Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przestój w firmie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-04-01

Kiedy pracodawca powinien płacić tzw. postojowe i w jakiej wysokości? Czy w firmie zatrudniającej poniżej 20 osób też należy się postojowe?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przestój – potocznie zwany przez pracowników postojem – to sytuacja, kiedy pracownik nie może świadczyć pracy, choć pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a niemożność ta wynika z powodu przeszkód występujących po stronie pracodawcy.

Niezbędne jest jednoczesne występowanie 3 poniższych warunków:

  1. pracownik musiał być gotowy do wykonywania pracy,
  2. pracownik nie mógł świadczyć pracy wskutek przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  3. wina nie wystąpiła po stronie pracownika.

W takiej sytuacji pracownikowi za czas niewykonywania pracy należy się wynagrodzenie wymienione w art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Przepis ten w następujący sposób określa należne w razie przestoju wynagrodzenie: „wynagrodzenie wynikające z jego (tj. pracownika) osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów”.

Sytuacja opisana w art. 81 § 1 Kodeksu pracy powinna być sytuacją wyjątkową, gdyż, co do zasady, pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę wykonaną.

Należy pamiętać, że w sytuacji, kiedy przestój nastąpił z winy pracownika, nie należy się pracownikowi wynagrodzenie za ten czas.

Zgodnie z art. 81 § 3 Kodeksu pracy pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia za przestój.

W przypadku firm zatrudniających powyżej 20 osób w regulaminie wynagradzania może być uwzględniona też inna sytuacja, w której pracownikowi także będzie należało się wynagrodzenie jak za przestój. Mowa tu o przypadkach, kiedy pracownik nie może świadczyć pracy, ale występują inne czynniki uniemożliwiające pracę i brak jest przeszkód ze strony pracodawcy (np. warunki atmosferyczne). Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do wprowadzania takich zapisów do regulaminu.

W przypadku pozostałych firm zastosowanie mają tylko wyżej przywołane przepisy Kodeksu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Ponaglenie pracodawcy do wydania zaświadczenia dla ZUS

Ile czasu ma zakład pracy na wystawienie zaświadczenia potwierdzającego moje zatrudnienie – potrzebuję takiego dokumentu do emerytury dla ZUS?...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »