Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie pracy w niedziele i święta

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-05-28

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Charakter zatrudnienia polega na pracy w soboty i niedziele oraz święta. Pracuję pięć dni w tygodniu po osiem godzin, czyli nie przekraczam limitu. Czy dwa dni wolne w tygodniu (oczywiście niepłatne) spełniają warunki dnia wolnego za niedzielę lub święto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15111 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

Mimo wykonywania pracy w niedzielę lub święto pracownik zachowuje prawo do pięciodniowego tygodnia pracy i odpowiedniej liczby dni wolnych. Jeżeli jest to przestrzegane przez pracodawcę, to pracownik nie ma żadnych dodatkowych uprawnień z tego tytułu, że pracował w niedzielę lub święto. Wówczas wymagany przez § 1 inny dzień wolny wynika z harmonogramu czasu pracy. Obowiązek zapewnienia dnia wolnego nie narusza zasady pięciodniowego tygodnia pracy, a znaczenie normatywne przepisu § 1 komentowanego artykułu ograniczone jest do wyznaczenia terminu korzystania z dnia wolnego.

Za pracę w święto należy udzielić pracownikowi dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, a jeżeli jest to niemożliwe, to pracownik ma prawo do wynagrodzenia ze stuprocentowym dodatkiem. Gdy święto przypada w niedzielę, to pracownikowi należy udzielić dnia wolnego jak za pracę w niedzielę.

Jeżeli święto nie powoduje obniżenia wymiaru czasu pracy, to nie ma obowiązku udzielania za nie dnia wolnego.

Należy przyjąć, że do zapewnienia dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto odpowiednio stosuje się art. 1513 K.p., czyli że termin wykorzystania tego dnia wymaga uzgodnienia z pracownikiem.

Pojęcie dnia wolnego, który powinien być udzielony w zamian za pracę w niedzielę lub święto, nie jest w pełni jasne. Proponowane mogą być dwie możliwości. Ten dzień może być rozumiany jako dzień kalendarzowy, czyli od godziny 0.00 do godziny 24.00, albo jako 24 godziny, które rozpoczynają się z uwzględnieniem godzin pracy przepracowywanych przez pracownika na jego zmianie.

Podsumowując – jeśli za pracę w niedzielę i święto otrzymuje Pan inny dzień to pracodawca nie narusza przepisów i nie ma już podstaw do roszczeń dodatkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

6-dniowy tydzień pracy i brak dnia wolnego za sobotę

W firmie, w której pracuję, pracodawca w czerwcu „wprowadził” wszystkie soboty pracujące (jako 6. dzień pracujący). Osoby, które nie chcą przyjść...

 

Zmiana systemu pracy a dni wolne

Pracuję w systemie trzyzmianowym. W ostatnim czasie nastąpiły zmiany, które mają na celu oszczędności. Dawniej pracowaliśmy od poniedziałku do piątku na trzy...

 

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »