Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy przez nauczyciela podczas L4

Autor: Grzegorz Dziubka

Jestem zatrudniony jako nauczyciel mianowany na czas nieokreślony. Od kwietnia jestem na zwolnieniu lekarskim, do końca czerwca, ale nadarzyła się okazja, żeby podjąć pracę bliżej miejsca zamieszkania. Chcę rozwiązać umowę z obecnym pracodawcą (szkoła) za porozumieniem stron. Teraz pojawiają się wątpliwości: kiedy takie pismo wysłać (chodzi mi o to, że wciąż jestem na L4), jaką datę rozwiązania umowy podać i czy nie będzie problemów z racji tego, że ja na zwolnieniu lekarskim? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rozwiązanie umowy przez nauczyciela podczas L4

Złożenie wypowiedzenia podczas zwolnienia lekarskiego

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może złożyć wypowiedzenie z pracy. Ważne, aby było ono skuteczne – czyli że pracodawca musi mieć możliwość zapoznania się z nim. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na czas nieokreślony może nastąpić również na mocy porozumienia stron. Nie jest przy tym istotne, która ze stron występuje z propozycją porozumienia, ważne jest natomiast, aby druga strona zaakceptowała wszystkie postanowienia zawarte w propozycji porozumienia. Jeżeli więc obie strony stosunku pracy złożą wyraźne oświadczenia woli w formie pisemnej, że akceptują tę formę zakończenia stosunku pracy, zarówno co do formy, jak i co do treści, można uznać, że nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela.

Wypowiedzenie umowy w czasie niezdolności do pracy jest możliwe. Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia pracodawca rozlicza na takich samych zasadach jak w czasie pozostałego okresu zatrudnienia. Po ustaniu zatrudnienia wypłatę zasiłku przejmuje ZUS. Dlatego też po zakończeniu okresu wypowiedzenia wszystkie dokumenty związane ze zwolnieniem lekarskim należy przekazać do swojego oddziału ZUS.

Przekazanie wypowiedzenia

Wypowiedzenie powinno zostać przekazane w taki sposób, aby pracodawca miał możliwość zapoznania się z nim i powinno mieć formę pisemną. W przypadku pobytu na L4 wypowiedzenie powinno zostać wysłane pocztą tradycyjną lub e-mailem. Ważne, aby mieć potwierdzenie odbioru przesyłki. Co do poczty e-mail, to zgodnie z art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Tu jednak konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, którym można potwierdzić dokument. Wypowiedzenie wysłane mailem bez certyfikowanego podpisu będzie wadliwe, ale skuteczne. Oznacza to, że dokument wywołuje skutki prawne i okres wypowiedzenia zaczyna swój bieg, jednak może to zostać zakwestionowane przed sądem.

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia nie stanowi podstawy do wydłużenia okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie ma prawa przedłużyć okresu wypowiedzenia, uzasadniając to kolejnym zwolnieniem lekarskim. Co nie powinno mieć dla Pana znaczenia, jeśli uda się Panu rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron. Złożenie wypowiedzenia podczas pobytu na L4 podlega takim samym prawom jak pracownik będący w pracy, czyli zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku do momentu trwania okresu wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info