Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu wytycznych jakie organu prowadzącego a odprawa

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-12-04

Przepracowałem w szkole 8 lat. Jestem emerytowanym wojskowym zatrudnionym na czas nieokreślony jako nauczyciel. Dyrektor szkoły powiadomił mnie, że chce rozwiązać ze mną umowę o pracę z powodu wytycznych jakie otrzymał od organu prowadzącego. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi odprawa?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pana pytanie na wstępie pragnę podkreślić, że zwalnianie emerytów zatrudnionych w szkole nie różni się od zwalniania pozostałych nauczycieli. Sposób, w jaki mogą oni być zwolnieni z pracy zależy jedynie od podstawy zatrudnienia – w Pana wypadku jest to umowa na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 20 KN dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.

Zwolnienie z art. 20 KN można zastosować tylko wówczas, gdy po pierwsze dochodzi do zmniejszenia liczby godzin, co skutkować ma tym, że dla nauczyciela nie będzie pełnego etatu, po drugie tylko wtedy, gdy nauczyciel dotychczas był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (Pan tego nie określił w pytaniu).

W takiej sytuacji nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony może otrzymać odprawę tylko wtedy, gdy w szkole zatrudnionych jest więcej niż 20 pracowników.

Inną możliwością zwolnienia nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony (niezwiązaną ze zmianami organizacyjnymi w szkole albo w przypadku nauczyciela zatrudnionego jedynie na część etatu) jest zwolnienie z art. 27 KN.

Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Słowem – dyrektor po prostu wręcza Panu wypowiedzenie (odpowiednio je oczywiście uzasadniając).

W przypadku wypowiedzenia umowy na podstawie art. 27 KN nauczyciel nie otrzymuje odprawy.

Jeśli dyrektor powiedział Panu, że musi Pana zwolnić z powodu wytycznych jakie otrzymał od organu prowadzącego to prawdopodobnie zastosuje zwolnienie z art. 27 KN, a w takim przypadku nie otrzyma Pan odprawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »