Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczanie pracy w niedziele i święta

Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Charakter zatrudnienia polega na pracy w soboty i niedziele oraz święta. Pracuję pięć dni w tygodniu po osiem godzin, czyli nie przekraczam limitu. Czy dwa dni wolne w tygodniu (oczywiście niepłatne) spełniają warunki dnia wolnego za niedzielę lub święto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15111 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

Mimo wykonywania pracy w niedzielę lub święto pracownik zachowuje prawo do pięciodniowego tygodnia pracy i odpowiedniej liczby dni wolnych. Jeżeli jest to przestrzegane przez pracodawcę, to pracownik nie ma żadnych dodatkowych uprawnień z tego tytułu, że pracował w niedzielę lub święto. Wówczas wymagany przez § 1 inny dzień wolny wynika z harmonogramu czasu pracy. Obowiązek zapewnienia dnia wolnego nie narusza zasady pięciodniowego tygodnia pracy, a znaczenie normatywne przepisu § 1 komentowanego artykułu ograniczone jest do wyznaczenia terminu korzystania z dnia wolnego.

Za pracę w święto należy udzielić pracownikowi dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, a jeżeli jest to niemożliwe, to pracownik ma prawo do wynagrodzenia ze stuprocentowym dodatkiem. Gdy święto przypada w niedzielę, to pracownikowi należy udzielić dnia wolnego jak za pracę w niedzielę.

Jeżeli święto nie powoduje obniżenia wymiaru czasu pracy, to nie ma obowiązku udzielania za nie dnia wolnego.

Należy przyjąć, że do zapewnienia dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto odpowiednio stosuje się art. 1513 K.p., czyli że termin wykorzystania tego dnia wymaga uzgodnienia z pracownikiem.

Pojęcie dnia wolnego, który powinien być udzielony w zamian za pracę w niedzielę lub święto, nie jest w pełni jasne. Proponowane mogą być dwie możliwości. Ten dzień może być rozumiany jako dzień kalendarzowy, czyli od godziny 0.00 do godziny 24.00, albo jako 24 godziny, które rozpoczynają się z uwzględnieniem godzin pracy przepracowywanych przez pracownika na jego zmianie.

Podsumowując – jeśli za pracę w niedzielę i święto otrzymuje Pan inny dzień to pracodawca nie narusza przepisów i nie ma już podstaw do roszczeń dodatkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info