Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Pytania o urlop wychowawczy

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-06-12

Aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim – umowa na czas określony do końca maja. Jednocześnie z tym samym pracodawcą związana jestem umową na czas nieokreślony – aktualnie na urlopie bezpłatnym (kończącym się niedługo, będę prosić o jego przedłużenie). Chciałabym prosić o poradę nt. przejścia na urlop wychowawczy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Czy pracodawca może nie zgodzić się na przedłużenie urlopu bezpłatnego? Jakie mam możliwości prawne w takim przypadku? Czy po zakończeniu urlopu bezpłatnego będę musiała stawić się w pracy, czy mogę złożyć wniosek korespondencyjnie? Jakie są wymogi dotyczące składania wniosku, na jaki okres itp.? Czy w czasie urlopu wychowawczego mogę przebywać za granicą? Czy mogę założyć działalność gospodarczą?

Marta Handzlik

Zgodnie z art. 174 ustawy Kodeks pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Przepis ten wskazuje, że jeśli chodzi o urlop bezpłatny – pracodawca może, ale nie musi udzielić go na wniosek pracownika. Może więc odmówić. Dlatego pracodawca może odmówić przedłużenia Pani urlopu bezpłatnego.

Inaczej rzecz się ma w kwestii urlopu wychowawczego. Jednak proszę wziąć pod uwagę, że jeśli umowa na czas określony kończy się w maju i to na jej podstawie chciałaby Pani skorzystać z urlopu wychowawczego, to pracodawca udzieli Pani tego urlopu tylko do zakończenia tej umowy. Dlatego w mojej opinii lepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku z umowy na czas nieokreślony – nie o przedłużenie urlopu bezpłatnego, tylko o urlop wychowawczy.

Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak wynika z powyższego, pracodawca udziela pracownikowi urlopu wychowawczego. Oznacza to, że pracodawca nie może odmówić pracownikowi prawa do urlopu wychowawczego i musi go udzielić na czas wskazany we wniosku.

Przepisy stanowią, że wniosek należy złożyć na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Nie trzeba jednak składać go osobiście – wystarczy wysłać wniosek do pracodawcy (ale najlepiej – dla celów dowodowych – wysłać go za potwierdzeniem odbioru). Jeśli wysyłamy wniosek, należy do owych 21 dni doliczyć także czas, jaki jest niezbędny do dostarczenia wniosku do pracodawcy przez pocztę.

W czasie urlopu wychowawczego może Pani przebywać za granicą (oczywiście razem z dzieckiem). Może Pani także otworzyć własną działalność, przy czym w tym przypadku pragnę podkreślić, ze wykonywanie zadań w ramach własnej działalności nie może przeszkadzać w osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jeśli bowiem pracownik zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – wówczas pracodawca ma prawo odwołać go z urlopu wychowawczego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński pracownicy kończy się w styczniu 2009 r. Czy pracodawca musi udzielić całego urlopu wypoczynkowego za 2009 r. przed udaniem się pracownicy na urlop wychowawczy?

Cofnięcie urlopu

Otrzymałem zgodnie z planem urlop, ale z powodu choroby córki musieliśmy wrócić do domu. Czy pracodawca na wniosek pracownika może/musi przywrócić go do pracy, czy jest to wyłącznie jego dobra wola? Minęły dopiero dwa dni urlopu i nie chciałbym go stracić na siedzenie w domu. A jeżeli już przywróci, to czy można przesunąć ten, z którego nie skorzystałem (chciałbym wykorzystać 14 dni nieprzerwanego wypoczynku)?

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

Korzystanie z urlopu na żądanie

W moim zakładzie pracy planowanie urlopu dotyczy całego wymiaru urlopu, czyli w moim przypadku 26 dni. W związku z tym nie mam możliwości korzystania z urlopu na żądanie. Czy pracodawca może pozbawić mnie prawa do urlopu na żądanie?

Urlop na egzaminy i na pisanie pracy dyplomowej?

Od pięciu miesięcy pracuję w jednostce samorządu terytorialnego. Jednocześnie jestem studentem piątego roku. Czy w tej sytuacji przysługuje mi urlop na egzaminy i na pisanie pracy dyplomowej?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »