Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rachunki za wczasy pod gruszą

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-07-03

Czy pracodawca ma prawo żądać rachunków za wczasy pod gruszą? Zaznaczam, że nie są to to świadczenia urlopowe, lecz wczasy pod gruszą z pieniędzy socjalnych.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane z podziałem i zasadami wykorzystywania środków z ZFŚS reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tych świadczeń.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie (art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS). W regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi – a gdy takie nie działają, to z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – ustalone zasady i warunki powinny uwzględniać wszelkie kryteria socjalne.

Przepisy dotyczące ZFŚS nie precyzują, jakie dokumenty powinny potwierdzać wysokość poniesionych wydatków podczas wypoczynku pracowników. W związku z tym odpowiedzi należy szukać w przyjętym u danego pracodawcy zakładowym regulaminie funduszu świadczeń socjalnych. W nim powinny być określone warunki otrzymania oraz termin wypłaty dofinansowania do „wczasów pod gruszą”.

Z reguły podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania do urlopu jest spełnienie tego wymogu, że urlop, na którym przebywa pracownik, nie może być krótszy niż np. 14 dni (poprzez analogię do świadczenia urlopowego). Drugim takim warunkiem może być przedstawienie rachunków lub innych dokumentów, np. z ośrodka wczasowego, hotelu.

Wymóg ten jest zrozumiały ze względu na różnicowanie kwoty dofinansowania w zależności od sytuacji socjalnej osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Osoby lepiej sytuowane, które mogą sobie pozwolić na wczasy o wyższym standardzie, nie powinny otrzymać dofinansowania w takiej samej wysokości, jak osoby usytuowane gorzej. Rachunki oraz oświadczenia o sytuacji socjalnej danej osoby mogą potwierdzić, w jakim stopniu osoba ta potrzebuje wsparcia ze środków ZFŚS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wniosek o urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie

Miesiąc temu złożyłem wniosek o urlop wypoczynkowy od dnia 12 stycznia do 25 stycznia, który to pracodawca zatwierdził. Jednak od 4 stycznia do 11...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »