Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rekompensata za prywatny czas pracownika poświęcony na szkolenie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-04-12

Pracodawca wezwał mnie na szkolenie w moim dniu wolnym od pracy, szkolenie nie było z zakresu BHP. Jak powinny być potraktowane godziny za takie szkolenie? Czy powinienem zażądać zapłaty za nadgodziny lub udzielenia czasu wolnego? A może nic mi się nie należy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy (K.p.): „czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. Uczestniczenie w szkoleniu (innym niż szkolenie BHP) nie mieści się zaś w wyżej przywołanej definicji, pomimo tego że pracownik z reguły skierowanie na szkolenie otrzymuje od pracodawcy w ramach polecenia służbowego. Pracownik, który szkoli się w swoim wolnym czasie, wykonuje więc polecenie pracodawcy, ale nie świadczy ani nie wykonuje pracy w tym czasie. To oznacza, że czas takiego szkolenia nie jest wliczany do czasu pracy tego pracownika. W efekcie za udział w szkoleniu w dniu wolnym od pracy pracownik nie otrzyma żadnej rekompensaty – ani w formie czasu wolnego, ani w formie wynagrodzenia, gdyż zgodnie z art. 80 K.p.: „Wynagrodzenie przysługuje jedynie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”.

Pracownik ma prawo jednak sądzić, że za czas poświęcony na udział w szkoleniu poza godzinami pracy otrzyma od pracodawcy czas wolny lub wynagrodzenie, gdyż nie uczestniczyłby w tym szkoleniu w swoim wolnym od pracy czasie, gdyby nie polecenie służbowe od pracodawcy. Wykonując polecenie pracodawcy, pracownik ma teoretycznie więc prawo oczekiwać rekompensaty, traktując szkolenie jako element swojej pracy i obowiązek pracowniczy. Przepisy nie wskazują jednak jednoznacznie, że rzeczywiście taka rekompensata się należy. Pracownik powinien liczyć się jednocześnie z tym, że niezastosowanie się do polecenia służbowego może skutkować karą upomnienia lub nagany, a także może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę.

Kwestie związane z rekompensatą za prywatny czas pracownika poświęcony na szkolenie warto każdorazowo wcześniej ustalać z pracodawcą. Zapisów na ten temat można też poszukać w regulaminach wewnątrzzakładowych, które powinny zawierać jednoznacznie uregulowane zasady dla takich sytuacji.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »