Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie urlopu dla dwóch osób na tym samym stanowisku pracy

Marek Gola • Opublikowane: 2014-11-07

W mojej firmie na tym samym stanowisku (sprzedawca) pracują dwie osoby, jedna na 3/4 etatu, druga na 1/2. Czasami te osoby siebie zastępują, mając swoiste nadgodziny. Urlop wyliczany jest godzinowo. Osoba „odsiadująca” za drugą ma właściwie cały przed sobą. Czy to jest właściwe postępowanie szefa?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Istotne z punktu widzenia Pani interesu jest zdanie pierwsze art. 151 § 1 Kodeksu pracy (dalej K.p.), zgodnie z którym „praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Innymi słowy każdy czas przepracowany „w nie swoich” godzinach pracy stanowi czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Kwestia rozliczenia czasu pracy w godzinach nadliczbowych jest uzależniona od tego, kto wnioskuje o wykorzystanie czasu przepracowanego. Zgodnie z art. 1512 K.p.:

„§ 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§ 3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych”.

Z powyższego wynika, iż ustawodawca wprowadził dwie różne formy rekompensaty pracownikowi za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych.

W pierwszym przypadku, kiedy czas wolny jest udzielany na wniosek pracownika, czas wolny odpowiada wymiarowi przepracowanych godzin nadliczbowych, tj. jedna nadliczbowa godzina pracy równa się jednej godzinie wolnego.

Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy czas wolny jest udzielany bez wniosku pracownika, tj. z inicjatywy pracodawcy, celem uniknięcia obowiązku wypłaty pieniężnego dodatku do wynagrodzenia, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracowników, względnie z innej, korzystniejszej podstawy, wynikającej z zakładowego układu zbiorowego pracy (art. 1511 § 1 K.p.), wówczas bowiem czas wolny zwiększony jest o połowę, tj. na jedną nadliczbową godzinę pracy przypada 1 godzina i 30 minut czasu wolnego.

Pani pracodawca ma zatem dwie możliwości, może albo udzielić czasu wolnego od pracy w zwiększonym wymiarze niż czas przepracowany, w stosunku, który przestawiono powyżej, albo wypłacić dodatek do wynagrodzenia. Inny stosunek wymiany nadliczbowych godzin pracy powstaje w sytuacji, gdy pracownik w zamian za pracę w nadgodzinach chce otrzymać czas wolny zamiast dodatku, musi wystąpić ze stosownym wnioskiem na piśmie.

Wyraźnie podkreślić należy, iż pracodawca nie ma prawa nakładać na pracownika obowiązku odebrania czasu wolnego w stosunku odpowiadającym wymiarowi nadliczbowych godzin pracy.

W mojej ocenie zatem w pierwszej kolejności należałoby pracodawcy zwrócić uwagę na niezgodne z przepisami Kodeksu pracy rozliczenia czasu wolnego otrzymywanego w związku z pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przerwy w zatrudnieniu a wymiar urlopu wypoczynkowego

Chciałbym się dowiedzieć w którym momencie nabyłem/nabędę prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W chwili obecnej mam ukończoną szkołę...

Koniec urlopu wychowawczego i kolejna ciąża

Jestem do końca lutego na urlopie wychowawczym i z dniem 1 marca wracam do pracy. Od niedawna wiem, że jestem w ciąży. Lekarz zasugerował...

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Byłam na urlopie wychowawczym 6 miesięcy, gdy uległa likwidacji firma w której pracowałam. Poinformowano mnie, że straciłam prawo do urlopu i że...

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pracownica w czasie urlopu wychowawczego, w 2011 r. pracowała na 1/2 etatu, w 2012 r. od stycznia do października na 1/4 etatu. Pracodawca...

Prawo do urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Pracownica nie przepracowała w 2014 r. ani jednego dnia, gdyż w związku z zagrożoną ciążą przebywała na zwolnieniu lekarskim,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »