Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy o pracę przez stowarzyszenie

Autor: Marta Handzlik

Pracuję w stowarzyszeniu, utrzymujemy się głównie z projektów. 1 marca zatrudniłam na umowę o pracę nową koordynatorkę projektu. Dziewczyna ma umowę o pracę na czas określony. 15 kwietnia poszła na zwolnienie lekarskie i jest na nim do dzisiaj. Teoretycznie do 20 lipca, ale pewności nie mam, bo systematycznie to zwolnienie przedłuża. Do 31 maja jej obowiązki pełniłam ja (w ramach nadgodzin), od początku czerwca do 30 czerwca zatrudniłam na umowę-zlecenie nową koordynatorkę, natomiast teraz dałam jej umowę o pracę (tej nowej). Nie ma opcji zatrudnić kogoś do projektu na umowę na zastępstwo, ponieważ żaden koordynator się tego nie podejmie.
Wiem, że mogę koordynatorkę zwolnić na podstawie art. 53 Kodeksu pracy. Nie mam wolnych etatów – czy kiedy ona wróci, będę musiała zwolnić tę nową, by dać miejsce starej? Co powinno zawierać pismo od stowarzyszenia rozwiązujące umowę o pracę tej starej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rozwiązanie umowy o pracę przez stowarzyszenie

Rozwiązanie umowy z powodu niezdolności do pracy

Zgodnie z art. 53 ustawy Kodeks pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.

Jeżeli pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego nie stawił się do pracy i nie zgłosił gotowości do jej podjęcia, pracodawca ma prawo skorzystać z możliwości jakie daje mu komentowany przepis.

Skoro pracownica została zatrudniona 1 marca, to do chwili obecnej pracuje dopiero 4 miesiące. Na zwolnieniu przebywa jeszcze niecałe 3 miesiące. Po upływie 3 miesięcy choroby będzie można zastosować zwolnienie z art. 53.

Ponowne zatrudnienie

Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Przepis nie nakazuje bezwzględnie zatrudnić pracownika, a jedynie zrobić to w miarę możliwości. Skoro etatu nie będzie – nie trzeba będzie jej zatrudniać, gdy stawi się do pracy po zwolnieniu.

Rozwiązanie stosunku pracy przez stowarzyszenie

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info