Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przymusowy urlop z powodu covid

Marek Gola • Opublikowane: 2021-04-16 • Aktualizacja: 2021-04-16

Pracuję w fabryce produkcyjnej, jest początek roku, mało zleceń i znowu zaczęło się wysyłanie na „przymusowe urlopy”. Czy pracodawca dysponuje połową bieżącego urlopu pracownika i urlopem na żądanie? Jeśli tak to, jakie muszą być spełnione warunki w zakładzie pracy (kryzys, covid, awarie)? I w jaki sposób pracodawca wysyła na ten „przymusowy urlop”? W formie nakazu, polecenia udania się na urlop?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Przymusowy urlop z powodu covid

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej.

Kierowanie na tzw. przymusowy urlop

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż ustawodawca nie przewiduje możliwości skierowania pracownika na tzw. przymusowy urlop. Udzielenie pracownikowi przymusowego urlopu jest możliwe tylko w czasie wypowiedzenia i o ile dotyczy to urlopu zaległego. Nie odnosi się to do urlopu bieżącego, w tym do tzw. 4 dni na żądanie.

Zgodnie z poglądami jedyną sytuacją, kiedy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu, jest okres wypowiedzenia. Powyższe stanowisko obowiązywało już przed wprowadzeniem do Kodeksu pracy art. 1671 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym poglądem pracownik był zobowiązany do wykorzystania udzielonego mu przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, także przed wejściem w życie art. 1671 (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt I PK 124/05).

Druga teza w powyższego wyroku jest następująca: „Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody”.

Korzystny z punktu widzenia Pani interesu pogląd przedstawia natomiast Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku Departamentu Prawnego Generalnego Inspektora Pracy wyrażona pod sygn. GNP–110–4560–46/07/PE, zgodnie z którym „(…) nawet jeśli zatrudniony nie zgłasza chęci wyjazdu po 31 marca kolejnego roku, nie wolno go zmusić do takiego wypoczynku. Samorzutne udzielenie przez pracodawcę urlopu, wbrew woli pracownika, poza przypadkiem określonym w art. 1671 kp (nakaz wykorzystania wakacji w czasie wypowiedzenia), nawet jeżeli jest to urlop zaległy, wkracza w sferę uprawnień pracowniczych i jest prawnie niedopuszczalne. Stąd także wobec tej zaległości należy stosować tryb z art. 163 k.p., czyli realizować według planu urlopowego lub po porozumieniu z podwładnym (…)”.

Urlopy udzielane zgodnie z planem

W tej sytuacji, o ile orzecznictwo stanowi przeciwko Pani, o tyle pogląd Inspekcji Pracy już nie. Powyższe jednak dotyczy okresu wypowiedzenia i urlopu zaległego, a nie urlop bieżącego. Na Pani korzyść przemawia pogląd wyrażony przez PIP, o którym mowa poniżej. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy.

Istotny jest pogląd wyrażony w opinii Państwowej Inspekcji Pracy (GNP–110–4560–46/07/PE), w której uzasadnieniu wskazano, iż „urlop wypoczynkowy bieżący, jak i zaległy jest uprawnieniem pracowniczym realizowanym na podstawie planu urlopowego bądź w niektórych wypadkach po porozumieniu z pracownikiem. Na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu z pracownikiem. Samorzutne udzielenie przez pracodawcę urlopu, wbrew woli pracownika, poza przypadkiem określonym w art. 167(1) k.p. (w okresie wypowiedzenia), nawet jeżeli jest to urlop zaległy, wkracza w sferę uprawnień pracowniczych i jako takie jest prawnie niedopuszczalne”.

Plan urlopów przymusowych z powodu covid

Reasumując, nie widzę zatem podstaw prawnych do przymuszania każdego z pracowników do wybierania dni wolnych od pracy w poszczególnych kwartałach, w sytuacji kiedy pracodawca nie może zmusić pracownika, by ten wykorzystał urlop we wskazanym przez niego terminie. Nie można w mojej ocenie potraktować przedstawionego harmonogramu jako planu urlopów, bowiem w jego tworzeniu nie brali udziału pracownicy (przynajmniej tak wynika z Pani opisu), co powoduje, że należy go traktować jako narzucony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »