Rozwiązanie umowy przez nauczyciela po urlopie bezpłatnym

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Mam 54 lata i ponad 20 lat pracy w szkole. Obecnie przebywam na urlopie bezpłatnym (do 30.06). W tym czasie założyłam działalność gospodarczą w Polsce i podpisałam umowę o pracę w Niemczech (praca ta nie jest związana ze szkolnictwem). Kończy mi się urlop bezpłatny i zdecydowałam zrezygnować z pracy w szkole za porozumieniem stron. Tylko nie wiem, z jakim dniem to zrobić, aby nie popełnić jakiegoś błędu? Jeżeli z dniem 01.09, to dostanę wypłatę za okres 01.07–31.08 i czy to nie będzie wbrew prawu, skoro pobieram już wypłatę z Niemiec? Czy może rozwiązać umowę dnia 30.06 lub 01.07?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Na wstępie pragnę podkreślić, ze Pani praca w Niemczech absolutnie nie przeszkadza w tym, aby Pani tutaj rozwiązała umowę właściwie w dowolnym momencie.

Jednak z uwagi na fakt, że okres ruchu kadrowego już się skończył, pozostaje Pani jedynie porozumienie stron, a wiec sposób zależny od pracodawcy, gdyż musi on wyrazić zgodę na porozumienie stron.

Nauczyciele, tak jak i inni pracownicy, mają możliwość rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron – zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 i art. 27 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron jest możliwe w każdym czasie, jeżeli strony stosunku pracy dojdą do porozumienia co do terminu zakończenia stosunku pracy. Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne (por. wyrok SN z dnia 20 sierpnia 1997 r., sygn. akt I PKN 232/97, odnoszący się do umowy zawartej na czas określony). „Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i n. k.c. w zw. z art. 300 k.p.” (wyrok SN z dnia 4 października 2000 r., sygn. akt I PKN 58/00). Według tezy I wyroku SN z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt I UK 186/09, przyjęcie pracownika w poczet członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej powoduje dorozumiane rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Słowem – to Pani decyduje, w jakim terminie chce zakończyć umowę, a jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę – umowa się kończy. W mojej opinii pracodawca może nie chcieć wypłacać Pani wynagrodzenia wakacyjnego, skoro Pani umowę rozwiązuje, więc najrozsądniejszym terminem zakończenia umowy będzie 30.06 albo nawet koniec zajęć dydaktycznych (i początek wakacji).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »