Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika
Baner RODO

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Odejście ze służby wojskowej przez żołnierza przed końcem kontraktu i bez podania przyczyny

Jestem żołnierzem zawodowym w stopniu szeregowego. Chciałbym odejść ze służby (najlepiej jak najszybciej), ponieważ chcę się przenieść do policji. Czy mogę złożyć wypowiedzenie z zawodowej służby wojskowej przed końcem kontraktu bez podania przyczyny? Ile trwa wypowiedzenie? Czy ewentualnie można je skrócić? Czy mogę pobrać pieniądze za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

więcej ››

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

więcej ››

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca

Mam pytanie o skrócenie okresy wypowiedzenia. Otóż mam chorą matkę, która żyje samotnie w innym mieście. Tylko ja mogę się nią zaopiekować i muszę szybko przeprowadzić się do jej miasta. Dostałem już nową propozycję pracy, ale z warunkiem podjęcia jej w ciągu miesiąca, tymczasem mój okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Obawiam się, że obecny pracodawca nie zgodzi się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z okresem jednego miesiąca. Czy istnieją przepisy prawne, które ze względu na chorobę matki i konieczność opieki pozwoliłyby mi na szybsze rozwiązanie umowy, np. 1 miesiąc, a nie obligatoryjne 3 miesiące?

więcej ››

Zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w zamian za brak urlopu

Złożyłam pracodawcy prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Następnego dnia miałam iść na 2-tygodniowy urlop (zaplanowany dużo wcześniej, wniosek wypisany i zaakceptowany przez przełożonego). Otrzymałam jednak ustną odpowiedź, że firma zgodzi się na porozumienie stron pod warunkiem, że nie wezmę urlopu. Czy firma może tak postąpić? Czy może uzależniać zgodę na rozwiązanie umowy od nieudzielenia lub udzielenia urlopu (na ekwiwalent za urlop raczej nie ma co liczyć)?

więcej ››

Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Dostałem dobrą ofertę pracy, ale muszę zacząć tam pracować już za miesiąc. W obecnej firmie pracuję już 4 lata (umowa na czas nieokreślony) i obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Czy jeśli obecny pracodawca nie zgodzi się na ugodę, to muszę czekać te 3 miesiące? Czy można jakoś inaczej rozwiązać umowę bez 3-miesięcznego okresu?

więcej ››

Pracownik pod wpływem alkoholu i rozwiązanie umowy o pracę

Przełożony stwierdził, że jestem pod wpływem alkoholu, i dał mi wybór: albo piszę prośbę o rozwiązanie umowy z dniem jutrzejszym, albo wzywa policję i poddaję się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Napisałem prośbę o rozwiązanie umowy. Czy mogę to jakoś odkręcić?

więcej ››

Świadczenie przedemerytalne a rozwiązanie umowy na podstawie art. 55 § 11

Rozwiązałem umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11), tj. niewypłacenia wynagrodzenia za 3 miesiące. Czy w związku z tym mogę ubiegać się o świadczenia przedemerytalne (mam 57 lat, a staż pracy – 41 lat)?

więcej ››

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14 dni. Jakiego dnia powinnam więc złożyć wypowiedzenie, żeby zachować ciągłość pracy?

więcej ››

Zbyt późne wypowiedzenie umowy o pracę a podjęcie drugiej pracy

Pracuję w firmie 4 lata, złożyłam wypowiedzenie 10 czerwca. Od 1 lipca mam drugą pracę, a „były” pracodawca powiedział, że rozwiąże ze mną umowę dopiero 15 sierpnia. Co mam robić?

więcej ››

Termin wydania świadectwa pracy – kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?

Postanowiłam rozstać się z poprzednim pracodawcą, jednak miesiąc po wypowiedzeniu ciągle nie mam świadectwa pracy (mimo kilku monitów telefonicznych). W jakim czasie pracodawca ma obowiązek przekazać mi ten dokument? Czy przysługuje mi jakieś odszkodowanie?

więcej ››

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki jego przyznania

Chciałam się dowiedzieć, czy jak rozwiążę umowę o pracę na czas określony za porozumieniem stron, to czy należy mi się od razu zasiłek z urzędu pracy? Pracowałam 3 lata w tej firmie i miałam wyższe wynagrodzenie od minimalnego.

więcej ››

Czy odprawa podlega opodatkowaniu – podana kwota to netto czy brutto?

W porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę jest napisane: „W związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron Pracownik otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 6 pensji brutto płatne wraz z ostatnim wynagrodzeniem za pracę”. Kwota realna była netto, czy nie powinna być brutto?

więcej ››

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Pracuję od lutego 2009 i mam umowę na czas nieokreślony. Jeśli chciałabym zmienić pracę, to jaki mam okres wypowiedzenia? Czy można go jakoś skrócić, żeby szybciej przejść do innej firmy?

więcej ››

Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy

Mój mąż chce się zwolnić z pracy i zarejestrować w urzędzie pracy. Co musi mieć napisanie w świadectwie pracy? Jakie musi spełnić warunki, aby otrzymać dodatek?

więcej ››

Okres wypowiedzenia – czy wlicza się umowę-zlecenie?

Podczas studiów, przez całe 5 lat, pracowałem u obecnego pracodawcy na podstawie umowy-zlecenia. Po zakończeniu studiów podpisałem umowę na czas nieokreślony. W ten sposób przepracowałem jeszcze 1,5 roku. Teraz niestety muszę zakończyć pracę dla tej firmy, prawdopodobnie za porozumieniem stron. Czy mam prawo domagać się 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia? Z firmą byłem de facto związany 7 lat.

więcej ››

Wypowiedzenie umowy podczas urlopu wychowawczego

Przebywam na urlopie wychowawczym do kwietnia 2011 r. Wiem już, że nie będę wracała do obecnego pracodawcy. Córeczka od września idzie do przedszkola, więc mogę przerwać wychowawczy. Czy jeśli złożę wypowiedzenie, to będzie mi przysługiwał mi 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Jestem zatrudniona w firmie od 2005 r. na czas nieokreślony.

więcej ››

Umowa o pracę i umowa o odpowiedzialności materialnej

W umowie na zastępstwo mam określony 3-dniowy okres wypowiedzenia. Podpisałem także umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i w tej umowie jest napisane, że przysługuje mi 14-dniowy okres wypowiedzenia od tej umowy. Jednocześnie zawarty jest punkt: „Umowa jest związana ściśle ze stosunkiem pracy i wygasa z chwila jego rozwiązania”. Z jakim więc okresem sporządzić wypowiedzenie? Co zrobić, jeśli pracodawca nie zechce podpisać wypowiedzenia? Czy ono zaczyna obowiązywać od momentu, kiedy się je przedstawia osobie reprezentującej pracodawcę?

więcej ››

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!

Znalazłam nową pracę. Obecnemu pracodawcy chciałam złożyć wypowiedzenie umowy pracy (mam w umowie zastrzeżoną możliwość wypowiedzenia umowy z 2-tygodniowym wypowiedzeniem), jednak pracodawca nie chce go podpisać. W sekretariacie też nie chcą przyjąć wypowiedzenia. Co w tej sytuacji zrobić? Zgłosić sprawę w Państwowej Inspekcji Pracy?

więcej ››

Wypowiedzenie podczas choroby

Jestem wojskowym, obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy w tym czasie mogę złożyć wypowiedzenie i czy może się to odbyć drogą listowną?

więcej ››

Rozwiązanie umowy przed jej rozpoczęciem

Podpisałem umowę o pracę na czas określony (trzy miesiące), która wchodzi w życie za miesiąc. Chcę się jednak z niej wycofać, dotychczasowy pracodawca proponuje mi lepsze warunki. W jaki sposób mogę anulować lub zakończyć nową umowę – przesłanie do nowego pracodawcy wypowiedzenia, oświadczenia? W jakiej formie ma to nastąpić?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »