Refaktura wystawiona przez byłego pracodawcę

• Autor: Eliza Rumowska

Dwa tygodnie temu rozwiązałem umowę o pracę z firmą X. Dzisiaj dostałem refakturę za zamówienie prenumeraty pewnego miesięcznika, którą podobno zamówiłem. Nic takiego nie zrobiłem. Otrzymałem już świadectwo pracy. Co mam zrobić z tą refakturą od byłego pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Po zapoznaniu się z opisem sprawy należy stwierdzić, iż zachowanie byłego pracodawcy wobec Pana jest nieuzasadnione, chyba ze istnieją jakiekolwiek okoliczności nieprzedstawione w opisie sprawy, z których wynikałaby Pana odpowiedzialność. Jednak ani sam stosunek pracy, ani normy Kodeksu pracy nie uprawniają pracodawcy do przerzucania na pracowników lub byłych pracowników kosztów swej działalności. Ponadto – tak jak Pan podaje w opisie sprawy – nie ma Pan nic wspólnego z ową prenumeratą, a przypisanie Panu dokonania zakupu powiązano prawdopodobnie z Pana stanowiskiem.

­

Co do zasady pracodawca ma prawo obciążyć nawet byłego pracownika uzasadnioną kwota odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez tę osobę jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy. Jednakże nie jest dopuszczalne wysłanie samej FV, gdzie jedynie jej opis przedmiotowy towar/usługa wskazuje, czego roszczenie dotyczy.­

­

Bezwzględnie proszę się tego domagać przedstawienia dokumentów. Nie tylko z norm prawa pracy, ale także prawa cywilnego czy handlowego obowiązuje ta sama zasada dowodu w kwestii wykazania racji swych roszczeń. To były pracodawca – a nie Pan – ma udowodnić, że wykupił Pan ową prenumeratę. Ponadto musi z tego wynikać, że uczynił to Pan samowolnie i w ten sposób naraził byłego pracodawcę na szkodę. ­

­

Mając powyższe na uwadze, proszę zwrócić przedłożoną Panu FV z odmowa zapłaty i żądaniem wyjaśnień okoliczności obciążenia za czynności, których Pan nie podejmował. Na koniec pisma proszę dodać, iż w przypadku braku dalszej korespondencji ze strony firmy X uzna Pan, że cała sprawa była nieporozumieniem, bowiem na tę chwilę przedkładanie refaktury prenumeraty bez podania okoliczności i dowodów Pana obciążających jest próbą wyłudzenia.­

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »