkowym mogę zostać zwolniona z pracy? Nie chodzi tu o dyscyplinarne zwolnienie, ale pracodawca chce wypowiedzieć mi umowę z 3-miesiącznym okresem wypowiedzenia.

więcej ››

Wypowiedzenie podczas urlopu

Przebywam obecnie na miesięcznym bezpłatnym urlopie, jednak chciałabym zrezygnować z tej pracy. Mam więc pytanie: czy mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, będąc na bezpłatnym urlopie? Obowiązuje mnie dwutygodniowe wypowiedzenie.

więcej ››

Rozwiązanie umowy a urlop na poszukiwanie pracy

Proszę o podpowiedź, czy pracownikowi, który nie przyjął warunków wypowiedzenia zmieniającego (w związku z czym stosunek pracy zostanie rozwiązany), należy się urlop na poszukiwanie pracy?

więcej ››

Lojalka dotycząca szkolenia

W umowie o pracę musiałam podpisać tzw. lojalkę. Była w niej mowa, że jeśli zostanę wysłana na szkolenie, to przez określony czas nie zwolnię się z firmy. W marcu faktycznie wysłano mnie na szkolenie do Szwajcarii, gdzie jednak nie odbył się żaden kurs, wykonywałam zaś tę samą pracę co na miejscu w Polsce. Obecnie zwalniam się z firmy. I tu mam pytanie: czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie zwrotu kosztów, które poniósł? Pracodawca opłacił przejazd, zakwaterowanie i diety. Nie płacił natomiast za żadne „szkolenie”.

więcej ››

Jak zatrzymać w firmie przeszkolonego pracownika?

Czy pracodawca może zabezpieczyć się przed szybkim odejściem do konkurencji przeszkolonego pracownika, który zdobył w firmie wiele cennych umiejętności? Jeśli może to zastrzec w kontrakcie, to na jaki okres? Jakimi sankcjami można zagrozić pracownikowi i jakie są realne szanse wyegzekwowania takiego zapisu w umowie?

więcej ››

Kary za rozwiązanie umowy o pracę – koszty szkoleń

Jestem obecnie zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny. W tym czasie odbyłem szkolenia zagraniczne. Jeśli zrezygnuję z pracy jeszcze w czasie trwania tej umowy, czy pracodawca będzie miał prawo zastosować w stosunku do mnie kary na przykład w formie zwrotu pieniędzy za odbyte szkolenia? Kiedy pracodawca może żądać zwrotu takich kosztów, czy zależy to np. od rodzaju umowy o pracę, czy od tego która ze stron wypowiada pracę, czy może od okresu zatrudnienia?

więcej ››

Aneks zmieniający a rozwiązanie umowy

Chciałbym wypowiedzieć umowę o prace na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracuję w firmie 3,5 roku. Umowy na czas określony były umowami na pełen etat. W momencie podpisywania umowy na czas nieokreślony pracodawca oznajmił mi że dostane umowę na 3/4 etatu przy zachowaniu wynagrodzenia i czasu pracy pełnego etatu. Czy mogę wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia wobec ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika?

więcej ››

Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy

W firmie pracuję od 2003 r. i jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Znalazłem inną pracę, więc dnia 30.10.2007 r. złożyłem wypowiedzenie z uwzględnieniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa ostatniego stycznia. Czy mogę skrócić wypowiedzenie dając następne z art. 55 Kodeksu pracy?

więcej ››

Rozwiązanie umowy na urlopie wychowawczym

Od 22 października 2007 r. jestem na urlopie wychowawczym w macierzystej firmie. Mam szansę podjąć prace w innym zakładzie na pełny etat, ale ilość godzin jest mniejsza niż w zakładzie macierzystym, co pozwoliło by mi na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (5 h dziennie). Mogłabym się wymieniać z mężem w opiece nad dzieckiem. Mam wątpliwości co do rozwiązania umowy o prace w starym zakładzie. Czy mogę to zrobić będąc na wychowawczym? Nie znam dokładnego terminu kiedy mogłabym podjąć prace w nowej firmie a zależy mi na ciągłości lat pracy. Jednocześnie nie chciałabym się narażać poprzedniemu pracodawcy, ale czas i wynagrodzenie które mi proponuje sprawia, że nie mogę zapewnić dziecku należytej opieki.

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »