Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie podatku po śmierci małżonka

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-03-15

Kuzyn zmarł w połowie zeszłego roku. Jego żona chce rozliczyć PIT-40A, na którym widnieje tylko jej imię i nazwisko. PIT-u po mężu jeszcze nie dostała. Czy musi rozliczyć się wspólnie ze zmarłym mężem, czy może sama?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wdowa pod pewnymi warunkami może, ale nie musi, rozliczyć się ze zmarłym mężem. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może bowiem złożyć podatnik (wdowa, wdowiec):

  1. który zawarł związek małżeński przed 2011 rokiem, a jego małżonek zmarł w trakcie 2011 roku, lub
  2. który pozostawał w związku małżeńskim przez cały 2011 rok, a jego małżonek zmarł w 2012 roku przed złożeniem zeznania podatkowego za rok 2011;
  3. jeśli między małżonkami istniała w zeszłym roku podatkowym wspólność majątkowa.

Powyższe wynika z art. 6a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z dnia 31 marca 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. – dalej zwana ustawą o pdof).

Stosownie do treści art. 6 ust. 8 przywołanej ustawy ze wspólnego rozliczenia nie będzie mogła skorzystać wdowa, gdy chociażby do jednego z małżonków w roku 2011 miały zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o pdof, mówiące o zryczałtowanym podatku dochodowym (czyli jeśli któryś z małżonków był na tzw. podatku liniowym) lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Również w oparciu o art. 6 ust. 10 ustawy o pdof wdowa nie będzie mogła skorzystać z rozliczenia ze zmarłym mężem, jeśli wniosek o wspólne rozliczenie, wyrażony w zeznaniu podatkowym, złoży po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o pdof, czyli po 30 kwietnia 2012 r.

Gdy spełnione są powyższe warunki, wdowa może rozliczyć się razem ze zmarłym mężem. Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem w takim przypadku nie ogranicza możliwości skorzystania z ulg, o jakich mowa w ustawie o pdof.

Jeśli wdowa nie skorzysta z możliwości wspólnego rozliczenia ze zmarłym mężem, to nie musi dokonywać rozliczenia za zmarłego i nie musi składać za niego formularza PIT w urzędzie skarbowym. Należy jednak pamiętać, że jeśli na podstawie dokumentów złożonych przez płatników w urzędzie skarbowym okaże się, że zmarły podatnik powinien był uiścić podatek dochodowy za rok 2011, to obowiązek ten przejmą jego spadkobiercy i oni będą musieli się z tego obowiązku w jego imieniu wywiązać. Wynika tak z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym „spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »