Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy przez nauczyciela po urlopie bezpłatnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-12-31

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Mam 54 lata i ponad 20 lat pracy w szkole. Obecnie przebywam na urlopie bezpłatnym (do 30.06). W tym czasie założyłam działalność gospodarczą w Polsce i podpisałam umowę o pracę w Niemczech (praca ta nie jest związana ze szkolnictwem). Kończy mi się urlop bezpłatny i zdecydowałam zrezygnować z pracy w szkole za porozumieniem stron. Tylko nie wiem, z jakim dniem to zrobić, aby nie popełnić jakiegoś błędu? Jeżeli z dniem 01.09, to dostanę wypłatę za okres 01.07–31.08 i czy to nie będzie wbrew prawu, skoro pobieram już wypłatę z Niemiec? Czy może rozwiązać umowę dnia 30.06 lub 01.07?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę podkreślić, ze Pani praca w Niemczech absolutnie nie przeszkadza w tym, aby Pani tutaj rozwiązała umowę właściwie w dowolnym momencie.

Jednak z uwagi na fakt, że okres ruchu kadrowego już się skończył, pozostaje Pani jedynie porozumienie stron, a wiec sposób zależny od pracodawcy, gdyż musi on wyrazić zgodę na porozumienie stron.

Nauczyciele, tak jak i inni pracownicy, mają możliwość rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron – zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 i art. 27 ust. 3 ustawy  Karta Nauczyciela.

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron jest możliwe w każdym czasie, jeżeli strony stosunku pracy dojdą do porozumienia co do terminu zakończenia stosunku pracy. Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne (por. wyrok SN z dnia 20 sierpnia 1997 r., sygn. akt I PKN 232/97, odnoszący się do umowy zawartej na czas określony). „Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i n. k.c. w zw. z art. 300 k.p.” (wyrok SN z dnia 4 października 2000 r., sygn. akt I PKN 58/00). Według tezy I wyroku SN z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt I UK 186/09, przyjęcie pracownika w poczet członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej powoduje dorozumiane rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Słowem – to Pani decyduje, w jakim terminie chce zakończyć umowę, a jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę – umowa się kończy. W mojej opinii pracodawca może nie chcieć wypłacać Pani wynagrodzenia wakacyjnego, skoro Pani umowę rozwiązuje, więc najrozsądniejszym terminem zakończenia umowy będzie 30.06 albo nawet koniec zajęć dydaktycznych (i początek wakacji).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Dwa dni temu złożyłem swojemu pracodawcy wypowiedzenie umowy pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia i jednocześnie dałem mu L4 na czas...

 

Rezygnacja z przedwstępnej umowy o pracę

Podpisałam przedwstępną umowę o pracę, jednak chciałabym z niej zrezygnować. Czy muszę napisać wypowiedzenie umowy? Dodam, że w umowie...

 

Wypowiedzenie umowy z przyczyn zdrowotnych

Chcę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony w trybie natychmiastowym z powodu przyczyn zdrowotnych. Przebywam na zwolnieniu lekarskim 182...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »