Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przestój w pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-02-13

Czy pracodawca może wysyłać pracownika na urlop bezpłatny w okresie zmniejszonej produkcji ze względu na kryzys? A może powinien płacić wynagrodzenie „przestojowe”?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca nie ma prawa samodzielnie, bez wniosku pracownika, wysłać go na przymusowy urlop bezpłatny – jest to działanie nieuzasadnione w opisanej sytuacji. Za mniejszą ilość produkcji czy zamówień w związku z kryzysem nie ponosi winy pracownik, gdyż jest to ryzyko przedsiębiorcy i to on jako pracodawca powinien dostosować ilość pracy do bieżącej sytuacji gospodarczej, korzystając z przewidzianych prawem rozwiązań. W czasie okresowego zmniejszenia ilości produkcji lub zamówień (jak w opisanym przypadku) powinien więc być zarządzony przestój lub należy wprowadzić taki system pracy oraz jej organizację, które uwzględnią trudności związane z mniejszą ilością produkcji i pozwolą na dalsze jej realizowanie przez pracowników.

Zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów.

Pracodawca powinien więc w opisanym przypadku wypłacić wynagrodzenie przestojowe. Jednocześnie, zgodnie z art. 81 § 3 K.p., pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z art. 81 § 1 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Mam 59 lat pracy i 30-letni staż, a jestem księgową w małej firmie (9 pracowników). Otrzymuję wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków....

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »