Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4


Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca

Mam pytanie o skrócenie okresy wypowiedzenia. Otóż mam chorą matkę, która żyje samotnie w innym mieście. Tylko ja mogę się nią zaopiekować i muszę szybko przeprowadzić się do jej miasta. Dostałem już nową propozycję pracy, ale z warunkiem podjęcia jej w ciągu miesiąca, tymczasem mój okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Obawiam się, że obecny pracodawca nie zgodzi się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z okresem jednego miesiąca. Czy istnieją przepisy prawne, które ze względu na chorobę matki i konieczność opieki pozwoliłyby mi na szybsze rozwiązanie umowy, np. 1 miesiąc, a nie obligatoryjne 3 miesiące?

Zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w zamian za brak urlopu

Złożyłam pracodawcy prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Następnego dnia miałam iść na 2-tygodniowy urlop (zaplanowany dużo wcześniej, wniosek wypisany i zaakceptowany przez przełożonego). Otrzymałam jednak ustną odpowiedź, że firma zgodzi się na porozumienie stron pod warunkiem, że nie wezmę urlopu. Czy firma może tak postąpić? Czy może uzależniać zgodę na rozwiązanie umowy od nieudzielenia lub udzielenia urlopu (na ekwiwalent za urlop raczej nie ma co liczyć)?

Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Dostałem dobrą ofertę pracy, ale muszę zacząć tam pracować już za miesiąc. W obecnej firmie pracuję już 4 lata (umowa na czas nieokreślony) i obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Czy jeśli obecny pracodawca nie zgodzi się na ugodę, to muszę czekać te 3 miesiące? Czy można jakoś inaczej rozwiązać umowę bez 3-miesięcznego okresu?

Pracownik pod wpływem alkoholu i rozwiązanie umowy o pracę

Przełożony stwierdził, że jestem pod wpływem alkoholu, i dał mi wybór: albo piszę prośbę o rozwiązanie umowy z dniem jutrzejszym, albo wzywa policję i poddaję się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Napisałem prośbę o rozwiązanie umowy. Czy mogę to jakoś odkręcić?

Świadczenie przedemerytalne a rozwiązanie umowy na podstawie art. 55 § 11

Rozwiązałem umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11), tj. niewypłacenia wynagrodzenia za 3 miesiące. Czy w związku z tym mogę ubiegać się o świadczenia przedemerytalne (mam 57 lat, a staż pracy – 41 lat)?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14 dni. Jakiego dnia powinnam więc złożyć wypowiedzenie, żeby zachować ciągłość pracy?

Zbyt późne wypowiedzenie umowy o pracę a podjęcie drugiej pracy

Pracuję w firmie 4 lata, złożyłam wypowiedzenie 10 czerwca. Od 1 lipca mam drugą pracę, a „były” pracodawca powiedział, że rozwiąże ze mną umowę dopiero 15 sierpnia. Co mam robić?

Termin wydania świadectwa pracy – kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?

Postanowiłam rozstać się z poprzednim pracodawcą, jednak miesiąc po wypowiedzeniu ciągle nie mam świadectwa pracy (mimo kilku monitów telefonicznych). W jakim czasie pracodawca ma obowiązek przekazać mi ten dokument? Czy przysługuje mi jakieś odszkodowanie?

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki jego przyznania

Chciałam się dowiedzieć, czy jak rozwiążę umowę o pracę na czas określony za porozumieniem stron, to czy należy mi się od razu zasiłek z urzędu pracy? Pracowałam 3 lata w tej firmie i miałam wyższe wynagrodzenie od minimalnego.

Czy odprawa podlega opodatkowaniu – podana kwota to netto czy brutto?

W porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę jest napisane: „W związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron Pracownik otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 6 pensji brutto płatne wraz z ostatnim wynagrodzeniem za pracę”. Kwota realna była netto, czy nie powinna być brutto?

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Pracuję od lutego 2009 i mam umowę na czas nieokreślony. Jeśli chciałabym zmienić pracę, to jaki mam okres wypowiedzenia? Czy można go jakoś skrócić, żeby szybciej przejść do innej firmy?

Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy

Mój mąż chce się zwolnić z pracy i zarejestrować w urzędzie pracy. Co musi mieć napisanie w świadectwie pracy? Jakie musi spełnić warunki, aby otrzymać dodatek?

Okres wypowiedzenia – czy wlicza się umowę-zlecenie?

Podczas studiów, przez całe 5 lat, pracowałem u obecnego pracodawcy na podstawie umowy-zlecenia. Po zakończeniu studiów podpisałem umowę na czas nieokreślony. W ten sposób przepracowałem jeszcze 1,5 roku. Teraz niestety muszę zakończyć pracę dla tej firmy, prawdopodobnie za porozumieniem stron. Czy mam prawo domagać się 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia? Z firmą byłem de facto związany 7 lat.

Wypowiedzenie umowy podczas urlopu wychowawczego

Przebywam na urlopie wychowawczym do kwietnia 2011 r. Wiem już, że nie będę wracała do obecnego pracodawcy. Córeczka od września idzie do przedszkola, więc mogę przerwać wychowawczy. Czy jeśli złożę wypowiedzenie, to będzie mi przysługiwał mi 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Jestem zatrudniona w firmie od 2005 r. na czas nieokreślony.

Umowa o pracę i umowa o odpowiedzialności materialnej

W umowie na zastępstwo mam określony 3-dniowy okres wypowiedzenia. Podpisałem także umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i w tej umowie jest napisane, że przysługuje mi 14-dniowy okres wypowiedzenia od tej umowy. Jednocześnie zawarty jest punkt: „Umowa jest związana ściśle ze stosunkiem pracy i wygasa z chwila jego rozwiązania”. Z jakim więc okresem sporządzić wypowiedzenie? Co zrobić, jeśli pracodawca nie zechce podpisać wypowiedzenia? Czy ono zaczyna obowiązywać od momentu, kiedy się je przedstawia osobie reprezentującej pracodawcę?

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!

Znalazłam nową pracę. Obecnemu pracodawcy chciałam złożyć wypowiedzenie umowy pracy (mam w umowie zastrzeżoną możliwość wypowiedzenia umowy z 2-tygodniowym wypowiedzeniem), jednak pracodawca nie chce go podpisać. W sekretariacie też nie chcą przyjąć wypowiedzenia. Co w tej sytuacji zrobić? Zgłosić sprawę w Państwowej Inspekcji Pracy?

Wypowiedzenie podczas choroby

Jestem wojskowym, obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy w tym czasie mogę złożyć wypowiedzenie i czy może się to odbyć drogą listowną?

Rozwiązanie umowy przed jej rozpoczęciem

Podpisałem umowę o pracę na czas określony (trzy miesiące), która wchodzi w życie za miesiąc. Chcę się jednak z niej wycofać, dotychczasowy pracodawca proponuje mi lepsze warunki. W jaki sposób mogę anulować lub zakończyć nową umowę – przesłanie do nowego pracodawcy wypowiedzenia, oświadczenia? W jakiej formie ma to nastąpić?

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną ofertę. W jaki sposób mogę rozwiązać umowę?

Okres wypowiedzenia – jak obliczyć?

Jaki przysługuje okres wypowiedzenia, w sytuacji kiedy pracownik jest zatrudniony w tej samej firmie od ponad 4 lat, ale na podstawie różnych umów. Były to umowy o pracę, ale pierwsza na okres 6 miesięcy, potem na okres 2 lat i ostatnia na czas nieokreślony. Jaki obowiązuje okres wypowiedzenia?

Wypowiedzenie zmieniające ze strony pracownika?

Nabyłam prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Mam 29-letni staż pracy i umowę na czas nieokreślony – w obecnej firmie od 15 lat. Ponieważ została zawetowana ustawa o „bezlimitowym” dorabianiu przez rencistów, chciałabym zmienić etat na pół etatu, żeby pobierać całą rentę, a nie tylko jej część, bo tak będzie dla mnie korzystniej finansowo. Co w takiej sytuacji pracodawca musi, a co może dla mnie zrobić?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika, który zawarł umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy) od dnia 08.07.2008 r.? Jest to umowa na 1/2 etatu. Od kiedy zaczyna biec okres wypowiedzenia w razie przedłożenia go pracodawcy w dniu 07.01.2009 r.?

Dwa różne okresy wypowiedzenia

Chcę rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem. W umowie o pracę (zawartej na 12 miesięcy) mam informację, że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Ale w „Informacjach o warunkach zatrudnienia dla pracownika”, które otrzymałem od firmy, napisano: „Okres wypowiedzenia Pana umowy o pracę uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: (…) 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (…)”. A więc w dokumentach, które otrzymałem, jest sprzeczność. Czy mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z miesięcznym terminem wypowiedzenia?

Czy mogę wycofać wypowiedzenie pracy z powodu ciąży?

Od ponad roku byłam zatrudniona w pewnej firmie na podstawie umowy na czas nieokreślony. Dwa tygodnie temu złożyłam wypowiedzenie, w trakcie którego okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę wycofać wypowiedzenie i czy szef może mi odmówić powrotu do pracy? Wypowiedzenie jest do 8.12.2008 r., a zwolnienie lekarskie lekarz wypisał mi do 10.12.2008 r.

Rozwiązanie umowy przez pracownika – ile dni urlopu mi przysługuje?

Z dniem 21.09 podpisałam umowę o pracę na okres 6 miesięcy. Chcę złożyć wypowiedzenie, obowiązuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Jeśli złożę je dziś (30.10), to rozumiem, że wypowiedzenie skutkuje z dniem 15.11? Ile dni urlopu muszę dostać przed odejściem z pracy (przysługuje mi 20 dni rocznie)? Czy przysługuje mi za listopad całość, czyli 1,66 dnia, czy powinnam to jeszcze podzielić przez pół, jako że pracować będę tylko pół miesiąca?

Wypowiedzenie przez pracownika pracującego powyżej 3 lat w jednej firmie

Jaki jest okres wypowiedzenia przez pracownika, który pracuje powyżej 3 lat w danej firmie, bez porozumienia stron?

Dyscyplinarka – jak rozwiązać umowę z pracownikiem?

Muszę rozwiązać umowę z pracownikiem bez okresu wypowiedzenia. Pracownik któregoś dnia po prostu nie przyszedł do pracy. Wysłałam kwit, ale adresat nie odebrał go. W tym samym dniu, gdy wrócił kwit, wysłałam go ponownie. Myślę, że tym razem też nie zostanie odebrany. Więc co dalej? Czy wysłać po prostu świadectwo pracy, a jak wróci, włożyć do akt? Jeśli tak, to z jaką datą świadectwo? Z datą odrzucenia drugiej zwrotki?

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę – czy mam takie prawo?

Podjęłam pracę na czas określony: od 01.09.08 r. do 31.12.08 r., ale chcę z niej zrezygnować. Nie wiem jednak, czy mogę złożyć wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. Czytałam, że mam takie prawo, jeżeli umowa o pracę nie jest dłuższa niż 6 miesięcy. Czy to prawda?

Zwolnienie z pracy czy umowa na stałe?

Pierwszą umowę na czas określony dostałam 21.12.2005 r. i obowiązywała ona do dnia 31.07.2006 r. Następną podpisałam z dniem 01.08.2006 r. Ta umowa wygasa 31.07.2008 r. Od czerwca tego roku jestem na zasiłku chorobowym z powodu ciąży, zatem umowa została przedłużona do dnia porodu. Proszę mi wyjaśnić co z trzecią umową? Czy ta ostatnia jest traktowana jako trzecia, czy jest tylko przedłużenie drugiej?, Jeśli to trzecia, to czy nie powinna być na stałe? Czy po porodzie po prostu zostanę zwolniona?

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu

Chciałabym się dowiedzieć, czy będąc na urlopie opiekuńczym, a następnie wypoczynkowym mogę zostać zwolniona z pracy? Nie chodzi tu o dyscyplinarne zwolnienie, ale pracodawca chce wypowiedzieć mi umowę z 3-miesiącznym okresem wypowiedzenia.

Wypowiedzenie podczas urlopu

Przebywam obecnie na miesięcznym bezpłatnym urlopie, jednak chciałabym zrezygnować z tej pracy. Mam więc pytanie: czy mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, będąc na bezpłatnym urlopie? Obowiązuje mnie dwutygodniowe wypowiedzenie.

Rozwiązanie umowy a urlop na poszukiwanie pracy

Proszę o podpowiedź, czy pracownikowi, który nie przyjął warunków wypowiedzenia zmieniającego (w związku z czym stosunek pracy zostanie rozwiązany), należy się urlop na poszukiwanie pracy?

Lojalka dotycząca szkolenia

W umowie o pracę musiałam podpisać tzw. lojalkę. Była w niej mowa, że jeśli zostanę wysłana na szkolenie, to przez określony czas nie zwolnię się z firmy. W marcu faktycznie wysłano mnie na szkolenie do Szwajcarii, gdzie jednak nie odbył się żaden kurs, wykonywałam zaś tę samą pracę co na miejscu w Polsce. Obecnie zwalniam się z firmy. I tu mam pytanie: czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie zwrotu kosztów, które poniósł? Pracodawca opłacił przejazd, zakwaterowanie i diety. Nie płacił natomiast za żadne „szkolenie”.

Jak zatrzymać w firmie przeszkolonego pracownika?

Czy pracodawca może zabezpieczyć się przed szybkim odejściem do konkurencji przeszkolonego pracownika, który zdobył w firmie wiele cennych umiejętności? Jeśli może to zastrzec w kontrakcie, to na jaki okres? Jakimi sankcjami można zagrozić pracownikowi i jakie są realne szanse wyegzekwowania takiego zapisu w umowie?

Kary za rozwiązanie umowy o pracę – koszty szkoleń

Jestem obecnie zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny. W tym czasie odbyłem szkolenia zagraniczne. Jeśli zrezygnuję z pracy jeszcze w czasie trwania tej umowy, czy pracodawca będzie miał prawo zastosować w stosunku do mnie kary na przykład w formie zwrotu pieniędzy za odbyte szkolenia? Kiedy pracodawca może żądać zwrotu takich kosztów, czy zależy to np. od rodzaju umowy o pracę, czy od tego która ze stron wypowiada pracę, czy może od okresu zatrudnienia?

Aneks zmieniający a rozwiązanie umowy

Chciałbym wypowiedzieć umowę o prace na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracuję w firmie 3,5 roku. Umowy na czas określony były umowami na pełen etat. W momencie podpisywania umowy na czas nieokreślony pracodawca oznajmił mi że dostane umowę na 3/4 etatu przy zachowaniu wynagrodzenia i czasu pracy pełnego etatu. Czy mogę wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia wobec ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika?

Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy

W firmie pracuję od 2003 r. i jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Znalazłem inną pracę, więc dnia 30.10.2007 r. złożyłem wypowiedzenie z uwzględnieniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa ostatniego stycznia. Czy mogę skrócić wypowiedzenie dając następne z art. 55 Kodeksu pracy?

Rozwiązanie umowy na urlopie wychowawczym

Od 22 października 2007 r. jestem na urlopie wychowawczym w macierzystej firmie. Mam szansę podjąć prace w innym zakładzie na pełny etat, ale ilość godzin jest mniejsza niż w zakładzie macierzystym, co pozwoliło by mi na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (5 h dziennie). Mogłabym się wymieniać z mężem w opiece nad dzieckiem. Mam wątpliwości co do rozwiązania umowy o prace w starym zakładzie. Czy mogę to zrobić będąc na wychowawczym? Nie znam dokładnego terminu kiedy mogłabym podjąć prace w nowej firmie a zależy mi na ciągłości lat pracy. Jednocześnie nie chciałabym się narażać poprzedniemu pracodawcy, ale czas i wynagrodzenie które mi proponuje sprawia, że nie mogę zapewnić dziecku należytej opieki.

Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy

W firmie pracuję od 2003 r. i jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Znalazłem inną pracę, więc dnia 30.10.2007 złożyłem wypowiedzenie z uwzględnieniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa ostatniego stycznia. Czy mogę skrócić wypowiedzenie dając następne z art. 55 Kodeksu pracy?

Umowa o zakazie konkurencji

W roku 2005 zawarłem z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji na okres trzech lat od daty rozwiązania stosunku pracy. W umowie nie przewidzieliśmy odpłatności z tytułu powstrzymania się od ww. działalności. W roku 2006 rozwiązałem umowę o pracę. Czy mogę domagać od pracodawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia?

Rezygnacja z funkcji pracownika powołanego na 6 lat

W jakim trybie, pracownik (dyrektor SP ZOZ) zatrudniony na podstawie powołania (na kadencję 6 lat) może rozwiązać stosunek pracy? Czy składając rezygnację musi oczekiwać na decyzję o odwołaniu organu, który go powołał - jeżeli tak, to co się dzieje w przypadku pracownika powołanego na czas nieokreślony? Niepodjęcie przez organ powołujący decyzji o odwołaniu takiego pracownika będzie zmuszało do świadczenia przez niego pracy do końca żywota? Czy może rezygnacja pracownika jest równoznaczna z wypowiedzeniem stosunku pracy i rozpoczyna bieg wypowiedzenia? Jeżeli tak, to czy jakakolwiek późniejsza decyzja organu powołującego o odwołaniu takiego pracownika ma sens?

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Pracodawca wysłał mnie na zaległy urlop. Nie płaci mi regularnie, w tym miesiącu też się opóźnia, czy mogę w związku z tym, mimo że jestem na urlopie wypoczynkowym na który wysłał mnie pracodawca, złożyć wypowiedzenie umowy o prace bez okresu wypowiedzenia i jeśli tak, to jakich świadczeń od pracodawcy z tego tytułu mam się domagać? Czy powinien mi zapłacić ekwiwalent za urlop, zaległą pensje, odszkodowania z tytułu nie wypłacenia pensji na czas itp?

Okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy

Chciałabym wypowiedzieć umowę o pracę. W umowie znajduje się sformułowanie "14-dniowy okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy". Co to dokładnie znaczy? Czy nie muszę pracować w okresie wypowiedzenia? I czy przysługuje mi wynagrodzenie?

Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia

Chcę rozwiązać umowę z moim dyrektorem za porozumieniem stron, niestety kierownik mojego działu po sprawdzeniu mojego projektu stwierdził że muszę jeszcze dużo poprawić. Nie mam na to czasu i nie mogę uzyskać wpisów na obiegówce. Co mam robić? Poza tym chcę zdać całą resztę dokumentów, które posiadam aby nie być posądzonym o jakieś machlojki.

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy

Jeżeli wypłatę pensji otrzymałem 3 dni później, to czy mogę rozwiązać umowę z pracodawcą z jego winy (jako ciężkie naruszenie jego obowiązków)? Pracodawca wypłacał mi pensję na czas tylko przez poprzednie 3 miesiące ale przez poprzednie 2 lata zawsze było to dużo później i w ratach, dopiero teraz stara się robić to na czas gdy wielu pracowników zwalnia się.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron

Złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Szef przyjął, pisząc - do rozpatrzenia. Jak długo mam czekać na odpowiedź?

Zwrot narzędzi pracy w trakcie rozwiązania umowy

Aktualnie jestem w trakcie rozwiązania umowy z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron. Pracodawca zmusza mnie do zwrotu narzędzi pracy (telefon, karta paliwowa) przed końcem okresu zatrudnienia (przez okres do rozwiązania umowy będę przebywał na urlopie wypoczynkowym), czy ma do tego prawo? Czy może mi odmówić wypłaty premii „sprzedażowej", która należy mi się zgodnie z obowiązującym regulaminem, jeżeli jestem w okresie wypowiedzenia i na urlopie przez cześć okresu za który premia jest naliczana?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Mam umowę o pracę na czas określony do 30.11.2007. Chciałbym ją rozwiązać. Mam pytanie, czy da się to zrobić na mocy porozumienia stron z dniem 31.10.2007? Albo druga wersja - wypowiedzenie miesięczne z tym, że bez świadczenia pracy? Po prostu nie chcę już przychodzić do pracy.

Prawo do dodatku dla odchodzącego na emeryturę

Pracownik odchodzący na emeryturę wnosił do pracodawcy o przyznanie mu dodatku w określonej wysokości i za określony okres szczegółowo to uzasadniając. Uzyskał na piśmie odpowiedź, z której wynika, że jedynym powodem nie przyznania mu tego dodatku jest brak środków na ten cel. W żaden sposób nie była kwestionowana przez pracodawcę wysokość i okres przyznania dodatku. Dzięki staraniom pracownika środki na ten cel zostaną przekazane, o ile pracodawca o to wystąpi. Czy pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy otrzymania dodatku w podnoszonej wcześniej - na piśmie - wysokości i za określony czas?

Strona: 1 2 3 4


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.012331008911133 sek.