Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-11-28

Jestem w drugiej ciąży. Pracuję na umowę i przysługuje mi zasiłek macierzyński. Chciałabym jednak dobrowolnie z niego zrezygnować, by móc pobierać świadczenia z Norwegii, gdzie jest zatrudniony mój mąż. Czy to możliwe? A może mogę iść na urlop wychowawczy (na starsze dziecko) po porodzie? Czy też konieczne jest rozwiązanie umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop macierzyński to uprawnienie pracownicze, które przysługuje z mocy prawa pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy. Przy obowiązku udzielenia urlopu macierzyńskiego bez znaczenia pozostaje fakt, czy tym stosunkiem pracy jest umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, oraz w jakim wymiarze świadczona jest praca, a także jaki staż pracy posiada pracownik.

Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Przysługuje on także osobie, która wychowuje przysposobione dziecko lub dziecko przyjęte na wychowanie jako rodzina zastępcza. Prawa do urlopu macierzyńskiego nie można się zrzec, jednakże urlop ten może zostać podzielony pomiędzy matkę i ojca wychowującego dziecko. Po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego urodzenie się dziecka (np. akt urodzenia), pracodawca udziela urlopu macierzyńskiego, bez względu na to, czy pracownik wystąpił z wnioskiem o taki urlop.

Istnieje obowiązek wykorzystania po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 5 Kodeksu pracy). Dopiero po ich wykorzystaniu matka dziecka może zrezygnować z pozostałej części urlopu. W takiej sytuacji na pisemny wniosek ojca wychowującego dziecko udziela się mu pozostałej, niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego.

Niedopuszczalna jest rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przed upływem 14 tygodni. Okres ten dotyczy części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, i nie należy do niej wliczać części urlopu wykorzystanego przed porodem.

W przypadku urodzenia kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego urlop wychowawczy trwa nadal. Nie zostaje on ani przerwany ani też zawieszony.

W takiej sytuacji urlop macierzyński wprawdzie nie przysługuje, ale przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, czyli krótszy o 2 tygodnie. Rozróżnić tu należy dwie sytuacje. Jeżeli pracownica urodzi kolejne dziecko w trakcie urlopu wychowawczego i pełny wymiar urlopu macierzyńskiego mieści się w ramach urlopu wychowawczego, to wówczas zasiłek macierzyński ulega skróceniu o 2 tygodnie.

Podsumowując, jedynym rozwiązaniem, aby nie otrzymać zasiłku macierzyńskiego, jest rozwiązanie umowy o pracę przed porodem. Proszę jednak pamiętać, że jeśli rozwiąże Pani umowę w dniu, w którym urodzi Pani dziecko – zasiłek zostanie wypłacony. Dlatego tak ważne jest, aby między zakończeniem stosunku pracy a urodzeniem dziecka był choć jeden dzień różnicy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Podział urlopu

Wiem, że przynajmniej jedna część urlopu powinna wynosić 14 dni. Chciałbym jednak, żeby mój urlop został podzielony na mniejsze części. Czy będzie taka...

 

Urlop nauczyciela pracującego w punkcie przedszkolnym

Pracuję w punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej. Zostałam tu przeniesiona z innej szkoły. Dyrektor twierdzi, że mam prawo tylko do 35 dni...

 

Dwie umowy na pół etatu a urlop wypoczynkowy

Jestem zatrudniona na dwie umowy. Pierwsza umowa (jako sekretarka) na 1/2 etatu na czas nieokreślony. Druga umowa (jako nauczyciel przedszkola) też na 1/2 etatu....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »