Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu

• Autor: Dorota Kriger

Chciałabym się dowiedzieć, czy będąc na urlopie opiekuńczym, a następnie wypoczynkowym mogę zostać zwolniona z pracy? Nie chodzi tu o dyscyplinarne zwolnienie, ale pracodawca chce wypowiedzieć mi umowę z 3-miesiącznym okresem wypowiedzenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu

Kiedy można wypowiedzieć pracownikowi umowę podczas jego nieobecności z powodu urlopu

Kodeks pracy dopuszcza sytuację, kiedy można wypowiedzieć pracownikowi umowę podczas jego nieobecności z powodu urlopu – tak jest w przypadku upadłości lub likwidacji firmy. Jest to więc wyjątkowy przypadek.

Natomiast powszechnie stosowaną zasadą jest, iż pracownik podczas urlopu podlega ochronie i nie można mu w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę. Art. 41 Kodeksu pracy precyzuje: „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

Dopuszczalne formy rozwiązania umowy w trakcie urlopu pracownika

Ochrona ta trwa przez cały okres trwania urlopu i dotyczy nie tylko zakazu wypowiadania umowy o pracę, ale także wypowiadania warunków pracy i płacy. Dopuszczalne są za to inne formy rozwiązania umowy w trakcie urlopu pracownika:

  • za porozumieniem stron,
  • w wyniku wypowiedzenia złożonego przez pracownika,
  • bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  • bez wypowiedzenia z winy pracodawcy,
  • z upływem czasu, na który była zawarta – dotyczy umów na czas określony, umów na okres próbny, umów na czas zastępstwa,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta.

Urlop nie chroni pracownika przed rozwiązaniem umowy, jeśli została ona wypowiedziana przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info