Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie podatkowe ze zmarłym mężem

• Autor: Dorota Kriger

Mój ojciec zmarł pół roku temu. Mama chciała skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia się, jednak do chwili obecnej nie otrzymała PIT-a ojca (cały czas słyszymy, że procedura wysyłania PIT-ów osób zmarłych długo trwa). Zastanawiam się, czy jest taka możliwość, aby teraz mama złożyła PIT z rozliczeniem indywidualnym, a później (gdy przyjdzie PIT ojca) złożyła korektę z rozliczeniem wspólnym? Czy to jest dobre rozwiązanie? Jeśli nie, proszę o jakąś podowiedź.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rozliczenie podatkowe ze zmarłym mężem

Wspólne rozliczanie małżonków

Zgodnie z zasadami, korekty rozliczenia rocznego można dokonać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty. Jednak nie wszystko można skorygować w tak długim terminie. Niektóre zmiany muszą być bowiem wprowadzone przed wskazanym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dniem dokonania rozliczenia rocznego (czyli przed 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie roczne).

Przepisy ustawy o PIT zawierają pewne ograniczenie w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania. Ograniczenia te dotyczą m.in. wyboru wspólnego rozliczenia małżonków (w tym rozliczenia ze zmarłym małżonkiem) i opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci. Jeśli podatnik chce skorzystać z preferencyjnych zasad, to musi dokonać wyboru formy opodatkowania w deklaracji podatkowej do dnia 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym.

Korekta zeznania podatkowego

Wybór więc w pierwszej kolejności rozliczenia indywidualnego nie pozbawia od razu możliwości korekty takiego zeznania, ale jeśli korekta nie zostanie złożona w US przed ostatnim dniem składania zeznań za rok uprzedni – potem już nie będzie można zmienić swojego wyboru. Wynika to z art. 6 ust. 10 stanowiącego, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tj. po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Art. 6 ust. 2 mówi zaś o wniosku małżonków podlegających obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zgodnie z którym mogą oni razem się rozliczyć z uzyskiwanych w ubiegłym roku dochodów. Powyższe potwierdzają też urzędy skarbowe w interpretacjach, np. interpretacja US Poznań-Nowe Miasto, 18 kwietnia 2005r., ZDC/415/20/LUG/05.

Termin na złożenie zeznania podatkowego

Warto wiedzieć, że w tym roku końcowy termin składania PIT-ów, czyli 30 kwietnia, wypada w sobotę (dzień wolny od pracy), dlatego zgodnie z Ordynacją podatkową termin na złożenie zeznania podatkowego ulega przesunięciu na najbliższy dzień pracujący – czyli na 2 maja.

Reasumując, Pana mama może rozliczyć się indywidualnie, ale jeśli nie złoży korekty swojego zeznania do dnia 2 maja br., to już po tym terminie nie będzie mogła tego uczynić. Może prostszym będzie złożenie zeznania już uwzględniającego dochody nieżyjącego małżonka (ustalone na podstawie posiadanych dokumentów) i dołączenie pisma, iż dochody ustalono samodzielnie ze względu na brak PIT-u? Po otrzymaniu PIT-u nie będzie już problemu ze skorygowaniem podanych danych i złożeniem ostatecznej korekty. Warto też zwrócić się do pracodawcy o niezwłoczne wydanie brakującego dokumentu, gdyż termin jego wystawienia dla osoby zmarłej jest taki sam jak dla osoby żyjącej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info