Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

• Autor: Marta Handzlik

Jestem w drugiej ciąży. Pracuję na umowę i przysługuje mi zasiłek macierzyński. Chciałabym jednak dobrowolnie z niego zrezygnować, by móc pobierać świadczenia z Norwegii, gdzie jest zatrudniony mój mąż. Czy to możliwe? A może mogę iść na urlop wychowawczy (na starsze dziecko) po porodzie? Czy też konieczne jest rozwiązanie umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Urlop macierzyński to uprawnienie pracownicze, które przysługuje z mocy prawa pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy. Przy obowiązku udzielenia urlopu macierzyńskiego bez znaczenia pozostaje fakt, czy tym stosunkiem pracy jest umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, oraz w jakim wymiarze świadczona jest praca, a także jaki staż pracy posiada pracownik.

Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Przysługuje on także osobie, która wychowuje przysposobione dziecko lub dziecko przyjęte na wychowanie jako rodzina zastępcza. Prawa do urlopu macierzyńskiego nie można się zrzec, jednakże urlop ten może zostać podzielony pomiędzy matkę i ojca wychowującego dziecko. Po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego urodzenie się dziecka (np. akt urodzenia), pracodawca udziela urlopu macierzyńskiego, bez względu na to, czy pracownik wystąpił z wnioskiem o taki urlop.

Istnieje obowiązek wykorzystania po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 5 Kodeksu pracy). Dopiero po ich wykorzystaniu matka dziecka może zrezygnować z pozostałej części urlopu. W takiej sytuacji na pisemny wniosek ojca wychowującego dziecko udziela się mu pozostałej, niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego.

Niedopuszczalna jest rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przed upływem 14 tygodni. Okres ten dotyczy części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, i nie należy do niej wliczać części urlopu wykorzystanego przed porodem.

W przypadku urodzenia kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego urlop wychowawczy trwa nadal. Nie zostaje on ani przerwany ani też zawieszony.

W takiej sytuacji urlop macierzyński wprawdzie nie przysługuje, ale przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, czyli krótszy o 2 tygodnie. Rozróżnić tu należy dwie sytuacje. Jeżeli pracownica urodzi kolejne dziecko w trakcie urlopu wychowawczego i pełny wymiar urlopu macierzyńskiego mieści się w ramach urlopu wychowawczego, to wówczas zasiłek macierzyński ulega skróceniu o 2 tygodnie.

Podsumowując, jedynym rozwiązaniem, aby nie otrzymać zasiłku macierzyńskiego, jest rozwiązanie umowy o pracę przed porodem. Proszę jednak pamiętać, że jeśli rozwiąże Pani umowę w dniu, w którym urodzi Pani dziecko – zasiłek zostanie wypłacony. Dlatego tak ważne jest, aby między zakończeniem stosunku pracy a urodzeniem dziecka był choć jeden dzień różnicy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »