Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy na zastępstwo z kobietą w ciąży

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-11-16

Czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę na czas zastępstwa kobiecie w ciąży? Według mojej opinii i również opinii ekspertów publikacji internetowych nie można, ponieważ jest ona chroniona z mocy art. 177 § 1 K.p. Nie mam na myśli w tym przypadku powrotu osoby zastępowanej, ale przedwczesne zwolnienie osoby zatrudnionej na podstawie tej umowy.

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy o pracę, którą zawiera się, jeżeli zachodzi konieczność zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w zakładzie pracy. Zgodnie z art. 331 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo wynosi zawsze 3 dni robocze. Okres wypowiedzenia w tym przypadku jest niezmienny, bez względu na to, jak długo trwał okres zastępstwa.

Do ciężarnej pracownicy zastępującej innego pracownika zastosowanie ma – tak jak w przypadku innych ciężarnych pracownic – art. 177 § 1 K.p., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć takiej umowy, jak również nie może już wypowiedzianej umowy rozwiązać. Pracodawca nie może więc zasadniczo wypowiedzieć umowy o pracę ciężarnej pracownicy, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę.

Jest jednak kilka wyjątków, przy wystąpieniu których umowę z ciężarną można będzie rozwiązać. Rozwiązanie umowy lub jej wypowiedzenie możliwe będzie, gdy:

  • pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację firmy (art. 177 § 4 K.p.),
  • reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy (art. 52 § 1 pkt 1).

Gdy w zakładzie brak jest zakładowej organizacji związkowej – pracodawca samodzielnie może podjąć decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu pracownicy.

Nie jest możliwe wypowiedzenie umowy ciężarnej pracownicy w przypadku zwolnień przeprowadzanych w trybie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nawet jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na zmianę dotychczasowych warunków pracy i płacy takiej pracownicy w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a nowa umowa o pracę

Po roku od włączenia jednostki naukowej „A” do jednostki naukowej „B” pracownik jednostki „A” dostaje nową umowę...

Odprawa sprawiedliwa dla wszystkich pracowników

Wróciłam do pracy po 3-letnim urlopie wychowawczym. Niedługo potem dostałam wypowiedzenie z powodu reorganizacji firmy. Obowiązuje mnie 3-miesięczne...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »