Rozwiązanie umowy na zastępstwo z kobietą w ciąży

• Autor: Dorota Kriger

Czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę na czas zastępstwa kobiecie w ciąży? Według mojej opinii i również opinii ekspertów publikacji internetowych nie można, ponieważ jest ona chroniona z mocy art. 177 § 1 K.p. Nie mam na myśli w tym przypadku powrotu osoby zastępowanej, ale przedwczesne zwolnienie osoby zatrudnionej na podstawie tej umowy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Rozwiązanie umowy na zastępstwo z kobietą w ciąży

Zastąpienie pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w zakładzie pracy

Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy o pracę, którą zawiera się, jeżeli zachodzi konieczność zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w zakładzie pracy. Zgodnie z art. 331 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo wynosi zawsze 3 dni robocze. Okres wypowiedzenia w tym przypadku jest niezmienny, bez względu na to, jak długo trwał okres zastępstwa.

 

Do ciężarnej pracownicy zastępującej innego pracownika zastosowanie ma – tak jak w przypadku innych ciężarnych pracownic – art. 177 § 1 K.p., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć takiej umowy, jak również nie może już wypowiedzianej umowy rozwiązać. Pracodawca nie może więc zasadniczo wypowiedzieć umowy o pracę ciężarnej pracownicy, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z ciężarną?

Jest jednak kilka wyjątków, przy wystąpieniu których umowę z ciężarną można będzie rozwiązać. Rozwiązanie umowy lub jej wypowiedzenie możliwe będzie, gdy:

  • pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację firmy (art. 177 § 4 K.p.),
  • reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy (art. 52 § 1 pkt 1).

Gdy w zakładzie brak jest zakładowej organizacji związkowej – pracodawca samodzielnie może podjąć decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu pracownicy.

Nie jest możliwe wypowiedzenie umowy ciężarnej pracownicy w przypadku zwolnień przeprowadzanych w trybie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nawet jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na zmianę dotychczasowych warunków pracy i płacy takiej pracownicy w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »