Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Refaktura wystawiona przez byłego pracodawcę

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-05-14

Dwa tygodnie temu rozwiązałem umowę o pracę z firmą X. Dzisiaj dostałem refakturę za zamówienie prenumeraty pewnego miesięcznika, którą podobno zamówiłem. Nic takiego nie zrobiłem. Otrzymałem już świadectwo pracy. Co mam zrobić z tą refakturą od byłego pracodawcy?

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena

Po zapoznaniu się z opisem sprawy należy stwierdzić, iż zachowanie byłego pracodawcy wobec Pana jest nieuzasadnione, chyba ze istnieją jakiekolwiek okoliczności nieprzedstawione w opisie sprawy, z których wynikałaby Pana odpowiedzialność. Jednak ani sam stosunek pracy, ani normy Kodeksu pracy nie uprawniają pracodawcy do przerzucania na pracowników lub byłych pracowników kosztów swej działalności. Ponadto – tak jak Pan podaje w opisie sprawy – nie ma Pan nic wspólnego z ową prenumeratą, a przypisanie Panu dokonania zakupu powiązano prawdopodobnie z Pana stanowiskiem.

­

Co do zasady pracodawca ma prawo obciążyć nawet byłego pracownika uzasadnioną kwota odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez tę osobę jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy. Jednakże nie jest dopuszczalne wysłanie samej FV, gdzie jedynie jej opis przedmiotowy towar/usługa wskazuje, czego roszczenie dotyczy.­

­

Bezwzględnie proszę się tego domagać przedstawienia dokumentów. Nie tylko z norm prawa pracy, ale także prawa cywilnego czy handlowego obowiązuje ta sama zasada dowodu w kwestii wykazania racji swych roszczeń. To były pracodawca – a nie Pan – ma udowodnić, że wykupił Pan ową prenumeratę. Ponadto musi z tego wynikać, że uczynił to Pan samowolnie i w ten sposób naraził byłego pracodawcę na szkodę. ­

­

Mając powyższe na uwadze, proszę zwrócić przedłożoną Panu FV z odmowa zapłaty i żądaniem wyjaśnień okoliczności obciążenia za czynności, których Pan nie podejmował. Na koniec pisma proszę dodać, iż w przypadku braku dalszej korespondencji ze strony firmy X uzna Pan, że cała sprawa była nieporozumieniem, bowiem na tę chwilę przedkładanie refaktury prenumeraty bez podania okoliczności i dowodów Pana obciążających jest próbą wyłudzenia.­

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Manko na magazynie – odpowiedzialność materialna pracownika

Oczywiście odpowiedź na Pana pytanie jest twierdząca – sama zmiana lokalizacji na korzystniejszą nie niweluje prawa do żądania zapłaty wynagrodzenia...

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

Przed prawie dwoma laty zakończyłem pracę w pewnej firmie, gdzie wraz z jeszcze jednym pracownikiem zajmowałem się sprzedażą i obaj...

Jak rozstać się z pracownicą, która nie spełnia wymagań?

Mamy pracownicę urodzoną w 1956 r. Mimo wielokrotnych upomnień ze strony przełożonych wciąż nadchodzą nowe skargi od klientów, niektórzy z nich...

Czy mogę mieć obowiązek występowania jako pełnomocnik klientów?

Mam umowę o pracę. Moim pracodawcą jest osoba prawna. Czy przełożony może dołożyć do moich obowiązków występowanie jako pełnomocnik klientów...

Polecenie przełożonego

Czy podwładny musi wykonać polecenie przełożonego, jeśli przełożony nie przekazał mu tego polecenia osobiście (słownie, pisemnie lub telefonicznie), tylko...

Kara dla pracownika przebywającego na urlopie

Pytanie dotyczy pracownika opieki społecznej, cieszącego się od lat nienaganną opinią, który za pół roku powinien otrzymać nagrodę jubileuszową za 35 lat...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »