Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie podatkowe ze zmarłym mężem

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-04-01

Mój ojciec zmarł pół roku temu. Mama chciała skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia się, jednak do chwili obecnej nie otrzymała PIT-a ojca (cały czas słyszymy, że procedura wysyłania PIT-ów osób zmarłych długo trwa). Zastanawiam się, czy jest taka możliwość, aby teraz mama złożyła PIT z rozliczeniem indywidualnym, a później (gdy przyjdzie PIT ojca) złożyła korektę z rozliczeniem wspólnym? Czy to jest dobre rozwiązanie? Jeśli nie, proszę o jakąś podowiedź.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z zasadami, korekty rozliczenia rocznego można dokonać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty. Jednak nie wszystko można skorygować w tak długim terminie. Niektóre zmiany muszą być bowiem wprowadzone przed wskazanym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dniem dokonania rozliczenia rocznego (czyli przed 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie roczne).

Przepisy ustawy o PIT zawierają pewne ograniczenie w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania. Ograniczenia te dotyczą m.in. wyboru wspólnego rozliczenia małżonków (w tym rozliczenia ze zmarłym małżonkiem) i opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci. Jeśli podatnik chce skorzystać z preferencyjnych zasad, to musi dokonać wyboru formy opodatkowania w deklaracji podatkowej do dnia 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym.

Wybór więc w pierwszej kolejności rozliczenia indywidualnego nie pozbawia od razu możliwości korekty takiego zeznania, ale jeśli korekta nie zostanie złożona w US przed ostatnim dniem składania zeznań za rok uprzedni – potem już nie będzie można zmienić swojego wyboru. Wynika to z art. 6 ust. 10 stanowiącego, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tj. po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Art. 6 ust. 2 mówi zaś o wniosku małżonków podlegających obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zgodnie z którym mogą oni razem się rozliczyć z uzyskiwanych w ubiegłym roku dochodów. Powyższe potwierdzają też urzędy skarbowe w interpretacjach, np. interpretacja US Poznań-Nowe Miasto, 18 kwietnia 2005r., ZDC/415/20/LUG/05.

Warto wiedzieć, że w tym roku końcowy termin składania PIT-ów, czyli 30 kwietnia, wypada w sobotę (dzień wolny od pracy), dlatego zgodnie z Ordynacją podatkową termin na złożenie zeznania podatkowego ulega przesunięciu na najbliższy dzień pracujący – czyli na 2 maja.

Reasumując, Pana mama może rozliczyć się indywidualnie, ale jeśli nie złoży korekty swojego zeznania do dnia 2 maja br., to już po tym terminie nie będzie mogła tego uczynić. Może prostszym będzie złożenie zeznania już uwzględniającego dochody nieżyjącego małżonka (ustalone na podstawie posiadanych dokumentów) i dołączenie pisma, iż dochody ustalono samodzielnie ze względu na brak PIT-u? Po otrzymaniu PIT-u nie będzie już problemu ze skorygowaniem podanych danych i złożeniem ostatecznej korekty. Warto też zwrócić się do pracodawcy o niezwłoczne wydanie brakującego dokumentu, gdyż termin jego wystawienia dla osoby zmarłej jest taki sam jak dla osoby żyjącej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu...

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

Przywrócenie pracownika do pracy przez sąd

Zwolniliśmy nauczycielkę. Nauczycielka podała dyrektora do sądu. Sąd przywrócił pracownicę do pracy. Pracownica zgłosiła się do pracy, jednak nadal nie...

Nagła śmierć pracodawcy

Nagle zmarł pracodawca, firmę prowadził jednoosobowo (działalność gospodarcza była tylko na niego). Posiadał biuro rachunkowe, które prowadziło jego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »